Gjennomgått i samarbeid med NMBU 16. november 2022

Planteviter

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.

Arbeidsoppgaver

Som planteviter jobber du med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker.

En av hovedoppgavene til planteviteren er å sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte med tanke på effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • kontrollere at skadedyr ikke ødelegger vekstbetingelsene i et gartneri eller annet produksjonssted
 • være involvert i forskning eller forsøksprosjekter
 • administrative oppgaver 
 • økonomisk tilrettelegging av driften
 • planlegging av produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsanalyser

God kompetanse innen plantevitenskap og hagebruk er svært viktig i dette yrket.

Plantevitere kan være ansatt med en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant hortonom, hagebruker, hagebruksøkonom og gartnerkonsulent.

Yrket grenser også opp mot landskapsarkitekt og biolog.  

Hvor jobber plantevitere?

Mange er ansatt i det offentlige, eksempelvis i miljø- og landbruksforvaltningen. Mange jobber også som landbruksrådgivere, for eksempel for Norske Landbruksrådgivning. Det er også flere plantevitere som jobber for norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Du kan også være offentlig eller privat ansatt gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

Intervjuer

Portrett foto Kvinne med mørkt hår, svart jakke og rosa skjerf smiler.

Planteviter

Linn Leonora Nystad

– Jeg li­ker at jeg kan få job­be med det som er hob­by­en min, nem­lig plan­ter, bloms­ter, park, hage og his­to­rie, forteller Linn.
Portrett av Jan-eivin Kvam-Andersen

Planteviter

Jan-Eivind Kvam-Andersen

– Hvis du tenker at man er ferdig utlært når studiene er over så passer nok ikke dette yrket for deg, sier Jan-Eivind Kvam-Andersen.

Viktige egenskaper

Som planteviter må du være flink til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. Du må være ansvarsbevisst og kunne jobbe strukturert og målrettet.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finnes ingen spesifikk planteviterutdanning i Norge, men for ansettelse som planteviter er det relevant med høyere utdanning innen fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

De vanligste jobbene blant hagebruksutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 779910 - Master, plantevitenskap, toårig
 • 773101 - Cand.agric.-utdanning, grøntmiljø og hagebruksvitenskap
 • 751999 - Biologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 679905 - Bachelor, plantevitenskap, treårig
 • 673199 - Gartneri og hagebruk, uspesifisert, lavere nivå

Bedrifter som ansetter plantevitere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med plantevitere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2212106 - HAGEBRUKSKANDIDAT
 • 2212105 - HAGEBRUKSFORSKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Relaterte lenker