Illustrasjonsbilde av industriell tømmerhogst
Yrkesbeskrivelse

Skogs­operatør

favoritt ikon

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog. Skjøtsel av skog betyr aktiviteter som gjøres jevnlig, for eksempel årlig, for å beholde en ønsket tilstand av skog.

Jobben har gått fra å være et tungt manuelt arbeid, til en jobb hvor det er viktig at du behersker avanserte datastyrte skogsmaskiner. Likevel brukes det av og til fortsatt motorsag og lignende håndstyrte verktøy. Det stilles strenge krav til å følge forskriftene for helse, miljø og sikkerhet i alle faser av arbeidet. Skogsoperatører jobber i tillegg med administrative oppgaver knyttet til planlegging, vurdering og dokumentasjon av arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren:

  • hogst av tømmer ved hjelp av hogstmaskiner
  • framkjøring av virke med lastbærer
  • administrativt arbeid som prislister og miljørapporter 
  • vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinen

Skogsoperatøren skal bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Yrket har flere likhetstrekk med anleggsmaskinfører

Hvor jobber skogsoperatører?

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos maskinentreprenører som benytter avanserte hogstmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier.

Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige. Da jobber du på skoggrunn eid av kommunen eller staten. 

Personlige egenskaper

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber skogsoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for skogsoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogbrukere
Deltid
Alle sektorer
395 personer
12 personer
383 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca 182 kr
29 230 kr
29 440 kr
350 760 kr
353 280 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca 182 kr
29 230 kr
29 440 kr
350 760 kr
353 280 kr
Ca 192 kr
Ca 179 kr
Ca 193 kr
31 170 kr
28 940 kr
31 240 kr
374 040 kr
347 280 kr
374 880 kr
Ca 192 kr
Ca 179 kr
Ca 193 kr
31 390 kr
28 940 kr
31 460 kr
376 680 kr
347 280 kr
377 520 kr
Skogbrukere
Heltid
Alle sektorer
629 personer
10 personer
619 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca 162 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
26 320 kr
33 240 kr
397 560 kr
315 840 kr
398 880 kr
Ca 205 kr
Ca 162 kr
Ca 205 kr
33 280 kr
26 320 kr
33 390 kr
399 360 kr
315 840 kr
400 680 kr
Skogbrukere
Deltid
Privat
392 personer
12 personer
380 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 192 kr
Ca 179 kr
Ca 193 kr
31 170 kr
28 950 kr
31 240 kr
374 040 kr
347 400 kr
374 880 kr
Ca 192 kr
Ca 179 kr
Ca 193 kr
31 390 kr
28 950 kr
31 470 kr
376 680 kr
347 400 kr
377 640 kr
Skogbrukere
Heltid
Privat
610 personer
10 personer
600 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca 160 kr
Ca 206 kr
33 180 kr
25 980 kr
33 300 kr
398 160 kr
311 760 kr
399 600 kr
Ca 205 kr
Ca 160 kr
Ca 206 kr
33 320 kr
25 980 kr
33 440 kr
399 840 kr
311 760 kr
401 280 kr
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere
Deltid
Alle sektorer
174 personer
3 personer
171 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 196 kr
Ca 199 kr
Ca 196 kr
31 730 kr
32 300 kr
31 720 kr
380 760 kr
387 600 kr
380 640 kr
Ca 196 kr
Ca 199 kr
Ca 196 kr
31 750 kr
32 300 kr
31 750 kr
381 000 kr
387 600 kr
381 000 kr
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere
Heltid
Alle sektorer
537 personer
5 personer
532 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 200 kr
33 200 kr
398 400 kr
398 400 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 200 kr
33 200 kr
398 400 kr
398 400 kr
Ca 211 kr
Ca 191 kr
Ca 211 kr
34 210 kr
31 020 kr
34 240 kr
410 520 kr
372 240 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca 191 kr
Ca 211 kr
34 540 kr
31 020 kr
34 560 kr
414 480 kr
372 240 kr
414 720 kr
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere
Deltid
Privat
168 personer
3 personer
165 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
31 660 kr
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
31 690 kr
31 660 kr
31 690 kr
380 280 kr
379 920 kr
380 280 kr
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere
Heltid
Privat
522 personer
5 personer
517 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 200 kr
33 200 kr
398 400 kr
398 400 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 200 kr
33 200 kr
398 400 kr
398 400 kr
Ca 211 kr
Ca 192 kr
Ca 211 kr
34 230 kr
31 130 kr
34 260 kr
410 760 kr
373 560 kr
411 120 kr
Ca 211 kr
Ca 192 kr
Ca 211 kr
34 560 kr
31 130 kr
34 580 kr
414 720 kr
373 560 kr
414 960 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold