Gjennomgått i samarbeid med Offshore Norge 03. mai 2023

Brønnoperatør kveilerør

En brønnoperatør i kveilerøroperasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.

Arbeidsoppgaver

Som brønnoperatør i kveilerøroperasjoner jobber du med hydraulisk utstyr. Hydraulisk betyr overføring av energi gjennom rør eller andre legemer. 

Hydraulisk rørutstyr består av overflateutstyr, trykkontrollutstyr og nedihullutstyr. Siden hydrauliske rør brukes i brønner under trykk må brønnoperatøren kjenne til brønnenes oppbygning. Brønnoperatøren i kveilerør må også kunne vurdere signaler fra brønnene og være i stand til å ivareta trykkontrollen under brønnoperasjonen.

Kveilerør kan være flere tusen meter lange, og brukes til vedlikehold og ferdigstillelse av olje- og gassbrønner. Du jobber med mye tungt utstyr, og din og andres sikkerhet er førsteprioritet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for brønnoperatører i kveilerør:

  • utføre risikoanalyser og planlegge arbeidet i henhold til HMS
  • rigge opp og rigge ned hydraulisk utstyr
  • operere hydraulisk utstyr
  • vedlikeholde, reparere, teste og feilsøke hydraulisk utstyr

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

 

Hvor jobber brønnoperatører kveilerør?

En brønnoperatør kveilerør på rigg, båt og plattform med lete- og produksjonsboring, samt produksjon av olje og gass både på land og offshore. Brønnoperatøren jobber også på mekanisk verksted på land med blant annet vedlikehold og reparasjon. 

Hvordan er det å jobbe som brønnoperatør kveilerør?

Intervjuer

Brønnoperatør i kveilerør Dilovan Erman er iført kjeledress og hjelm og står på oljeplattformen han jobber.

Brønnoperatør kveilerør

Dilovan Erman

Store krefter i sving og et mangfoldig fagfelt gjør at Dilovan Erman trives godt som brønnoperatør innen kveilerør.

Passer jeg til å bli brønnoperatør kveilerør?

Som brønnoperatør i kveilerøroperasjoner må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

Hva tjener brønnoperatører kveilerør?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til brønnoperatør kveilerør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i brønnfag, kveilerøroperasjoner, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber brønnoperatør kveilerørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458403 - Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber brønnoperatører kveilerør?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatører kveilerør

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 8114111 - BRØNNOPERATØR
  • 8114112 - BRØNNOPERATØR (LÆRLING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.