Image
Skogsoperatør sitter i skogsmaskin
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Skogsoperatør

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Som skogsoperatør er du maskinfører for høyteknologiske skogsmaskiner som hogger trær og utfører annen skogsdrift. 

Det stilles strenge krav til å følge forskriftene for helse, miljø og sikkerhet i alle faser av arbeidet. Skogsoperatører jobber i tillegg med administrative oppgaver knyttet til planlegging, vurdering og dokumentasjon av arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren:

 • planlegging av skogsdrift, med særlig fokus på å ivareta veier, miljø og spesielle dyreområder.
 • hogst av tømmer ved hjelp av hogstmaskiner
 • framkjøring av virke med lastbærer
 • administrativt arbeid som prislister og miljørapporter 
 • vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinen
 • internkommunikasjon
 • holde seg oppdatert på lover, regler og ulike målemetoder.

Skogsoperatøren skal bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Yrket har flere likhetstrekk med anleggsmaskinfører

Hvor jobber skogsoperatører ?

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos maskinentreprenører som benytter avanserte hogstmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier.

Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige. Da jobber du på skoggrunn eid av kommunen eller staten. 

Personlige egenskaper

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs, være i god fysiske form og trives med å jobbe selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber skogsoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 5741 - Skogbruk
 • 4741 - Skogbruk
 • 474102 - Skogfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for skogsoperatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Skogsoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6210105 - ARBEIDSLEDER (SKOGBRUK)
 • 6210106 - BESTYRER (SKOGSARBEID)
 • 6210109 - KULTURARBEIDER (SKOGBRUK)
 • 6210101 - SKOGBRUKER
 • 6210110 - SKOGMASKINFØRER
 • 6210114 - SKOGPLANTER
 • 6210102 - SKOGSARBEIDER
 • 6210108 - SKOGSMASKINFØRER
 • 6210103 - TØMMERFLØTER
 • 6210104 - TRAKTORKJØRER
 • 6210111 - TØMMERHOGGER
 • 6210112 - TØMMERKJØRER
 • 6210115 - TRAKTORFØRER
 • 6210116 - TREHOGSTMASKINOPERATØR
 • 9210125 - HJELPEARBEIDER (SKOGBRUK)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 10. mai 2019, av NHO mat og drikke - Velg skog