Skogsoperatør sitter i skogsmaskin
Yrkesbeskrivelse

Skogs­operatør

favoritt ikon

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Som skogsoperatør er du maskinfører for høyteknologiske skogsmaskiner som hogger trær og utfører annen skogsdrift. 

Det stilles strenge krav til å følge forskriftene for helse, miljø og sikkerhet i alle faser av arbeidet. Skogsoperatører jobber i tillegg med administrative oppgaver knyttet til planlegging, vurdering og dokumentasjon av arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren:

  • planlegging av skogsdrift, med særlig fokus på å ivareta veier, miljø og spesielle dyreområder.
  • hogst av tømmer ved hjelp av hogstmaskiner
  • framkjøring av virke med lastbærer
  • administrativt arbeid som prislister og miljørapporter 
  • vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinen
  • internkommunikasjon
  • holde seg oppdatert på lover, regler og ulike målemetoder.

Skogsoperatøren skal bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Yrket har flere likhetstrekk med anleggsmaskinfører

Hvor jobber skogsoperatører?

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos maskinentreprenører som benytter avanserte hogstmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier.

Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige. Da jobber du på skoggrunn eid av kommunen eller staten. 

Personlige egenskaper

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs, være i god fysiske form og trives med å jobbe selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber skogsoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for skogsoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogbruker
Deltid
Alle sektorer
371 personer
352 personer
Ca 190 kr
Ca
Ca 189 kr
30 790 kr
30 690 kr
369 480 kr
368 280 kr
Ca 190 kr
Ca
Ca 189 kr
30 790 kr
30 690 kr
369 480 kr
368 280 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 540 kr
31 510 kr
378 480 kr
378 120 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 830 kr
31 790 kr
381 960 kr
381 480 kr
Skogbruker
Heltid
Alle sektorer
668 personer
653 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 170 kr
33 210 kr
398 040 kr
398 520 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 170 kr
33 210 kr
398 040 kr
398 520 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 480 kr
34 570 kr
413 760 kr
414 840 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 730 kr
34 820 kr
416 760 kr
417 840 kr
Skogbruker
Privat
1 020 personer
986 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 680 kr
33 740 kr
404 160 kr
404 880 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 920 kr
33 970 kr
407 040 kr
407 640 kr
Skogbruker
Deltid
Privat
368 personer
349 personer
Ca 190 kr
Ca
Ca 189 kr
30 790 kr
30 610 kr
369 480 kr
367 320 kr
Ca 190 kr
Ca
Ca 189 kr
30 790 kr
30 610 kr
369 480 kr
367 320 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 194 kr
31 530 kr
31 500 kr
378 360 kr
378 000 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 194 kr
31 820 kr
31 780 kr
381 840 kr
381 360 kr
Skogbruker
Heltid
Privat
652 personer
637 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 205 kr
33 010 kr
33 190 kr
396 120 kr
398 280 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 205 kr
33 010 kr
33 190 kr
396 120 kr
398 280 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 470 kr
34 560 kr
413 640 kr
414 720 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 690 kr
34 780 kr
416 280 kr
417 360 kr
Skogbruker
Alle sektorer
1 039 personer
1 005 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 700 kr
33 760 kr
404 400 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 960 kr
34 020 kr
407 520 kr
408 240 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
193 personer
190 personer
Ca 202 kr
Ca
Ca 202 kr
32 770 kr
32 770 kr
393 240 kr
393 240 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 202 kr
32 770 kr
32 770 kr
393 240 kr
393 240 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 680 kr
33 670 kr
404 160 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
34 070 kr
34 070 kr
408 840 kr
408 840 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
556 personer
553 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 770 kr
34 770 kr
417 240 kr
417 240 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 770 kr
34 770 kr
417 240 kr
417 240 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 420 kr
35 450 kr
425 040 kr
425 400 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 830 kr
35 840 kr
429 960 kr
430 080 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Privat
731 personer
725 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 610 kr
415 320 kr
415 320 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 610 kr
415 320 kr
415 320 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 160 kr
35 190 kr
421 920 kr
422 280 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 570 kr
35 590 kr
426 840 kr
427 080 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Deltid
Privat
190 personer
187 personer
Ca 202 kr
Ca
Ca 201 kr
32 770 kr
32 510 kr
393 240 kr
390 120 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 201 kr
32 770 kr
32 510 kr
393 240 kr
390 120 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 680 kr
33 670 kr
404 160 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
34 070 kr
34 070 kr
408 840 kr
408 840 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Heltid
Privat
541 personer
538 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 910 kr
34 910 kr
418 920 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 910 kr
34 910 kr
418 920 kr
418 920 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 490 kr
35 520 kr
425 880 kr
426 240 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 910 kr
35 920 kr
430 920 kr
431 040 kr
Jordbruks- eller skogbruksmaskinfører
Alle sektorer
749 personer
743 personer
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 570 kr
34 580 kr
414 840 kr
414 960 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 213 kr
34 570 kr
34 580 kr
414 840 kr
414 960 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 110 kr
35 140 kr
421 320 kr
421 680 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 510 kr
35 530 kr
426 120 kr
426 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold