Osteopater behandler muskel – og skjelettplager og ser på sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.

En osteopat gir manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at pasienten selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Manuell behandling kan variere fra manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd. Øvelser og/eller andre aktive tiltak som brukes i behandlingen kan variere fra spesifikk opptrening til generelle aktiviteter som pasienten selv følger opp hjemme. Valg av tiltak vil variere og tilpasses den enkelte pasient. I tillegg brukes det god tid på kommunikasjon rundt årsak, sammenheng og prognose, slik at pasienten selv kan være med på å ta gode avgjørelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for osteopaten:

  • kartlegge sykdom eller skader som trenger videre henvisning
  • undersøke muskel- og skjelettplager
  • utføre manuell behandling
  • tilpasse aktive øvelser og gi råd
  • fremme pasientens helsekompetanse
  • samarbeide med andre terapeuter innenfor muskel- og skjelettsystemet
  • helsefremmende og forebyggende arbeid

Fra 2022 må osteopater følge Lov om helsepersonell mv. og relaterte lovverk og forskrifter om blant annet faglig forsvarlighet og journalføring, på lik linje med annet helsepersonell. Osteopat er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber osteopater ?

De fleste osteopater jobber på private klinikker, med individuell behandling, med grupper, og med oppgaver innen friskliv og aktive tiltak. Noen osteopater jobber også i offentlig helse- og omsorgstjeneste, og innen forskning og utdanning.

Personlige egenskaper

Som osteopat jobber du nært mennesker. Du må ha evne til å skape tillit og ha gode kommunikasjonsferdigheter.

Utdanning

I Norge tilbyr Høyskolen i Kristiania utdanningen bachelor i osteopati, etterfulgt av ettårig videreutdanning. Fullført 4-årig utdanning danner grunnlag for å søke Helsedirektoratet om autorisasjon og bruk av tittelen osteopat. Utdanning tilbys også i flere andre land som Finland, Danmark, Storbritannia og Sverige.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Osteopat i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229114 - OSTEOPAT

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 11. oktober 2022, av Norsk Osteopatforbund