Lydtekniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Lyd­tekniker

favoritt ikon

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikeren holder seg i bakgrunnen, men er avgjørende for lydformidlingen og formingen av artistenes lydbilde. Den beste lydteknikeren er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves som naturlig. 

Det finnes to typer lydteknikere: konsertlydtekniker og studioteknikere.

Vanlige arbeidsoppgaver for konsertlydteknikeren, også kalt live-lydteknikere:

  • planlegge konserter og festivaler
  • rigge opp og ned små og store lydanlegg
  • avslutte konserter
  • vedlikeholde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlige arbeidsoppgaver for studioteknikere:

  • rigge opp mikrofoner og lytting i studio
  • ta opp lyd i studio
  • delta sammen med artistene i utformingen av lydbildet
  • miksing og lydbearbeiding
  • vedlikeholde de digitale og analoge instrumentene

Arbeidstidene varierer, og du må regne med sene kvelder og netter. Mange artister reiser med egne lydteknikere på turné.

Lydteknikere er en etterspurt yrkesgruppe, og siden teknikken blir stadig mer avansert har bransjen bruk for spesialkompetanse innenfor lydformidling.

I noen tilfeller blir lydteknikere og musikkprodusenter sett på som det samme yrket. Yrkene har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg om artistene og musikken, mens lydteknikeren jobber mer med den tekniske lydformidlingen.

Hvor jobber lydteknikere?

Lydteknikeren kan arbeide innenfor radio, tv, film, i konsertlokaler, på teater og i musikkstudioer. Mange lydteknikere starter eget foretak og jobber frilans. Med eget firma tar du oppdrag for arrangører og bedrifter.

Personlige egenskaper

En lydtekniker må være god til å kommunisere, siden du må kommunisere raskt og tydelig i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidsegenskaper og teknisk innsikt er også viktig. Arbeidshverdagen til en lydtekniker kan være hektisk, så du må også kunne håndtere problemer og beholde roen under stress.

Utdanning

Dersom du ønsker å jobbe som konsertlydtekniker (live-lydtekniker) på konserter med livemusikk, finnes det få gode tilbud til utdanning i Norge. De fleste live-lydteknikere utdannes derfor innenfor firmaene lydteknikeren er ansatt i eller på konsertstedene.

Dersom du ønsker å jobbe som studiotekniker i musikkstudioer og på kontrollrom, finnes det en rekke utdanninger innenfor lydteknikk i Norge, både private og offentlige. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som tilbyr opplæring innen lydteknikk.

Oversikt over utdanningssteder

Hva jobber lydteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for lydteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Alle sektorer
503 personer
110 personer
393 personer
Ca 248 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 200 kr
40 830 kr
39 880 kr
482 400 kr
489 960 kr
478 560 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 200 kr
40 830 kr
39 880 kr
482 400 kr
489 960 kr
478 560 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
41 520 kr
41 650 kr
41 480 kr
498 240 kr
499 800 kr
497 760 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
42 490 kr
43 010 kr
42 330 kr
509 880 kr
516 120 kr
507 960 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Alle sektorer
1 067 personer
214 personer
853 personer
Ca 267 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 250 kr
40 430 kr
44 000 kr
519 000 kr
485 160 kr
528 000 kr
Ca 267 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 250 kr
40 430 kr
44 000 kr
519 000 kr
485 160 kr
528 000 kr
Ca 270 kr
Ca 246 kr
Ca 276 kr
43 750 kr
39 920 kr
44 710 kr
525 000 kr
479 040 kr
536 520 kr
Ca 270 kr
Ca 246 kr
Ca 276 kr
45 330 kr
41 150 kr
46 380 kr
543 960 kr
493 800 kr
556 560 kr
Tekniker, radio eller tv
Kommunal
221 personer
183 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca 247 kr
39 480 kr
40 000 kr
473 760 kr
480 000 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 247 kr
39 480 kr
40 050 kr
473 760 kr
480 600 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 247 kr
39 390 kr
39 970 kr
472 680 kr
479 640 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 247 kr
40 420 kr
41 140 kr
485 040 kr
493 680 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Kommunal
163 personer
135 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 233 kr
37 870 kr
37 740 kr
454 440 kr
452 880 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 233 kr
37 870 kr
37 740 kr
454 440 kr
452 880 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 239 kr
38 840 kr
38 750 kr
466 080 kr
465 000 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 239 kr
39 200 kr
39 100 kr
470 400 kr
469 200 kr
Tekniker, radio eller tv
Privat
1 281 personer
281 personer
1 000 personer
Ca 269 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 540 kr
41 620 kr
44 400 kr
522 480 kr
499 440 kr
532 800 kr
Ca 269 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 540 kr
41 620 kr
44 400 kr
522 480 kr
499 440 kr
532 800 kr
Ca 270 kr
Ca 249 kr
Ca 276 kr
43 810 kr
40 400 kr
44 740 kr
525 720 kr
484 800 kr
536 880 kr
Ca 270 kr
Ca 249 kr
Ca 276 kr
45 330 kr
41 700 kr
46 330 kr
543 960 kr
500 400 kr
555 960 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Privat
327 personer
246 personer
Ca 254 kr
Ca
Ca 252 kr
41 200 kr
40 880 kr
494 400 kr
490 560 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 252 kr
41 200 kr
40 880 kr
494 400 kr
490 560 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
42 400 kr
42 430 kr
508 800 kr
509 160 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
43 610 kr
43 490 kr
523 320 kr
521 880 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Privat
954 personer
200 personer
754 personer
Ca 272 kr
Ca 255 kr
Ca 278 kr
44 050 kr
41 270 kr
44 990 kr
528 600 kr
495 240 kr
539 880 kr
Ca 272 kr
Ca 255 kr
Ca 278 kr
44 050 kr
41 270 kr
44 990 kr
528 600 kr
495 240 kr
539 880 kr
Ca 272 kr
Ca 247 kr
Ca 278 kr
44 030 kr
40 030 kr
45 090 kr
528 360 kr
480 360 kr
541 080 kr
Ca 272 kr
Ca 247 kr
Ca 278 kr
45 600 kr
41 270 kr
46 750 kr
547 200 kr
495 240 kr
561 000 kr
Tekniker, radio eller tv
Alle sektorer
1 570 personer
324 personer
1 246 personer
Ca 264 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 750 kr
40 640 kr
43 140 kr
513 000 kr
487 680 kr
517 680 kr
Ca 264 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 750 kr
40 640 kr
43 140 kr
513 000 kr
487 680 kr
517 680 kr
Ca 268 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
43 390 kr
40 240 kr
44 200 kr
520 680 kr
482 880 kr
530 400 kr
Ca 268 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
44 870 kr
41 500 kr
45 740 kr
538 440 kr
498 000 kr
548 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Musikere

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Dataelektroniker i arbeid.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.