Image
Skogsoperatør sitter i skogsmaskin
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Skogsoperatør

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Som skogsoperatør arbeider du i en høyteknologisk maskin som krever utdannelse og erfaring for å kjøre effektivt. Jobben som skogsoperatør gir deg varierte utfordringer.

Selv om du sitter alene i maskinen, jobber du i team. Ikke minst må du spille på lag med naturen. Arbeidsplassen er midt i naturen, der dyr og mennesker ferdes om hverandre.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren er:

 • hogst og utkjøring av tømmer med skogsmaskiner
 • planlegge skogsdriften slik at veier, miljøelementer og spesielle dyreområder blir ivaretatt
 • administrative oppgaver (lage prislister, utarbeide miljørapport osv.)
 • hogge slik at utnyttelsen av tømmerstokken blir optimal
 • gjennomføre enkle reparasjoner og regelmessig vedlikehold
 • behandle kart på maskinens datamaskin
 • overlevere produksjonen, altså hva/hvor mye tømmer man har produsert, til for eksempel skogbruksleder 
 • flytting av maskiner
 • intern kommunikasjon i laget og i firma
 • holde seg oppdatert på lover og regler og ulike målemetoder
 • kalibrere maskinens måleutstyr

Hvor jobber skogsoperatører ?

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos skogsmaskinentreprenører som benytter avanserte skogsmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier. Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige. Da jobber du på skoggrunn eid av kommunen eller staten.

Personlige egenskaper

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs, være i god fysiske form og trives med å jobbe selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber skogsoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 5741 - Skogbruk
 • 4741 - Skogbruk
 • 474102 - Skogfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for skogsoperatører ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Skogsoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6210105 - ARBEIDSLEDER (SKOGBRUK)
 • 6210106 - BESTYRER (SKOGSARBEID)
 • 6210109 - KULTURARBEIDER (SKOGBRUK)
 • 6210101 - SKOGBRUKER
 • 6210110 - SKOGMASKINFØRER
 • 6210114 - SKOGPLANTER
 • 6210102 - SKOGSARBEIDER
 • 6210108 - SKOGSMASKINFØRER
 • 6210103 - TØMMERFLØTER
 • 6210104 - TRAKTORKJØRER
 • 6210111 - TØMMERHOGGER
 • 6210112 - TØMMERKJØRER
 • 6210115 - TRAKTORFØRER
 • 6210116 - TREHOGSTMASKINOPERATØR
 • 9210125 - HJELPEARBEIDER (SKOGBRUK)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 16. februar 2022, av Faglig råd for naturbruk