Gartneri
Yrkesbeskrivelse

Planteviter

favoritt ikon

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.


Som planteviter jobber du med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker.

En av hovedoppgavene til planteviteren er å sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte med tanke på effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver for planteviteren:

  • kontrollere at skadedyr ikke ødelegger vekstbetingelsene i et gartneri eller annet produksjonssted
  • være involvert i forskning eller forsøksprosjekter
  • administrative oppgaver 
  • økonomisk tilrettelegging av driften
  • planlegging av produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsanalyser

God kompetanse innen plantevitenskap og hagebruk er svært viktig i dette yrket.

Plantevitere kan være ansatt med en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant hortonom, hagebruker, hagebruksøkonom og gartnerkonsulent.

Yrket grenser også opp mot landskapsarkitekt og biolog.  

Hvor jobber plantevitere?

Mange hortonomer er ansatt i det offentlige, eksempelvis i miljø- og landbruksforvaltningen. Du kan også være offentlig eller privat ansatt gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som planteviter må du være flink til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. Du må være ansvarsbevisst og kunne jobbe strukturert og målrettet.

Utdanning

Det finnes ingen spesifikk hortonomutdanning i Norge, men for ansettelse som hortonom er det relevant med høyere utdanning innen fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber hagebruksutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for plantevitere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker