Image
Gartneri
Lenke
stock.xchng

Yrkesbeskrivelse

Planteviter

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.

Som planteviter jobber du med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker.

En av hovedoppgavene til planteviteren er å sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte med tanke på effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • kontrollere at skadedyr ikke ødelegger vekstbetingelsene i et gartneri eller annet produksjonssted
 • være involvert i forskning eller forsøksprosjekter
 • administrative oppgaver 
 • økonomisk tilrettelegging av driften
 • planlegging av produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsanalyser

God kompetanse innen plantevitenskap og hagebruk er svært viktig i dette yrket.

Plantevitere kan være ansatt med en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant hortonom, hagebruker, hagebruksøkonom og gartnerkonsulent.

Yrket grenser også opp mot landskapsarkitekt og biolog.  

Hvor jobber plantevitere ?

Mange er ansatt i det offentlige, eksempelvis i miljø- og landbruksforvaltningen. Du kan også være offentlig eller privat ansatt gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som planteviter må du være flink til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. Du må være ansvarsbevisst og kunne jobbe strukturert og målrettet.

Utdanning

Det finnes ingen spesifikk planteviterutdanning i Norge, men for ansettelse som planteviter er det relevant med høyere utdanning innen fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

Hva jobber hagebruksutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 751999 - Biologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 773101 - Cand.agric.-utdanning, grøntmiljø og hagebruksvitenskap
 • 779910 - Master, plantevitenskap, toårig
 • 673199 - Gartneri og hagebruk, uspesifisert, lavere nivå
 • 679905 - Bachelor, plantevitenskap, treårig

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Planteviter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2212105 - HAGEBRUKSFORSKER
 • 2212106 - HAGEBRUKSKANDIDAT

Sist kvalitetssikret den 16. januar 2017, av Naturviterne