Gartneri
Yrkesbeskrivelse

Planteviter

favoritt ikon

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.


En planteviter jobber med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker. En av hovedoppgavene til planteviteren er å sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte med tanke på effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver for planteviteren:

  • kontrollere at skadedyr ikke ødelegger vekstbetingelsene i et gartneri eller annet produksjonssted
  • være involvert i forskning eller forsøksprosjekter
  • administrative oppgaver i et firma eller en produksjonsbedrift
  • økonomisk tilrettelegging av driften
  • planlegging av produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsanalyser

Plantevitere kan være ansatt med en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant hortonom, hagebruker, hagebruksøkonom og gartnerkonsulent. Yrket grenser også opp mot landskapsarkitekt og biolog.  

Hvor jobber plantevitere?

Mange hortonomer er ansatt i det offentlige, eksempelvis i miljø- og landbruksforvaltningen. Du kan også være offentlig eller privat ansatt gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som hortonom må du være flink til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. God kompetanse innen plantevitenskap og hagebruk er svært viktig. Du må ha administrative evner, og være i stand til å lede prosjekter.

Utdanning

Det finnes ingen spesifikk hortonomutdanning i Norge, men for ansettelse som hortonom er det relevant med høyere utdanning innen fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Relevante videreutdanninger kan være innenfor fagområder som plantevitenskap, økonomi og administrasjon.

Hva jobber hagebruksutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for plantevitere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.