Image
Osteopat behandlar nakke.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Osteopat

En osteopat bearbeider vev og manipulerer ledd i behandling av sykdommer og plager.

En osteopat ser på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre. Ifølge osteopatien kan årsaken være et annet sted i kroppen der smerten oppleves. Ofte behandles derfor et annet område på kroppen enn der smertene sitter.

Osteopater mener at osteopatien kan brukes til å behandle og forebygge idrettsskader, som et supplement til fysioterapi eller idrettsmassasje.

Osteopati anses som alternativ behandling, noe som er et omstridt tema. Osteopat er ikke en beskyttet tittel. Det finnes ingen formelle krav til utdanningsbakgrunn eller autorisasjon for å kalle seg osteopat. Norsk osteopat forbund tilbyr en videreutdanning som gir deg tittelen Osteopat D.O. MNOF. 

I 2021 skal det avgjøres om osteopater og naprapater skal gis autorisasjon om helsepersonell. 

Utdanning

I Norge tilbyr Høyskolen i Kristiania utdanningen bachelor i osteopati. Utdanningen tilbys også i flere europeiske land som England, Finland og Sverige, da som en fireårig utdanning. Norsk osteopatforbund et ettårig etterutdanning, som du kan søke på etter bachelorgraden. 

Bedrifter

Osteopat i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229114 - OSTEOPAT

Sist kvalitetsikret den 04. mars 2019, av