Gjennomgått i samarbeid med Hålogaland Teater 25. oktober 2022

Lydtekniker

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Arbeidsoppgaver

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikeren holder seg i bakgrunnen, men er avgjørende for lydformidlingen og formingen av artistenes lydbilde. Den beste lydteknikeren er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves som naturlig. Det finnes to typer lydteknikere: konsertlydtekniker og studioteknikere.

Vanlige arbeidsoppgaver for konsertlydteknikeren, også kalt live-lydteknikere:

 • planlegge konserter og festivaler
 • rigge opp og ned små og store lydanlegg
 • avvikle konserter
 • vedlikeholde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlige arbeidsoppgaver for studioteknikere:

 • rigge opp mikrofoner og lytting i studio
 • vurdere lydbehov og scenetilpasning
 • ta opp lyd i studio
 • delta sammen med artistene i utformingen av lydbildet
 • miksing og lydbearbeiding
 • vedlikeholde de digitale og analoge instrumentene
 • Sørge for at oppheng er i tråd med lover og forskrifter (HMS)

Arbeidstidene varierer, og du må regne med sene kvelder og netter. Mange artister reiser med egne lydteknikere på turné. Lydteknikere er en etterspurt yrkesgruppe, og siden teknikken blir stadig mer avansert har bransjen bruk for spesialkompetanse innenfor lydformidling. I noen tilfeller blir lydteknikere og musikkprodusenter sett på som det samme yrket. Yrkene har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg om artistene og musikken, mens lydteknikeren jobber mer med den tekniske lydformidlingen.

Hvor jobber lydteknikere?

Lydteknikeren kan arbeide innenfor radio, tv, film, i konsertlokaler, på teater og i musikkstudioer. Mange lydteknikere starter eget foretak og jobber frilans. Med eget firma tar du oppdrag for arrangører og bedrifter.

Intervjuer

Lydtekniker Julie Alise Holm Matinlassi er avbildet ved en miksepult som vi såvidt skimter i forgrunnen. Hun er iført mørkerød hettegenser, og ser i kamera og smiler. Hun har mørkt, langt hår med midtskill og håret frem mot ansiktet er farget rødt/rosa.

Lydtekniker

Julie Alise Holm Matinlassi

Det beste med jobben er alle opplevelsene jeg får være med på, og alle menneskene jeg møter. Det er veldig fint når jeg får tilbakemelding fra artister som er fornøyde, forteller lydtekniker Julie Alise.

Viktige egenskaper

En lydtekniker må være god til å kommunisere, siden du må kommunisere raskt og tydelig i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidsegenskaper og teknisk innsikt er også viktig. Arbeidshverdagen til en lydtekniker kan være hektisk, så du må også kunne håndtere problemer og beholde roen under stress.

Lønn

Utdanning

Dersom du ønsker å jobbe som konsertlydtekniker (live-lydtekniker) på konserter med livemusikk, finnes det få gode tilbud til utdanning i Norge. De fleste live-lydteknikere utdannes derfor innenfor firmaene lydteknikeren er ansatt i eller på konsertstedene.

Dersom du ønsker å jobbe som studiotekniker i musikkstudioer og på kontrollrom, finnes det en rekke utdanninger innenfor lydteknikk i Norge, både private og offentlige. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som tilbyr opplæring innen lydteknikk.

De som jobber som lydteknikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant lydteknikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 655114 - Bachelor, film- og TV-lyd, treårig
 • 655113 - Lydproduksjon, lavere nivå
 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 455119 - Lydtekniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 735905 - Master, fjernsynsproduksjon, toårig
 • 635902 - Høgskolekandidat, medieteknikk, toårig
 • 635907 - Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig

Bedrifter som ansetter lydteknikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lydteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3131110 - LYDTEKNIKER
 • 3131120 - LYDMESTER
 • 3131109 - LYDINGENIØR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren

Byggdrifter / vaktmester

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.