Image
Lydtekniker i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Lydtekniker

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikeren holder seg i bakgrunnen, men er avgjørende for lydformidlingen og formingen av artistenes lydbilde. Den beste lydteknikeren er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves som naturlig. Det finnes to typer lydteknikere: konsertlydtekniker og studioteknikere.

Vanlige arbeidsoppgaver for konsertlydteknikeren, også kalt live-lydteknikere:

 • planlegge konserter og festivaler
 • rigge opp og ned små og store lydanlegg
 • avslutte konserter
 • vedlikeholde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlige arbeidsoppgaver for studioteknikere:

 • rigge opp mikrofoner og lytting i studio
 • ta opp lyd i studio
 • delta sammen med artistene i utformingen av lydbildet
 • miksing og lydbearbeiding
 • vedlikeholde de digitale og analoge instrumentene

Arbeidstidene varierer, og du må regne med sene kvelder og netter. Mange artister reiser med egne lydteknikere på turné. Lydteknikere er en etterspurt yrkesgruppe, og siden teknikken blir stadig mer avansert har bransjen bruk for spesialkompetanse innenfor lydformidling. I noen tilfeller blir lydteknikere og musikkprodusenter sett på som det samme yrket. Yrkene har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg om artistene og musikken, mens lydteknikeren jobber mer med den tekniske lydformidlingen.

Hvor jobber lydteknikere ?

Lydteknikeren kan arbeide innenfor radio, tv, film, i konsertlokaler, på teater og i musikkstudioer. Mange lydteknikere starter eget foretak og jobber frilans. Med eget firma tar du oppdrag for arrangører og bedrifter.

Personlige egenskaper

En lydtekniker må være god til å kommunisere, siden du må kommunisere raskt og tydelig i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidsegenskaper og teknisk innsikt er også viktig. Arbeidshverdagen til en lydtekniker kan være hektisk, så du må også kunne håndtere problemer og beholde roen under stress.

Utdanning

Dersom du ønsker å jobbe som konsertlydtekniker (live-lydtekniker) på konserter med livemusikk, finnes det få gode tilbud til utdanning i Norge. De fleste live-lydteknikere utdannes derfor innenfor firmaene lydteknikeren er ansatt i eller på konsertstedene.

Dersom du ønsker å jobbe som studiotekniker i musikkstudioer og på kontrollrom, finnes det en rekke utdanninger innenfor lydteknikk i Norge, både private og offentlige. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som tilbyr opplæring innen lydteknikk.

Hva jobber lydteknikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 655113 - Lydproduksjon, lavere nivå
 • 455119 - Lydtekniker, videregående, avsluttende utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for lydteknikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Lydtekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3131110 - LYDTEKNIKER
 • 3131109 - LYDINGENIØR
 • 3131120 - LYDMESTER

Sist kvalitetsikret den 30. november 2016, av Creo