Lydtekniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Lyd­tekniker

favoritt ikon

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikeren holder seg i bakgrunnen, men er avgjørende for lydformidlingen og formingen av artistenes lydbilde. Den beste lydteknikeren er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves som naturlig. 

Det finnes to typer lydteknikere: konsertlydtekniker og studioteknikere.

Vanlige arbeidsoppgaver for konsertlydteknikeren, også kalt live-lydteknikere:

  • planlegge konserter og festivaler
  • rigge opp og ned små og store lydanlegg
  • avslutte konserter
  • vedlikeholde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlige arbeidsoppgaver for studioteknikere:

  • rigge opp mikrofoner og lytting i studio
  • ta opp lyd i studio
  • delta sammen med artistene i utformingen av lydbilde
  • miksing og lydbearbeiding
  • vedlikeholde de digitale og analoge instrumentene

Arbeidstidene varierer, og du må regne med sene kvelder og netter. Mange artister reiser med egne lydteknikere på turné.

Lydteknikere er en etterspurt yrkesgruppe, og siden teknikken blir stadig mer avansert har bransjen bruk for spesialkompetanse innenfor lydformidling.

I noen tilfeller blir lydteknikere og musikkprodusenter sett på som det samme yrket. Yrkene har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg om artistene og musikken, mens lydteknikeren jobber mer med den tekniske lydformidlingen.

Hvor jobber lydteknikere?

Lydteknikeren kan arbeide innenfor radio, tv, film, i konsertlokaler, på teater og i musikkstudioer. Mange lydteknikere starter eget foretak og jobber frilans. Med eget firma tar du oppdrag for arrangører og bedrifter.

Personlige egenskaper

En lydtekniker må kommunisere raskt og tydelig i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidsegenskaper og teknisk innsikt er krav for å gjøre en god jobb som lydtekniker. I en hektisk arbeidstilværelse må du kunne håndtere problemer også under stress, og klare å holde oversikt.

Utdanning

Dersom du ønsker å jobbe som konsertlydtekniker (live-lydtekniker) på konserter med livemusikk, finnes det få gode tilbud til utdanning i Norge. De fleste live-lydteknikere utdannes derfor innenfor firmaene lydteknikeren er ansatt i eller på konsertstedene.

Dersom du ønsker å jobbe som studiotekniker i musikkstudioer og på kontrollrom, finnes det en rekke utdanninger innenfor lydteknikk i Norge, både private og offentlige. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som tilbyr opplæring innen lydteknikk.

Oversikt over utdanningssteder

Hva jobber lydteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for lydteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Teknikere innen radio og tv
Deltid
Alle sektorer
475 personer
112 personer
363 personer
Ca 229 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
37 170 kr
37 160 kr
37 280 kr
446 040 kr
445 920 kr
447 360 kr
Ca 229 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
37 170 kr
37 160 kr
37 280 kr
446 040 kr
445 920 kr
447 360 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
39 730 kr
38 870 kr
39 990 kr
476 760 kr
466 440 kr
479 880 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
40 810 kr
39 410 kr
41 240 kr
489 720 kr
472 920 kr
494 880 kr
Teknikere innen radio og tv
Heltid
Alle sektorer
1 043 personer
226 personer
817 personer
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 820 kr
40 080 kr
43 340 kr
513 840 kr
480 960 kr
520 080 kr
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 820 kr
40 080 kr
43 340 kr
513 840 kr
480 960 kr
520 080 kr
Ca 265 kr
Ca 249 kr
Ca 269 kr
42 860 kr
40 410 kr
43 540 kr
514 320 kr
484 920 kr
522 480 kr
Ca 265 kr
Ca 249 kr
Ca 269 kr
44 560 kr
42 370 kr
45 170 kr
534 720 kr
508 440 kr
542 040 kr
Teknikere innen radio og tv
Deltid
Kommunal
161 personer
31 personer
130 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 229 kr
37 480 kr
37 170 kr
449 760 kr
446 040 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 229 kr
37 480 kr
37 170 kr
449 760 kr
446 040 kr
Ca 239 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
38 700 kr
39 540 kr
38 500 kr
464 400 kr
474 480 kr
462 000 kr
Ca 239 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
38 960 kr
39 540 kr
38 750 kr
467 520 kr
474 480 kr
465 000 kr
Teknikere innen radio og tv
Deltid
Privat
300 personer
79 personer
221 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 280 kr
37 350 kr
447 360 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 280 kr
37 350 kr
447 360 kr
448 200 kr
Ca 248 kr
Ca 240 kr
Ca 251 kr
40 150 kr
38 840 kr
40 620 kr
481 800 kr
466 080 kr
487 440 kr
Ca 248 kr
Ca 240 kr
Ca 251 kr
41 570 kr
38 840 kr
42 310 kr
498 840 kr
466 080 kr
507 720 kr
Teknikere innen radio og tv
Heltid
Privat
932 personer
215 personer
717 personer
Ca 270 kr
Ca 256 kr
Ca 272 kr
43 750 kr
41 470 kr
44 030 kr
525 000 kr
497 640 kr
528 360 kr
Ca 270 kr
Ca 256 kr
Ca 272 kr
43 750 kr
41 470 kr
44 030 kr
525 000 kr
497 640 kr
528 360 kr
Ca 267 kr
Ca 252 kr
Ca 271 kr
43 220 kr
40 790 kr
43 950 kr
518 640 kr
489 480 kr
527 400 kr
Ca 267 kr
Ca 252 kr
Ca 271 kr
44 920 kr
42 790 kr
45 550 kr
539 040 kr
513 480 kr
546 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Musiker sitter ved et piano

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Kvinnelig forfatter skriver

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Mannlig skuespiller med sminke og hatt

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Fu-operatørar styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Pianostemmer i aksjon

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.