Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Skogsoperatør

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Arbeidsoppgaver

Som skogsoperatør arbeider du i en høyteknologisk maskin som krever utdannelse og erfaring for å kjøre effektivt. Jobben som skogsoperatør gir deg varierte utfordringer.

Selv om du sitter alene i maskinen, jobber du i team. Ikke minst må du spille på lag med naturen. Arbeidsplassen er midt i naturen, der dyr og mennesker ferdes om hverandre.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren er:

 • hogst og utkjøring av tømmer med skogsmaskiner
 • planlegge skogsdriften slik at veier, miljøelementer og spesielle dyreområder blir ivaretatt
 • administrative oppgaver (lage prislister, utarbeide miljørapport osv.)
 • hogge slik at utnyttelsen av tømmerstokken blir optimal
 • gjennomføre enkle reparasjoner og regelmessig vedlikehold
 • behandle kart på maskinens datamaskin
 • overlevere produksjonen, altså hva/hvor mye tømmer man har produsert, til for eksempel skogbruksleder 
 • flytting av maskiner
 • intern kommunikasjon i laget og i firma
 • holde seg oppdatert på lover og regler og ulike målemetoder
 • kalibrere maskinens måleutstyr

Hvor jobber skogsoperatører?

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos skogsmaskinentreprenører som benytter avanserte skogsmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier. Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige. Da jobber du på skoggrunn eid av kommunen eller staten.

Intervjuer

Skogsoperatør

Per Arne Volden

Per Arne liker å forvandle tettpakkede skoger til åpne felt, hvor trærne kan vokse seg store og fine.
Portrett av skogsoperatør Espen Velde. Han har på seg sorte klær og orange caps.

Skogsoperatør

Espen Velde

Skogsoperatør Espen Velde får treningen unnagjort på jobb. Han trives med tungt fysisk arbeid, samtidig synes han det er fint å bidra positivt i miljøregnskapet gjennom skogsdrift.

Viktige egenskaper

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs, være i god fysiske form og trives med å jobbe selvstendig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De som jobber som skogsoperatører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant skogsoperatørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 474102 - Skogfaget, Vg3
 • 474104 - Skogskole, toårig
 • 474101 - Allsidig skogbruk, VK II
 • 474103 - Skogsmaskinførerfaget, VK II
 • 574101 - Utmarkstekniker, toårig

Bedrifter som ansetter skogsoperatører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skogsoperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9210125 - HJELPEARBEIDER (SKOGBRUK)
 • 6210116 - TREHOGSTMASKINOPERATØR
 • 6210115 - TRAKTORFØRER
 • 6210114 - SKOGPLANTER
 • 6210112 - TØMMERKJØRER
 • 6210111 - TØMMERHOGGER
 • 6210110 - SKOGMASKINFØRER
 • 6210109 - KULTURARBEIDER (SKOGBRUK)
 • 6210108 - SKOGSMASKINFØRER
 • 6210106 - BESTYRER (SKOGSARBEID)
 • 6210105 - ARBEIDSLEDER (SKOGBRUK)
 • 6210104 - TRAKTORKJØRER
 • 6210103 - TØMMERFLØTER
 • 6210102 - SKOGSARBEIDER
 • 6210101 - SKOGBRUKER
 • 9210107 - VEDPAKKER
 • 9210124 - HJELPEARBEIDER (PLANTESKOLE)
 • 6111118 - PLANTESKOLEARBEIDER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.