Yrkesbeskrivelse

Helsesykepleier

Som helsesykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges helhetlige helse.

En helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Yrket het tidligere helsesøster. 

Som helsesykepleier arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker. For å få til dette må helsesykepleiere samarbeide med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper. Som helsesykepleier er du en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesykepleier er:

 • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
 • veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
 • dra på hjemmebesøk og drive annen oppsøkende virksomhet
 • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier
 • samarbeide med blant annet skole om arbeids- og læringsmiljø
 • kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater
 • opplysningsvirksomhet og forebyggende helsearbeid

En helsesykepleier har kunnskap om helsefremmede tiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Helsesykepleieren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn, unge og voksne med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt. 

Hvor jobber helsesykepleiere ?

Som helsesykepleier jobber du vanligvis i en kommune eller bydel. Helsesykepleiere jobber ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor og asylant- og flyktningkontor. 

Noen helsesykepleiere arbeider på fylkes- eller statlig nivå eller i bedrifter eller organisasjoner. 

Personlige egenskaper

For å bli helsesykepleier må du like å omgå barn og ungdom. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker. Rådgivning, veiledning og undervisning er en viktig del av helsesykepleierens oppgaver, så du må være flink til å lytte og formidle kunnskap på en god og forståelig måte. Du skal tale barn og unges sak, og må derfor kunne være tydelig og uredd. Jobben krever at du er selvstendig og har gode samarbeidsevner.

Utdanning

For å bli helsesykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie. Mange krever også minumum ett års relevant yrkespraksis som sykepleier før du kan søke på helsesykepleierutdanningen. 

Hva jobber helsesykepleierutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 661101 - Helsesykepleierutdanning

Bedrifter

Helsesykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230126 - HELSESØSTER/HELSESYKEPLEIER
 • 2230109 - LEDENDE HELSESØSTER/HELSESYKEPLEIER
 • 2230129 - OVERHELSESØSTER/OVERHELSESYKEPLEIER
 • 2230118 - SJEFSHELSESØSTER/SJEFSHELSESYKEPLEIER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 13. januar 2022, av Norsk sykepleierforening