Yrkesbeskrivelse

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

En barnesykepleier er en sykepleier med videreutdanning. Barnesykepleiere pleier syke nyfødte, barn og ungdom i alderen 0–18 år. Som barnesykepleier bidrar du til at barn og unge mestrer sykdom og funksjonssvikt. Å ivareta og kommunisere med foreldre og søsken, er også en viktig oppgave. 

En barnesykepleier tar vare på barn og unge som:

 • fødes for tidlig
 • fødes med sykdom eller utviklingsavvik
 • utsettes for ulykker
 • er rammet av akutt eller kritisk sykdom
 • utredes for, eller har fått en forverring av, langvarig eller kronisk sykdom
 • har en funksjonsnedsettelse
 • lever under forhold som gir psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser eller skader

Barnesykepleieren er en spesialsykepleier og har kunnskap om sammenhengen mellom helse, alder og sykdom. Arbeidsoppgavene varierer ut fra hvor du jobber og etter hvilken fordypning du har. Du må ha autorisasjon som sykepleier for å kunne bli barnesykepleier.

Hvor jobber barnesykepleiere ?

Barnesykepleiere arbeider hovedsakelig ved nyfødt-, barne- og intensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien.

Personlige egenskaper

Som barnesykepleier må du like barn. Du må ha gode kommunikasjonsevner, fordi du må kunne kommunisere med barn i ulike aldre og utviklingsnivå og med foreldrene deres. Du må ha god vurderingsevne og evnen til å beholde roen i stressede eller akutte situasjoner.

Utdanning

For å bli barnesykepleier må du først ta en treårig bachelorgrad i sykepleie. Deretter må du ta en videreutdanning i barnesykepleie. Det er et fulltidsstudium på 90 studiepoeng som går over tre semestre, eller et masterstudium på 120 studiepoeng

Opptakskravet for å bli barnesykepleier er en treårig bachelorgrad i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis som autorisert sykepleier.

Hva jobber sykepleiere med videreutdanning i barnesykepleie som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 661120 - Bachelor, sykepleie, treårig
 • 661101 - Helsesykepleierutdanning
 • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning
 • 661109 - Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie, UTGÅTT KODE, SE 661128

Bedrifter

Barnesykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 11. februar 2019, av Barnesykepleierforbundet, Barnesykepleierforbundet, Barnesykepleierforbundet