Gjennomgått i samarbeid med Norsk sykepleierforbund 13. januar 2022

Helsesykepleier

Som helsesykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges helhetlige helse.

Arbeidsoppgaver

En helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Yrket het tidligere helsesøster. 

Som helsesykepleier arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker. For å få til dette må helsesykepleiere samarbeide med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper. Som helsesykepleier er du en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesykepleier er:

 • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
 • veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
 • dra på hjemmebesøk og drive annen oppsøkende virksomhet
 • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier
 • samarbeide med blant annet skole om arbeids- og læringsmiljø
 • kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater
 • opplysningsvirksomhet og forebyggende helsearbeid

En helsesykepleier har kunnskap om helsefremmede tiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Helsesykepleieren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn, unge og voksne med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt. 

Hvor jobber helsesykepleiere?

Som helsesykepleier jobber du vanligvis i en kommune eller bydel. Helsesykepleiere jobber ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor og asylant- og flyktningkontor. 

Noen helsesykepleiere arbeider på fylkes- eller statlig nivå eller i bedrifter eller organisasjoner. 

Hvordan er det å jobbe som helsesykepleier?

Intervjuer

Portrett av helsesykepleier Kristin Hasselkvist Bendiksen

Helsesykepleier

Kristin Hasselkvist Bendiksen

Det er meningsfullt å kunne bidra til en sunn og trygg oppvekst for barn, sier helsesykepleier Kristin Hasselkvist Bendiksen.

Passer jeg til å bli helsesykepleier?

For å bli helsesykepleier må du like å omgå barn og ungdom. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker. Rådgivning, veiledning og undervisning er en viktig del av helsesykepleierens oppgaver, så du må være flink til å lytte og formidle kunnskap på en god og forståelig måte. Du skal tale barn og unges sak, og må derfor kunne være tydelig og uredd. Jobben krever at du er selvstendig og har gode samarbeidsevner.

Hva tjener helsesykepleiere?

Hvordan utdanner du deg til helsesykepleier?

For å bli helsesykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie. Mange krever også minumum ett års relevant yrkespraksis som sykepleier før du kan søke på helsesykepleierutdanningen. 

Hva jobber helsesykepleierutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 661101 - Helsesykepleierutdanning
 • 761115 - Master, helsesykepleie, toårig

Bedrifter: Hvor jobber helsesykepleiere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med helsesykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2230129 - OVERHELSESØSTER/OVERHELSESYKEPLEIER
 • 2230126 - HELSESØSTER/HELSESYKEPLEIER
 • 2230118 - SJEFSHELSESØSTER/SJEFSHELSESYKEPLEIER
 • 2230109 - LEDENDE HELSESØSTER/HELSESYKEPLEIER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.