Lydtekniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Lyd­tekniker

favoritt ikon

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikeren holder seg i bakgrunnen, men er avgjørende for lydformidlingen og formingen av artistenes lydbilde. Den beste lydteknikeren er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves som naturlig. Det finnes to typer lydteknikere: konsertlydtekniker og studioteknikere.

Vanlige arbeidsoppgaver for konsertlydteknikeren, også kalt live-lydteknikere:

  • planlegge konserter og festivaler
  • rigge opp og ned små og store lydanlegg
  • avslutte konserter
  • vedlikeholde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlige arbeidsoppgaver for studioteknikere:

  • rigge opp mikrofoner og lytting i studio
  • ta opp lyd i studio
  • delta sammen med artistene i utformingen av lydbildet
  • miksing og lydbearbeiding
  • vedlikeholde de digitale og analoge instrumentene

Arbeidstidene varierer, og du må regne med sene kvelder og netter. Mange artister reiser med egne lydteknikere på turné. Lydteknikere er en etterspurt yrkesgruppe, og siden teknikken blir stadig mer avansert har bransjen bruk for spesialkompetanse innenfor lydformidling. I noen tilfeller blir lydteknikere og musikkprodusenter sett på som det samme yrket. Yrkene har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg om artistene og musikken, mens lydteknikeren jobber mer med den tekniske lydformidlingen.

Hvor jobber lydteknikere?

Lydteknikeren kan arbeide innenfor radio, tv, film, i konsertlokaler, på teater og i musikkstudioer. Mange lydteknikere starter eget foretak og jobber frilans. Med eget firma tar du oppdrag for arrangører og bedrifter.

Personlige egenskaper

En lydtekniker må være god til å kommunisere, siden du må kommunisere raskt og tydelig i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidsegenskaper og teknisk innsikt er også viktig. Arbeidshverdagen til en lydtekniker kan være hektisk, så du må også kunne håndtere problemer og beholde roen under stress.

Utdanning

Dersom du ønsker å jobbe som konsertlydtekniker (live-lydtekniker) på konserter med livemusikk, finnes det få gode tilbud til utdanning i Norge. De fleste live-lydteknikere utdannes derfor innenfor firmaene lydteknikeren er ansatt i eller på konsertstedene.

Dersom du ønsker å jobbe som studiotekniker i musikkstudioer og på kontrollrom, finnes det en rekke utdanninger innenfor lydteknikk i Norge, både private og offentlige. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som tilbyr opplæring innen lydteknikk.

Oversikt over utdanningssteder

Hva jobber lydteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for lydteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Alle sektorer
1 088 personer
228 personer
860 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
45 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
45 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 450 kr
45 390 kr
46 730 kr
557 400 kr
544 680 kr
560 760 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
48 370 kr
47 070 kr
48 710 kr
580 440 kr
564 840 kr
584 520 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Alle sektorer
477 personer
376 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca 252 kr
41 340 kr
40 850 kr
496 080 kr
490 200 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 252 kr
41 340 kr
40 850 kr
496 080 kr
490 200 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 264 kr
42 900 kr
42 800 kr
514 800 kr
513 600 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 264 kr
43 720 kr
43 610 kr
524 640 kr
523 320 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Kommunal
150 personer
124 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 850 kr
490 200 kr
490 200 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 850 kr
490 200 kr
490 200 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 255 kr
41 490 kr
41 330 kr
497 880 kr
495 960 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 255 kr
41 900 kr
41 710 kr
502 800 kr
500 520 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Privat
977 personer
217 personer
760 personer
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
46 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
46 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 291 kr
46 880 kr
45 780 kr
47 200 kr
562 560 kr
549 360 kr
566 400 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 291 kr
48 790 kr
47 510 kr
49 160 kr
585 480 kr
570 120 kr
589 920 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Privat
316 personer
242 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 254 kr
41 490 kr
41 110 kr
497 880 kr
493 320 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 254 kr
41 490 kr
41 110 kr
497 880 kr
493 320 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 268 kr
43 500 kr
43 420 kr
522 000 kr
521 040 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 268 kr
44 480 kr
44 410 kr
533 760 kr
532 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Musikere

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Skuespiller blir filmet utendørs

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.