Gjennomgått i samarbeid med UIT - Institutt for helse- og omsorgsfag 28. mai 2023

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Arbeidsoppgaver

En barnesykepleier er en spesialsykepleier som jobber med akutt og kritisk syke og skadde barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år, som trenger behandling, overvåkning og pleie. Barnesykepleiere har kunnskap om utvikling og behov hos foster, premature, nyfødte, barn og ungdom.

Barnets familie spiller en svært viktig rolle i behandlingen av det syke barnet, og barnesykepleieren arbeider tett med barnets familie.

Barnesykepleieren gir pleie og behandling til barn som:

 • fødes for tidlig
 • fødes med sykdom eller utviklingsavvik
 • utsettes for ulykker
 • rammes av akutt eller kritisk sykdom
 • utredes for, eller har fått en forverring av, langvarig eller kronisk sykdom
 • har en funksjonsnedsettelse
 • har psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser eller skader

 

Barnesykepleiere jobber helsefremmende, forebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende. Arbeidsoppgavene kan variere ut fra hvor du jobber og hvilken avdeling du jobber ved. Du må ha autoritasjon fra helsedirektoratet som sykepleier for å kunne bli barnesykepleier. 

Hvor jobber barnesykepleiere?

Barnesykepleiere arbeider hovedsakelig ved barneavdelinger, nyfødt- og barneintensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien.

Intervjuer

Caroline Klemp Barnesykepleier i en gang på sykehuset. Veggene er dekorert med tegninger som barna har laget.

Barnesykepleier

Caroline Klemp

Jeg har nå blitt den irriterende jenta som forteller at jeg gleder meg til mandag og ny uke på barnekirurgen, forteller barnesykepleieren Caroline Klemp.

Viktige egenskaper

Som barnesykepleier må du like barn. Du må ha gode kommunikasjonsevner, fordi du må kunne samarbeide med barn i ulike aldre og utviklingsnivå, i tillegg til barnets foreldre. Du må ha god vurderingsevne og evnen til å beholde roen i stressede eller akutte situasjoner.

Lønn

Utdanning

For å bli barnesykepleier må du først ta en treårig bachelorgrad i sykepleie. Deretter må du studere videre for å spesialisere deg. De fleste tar en mastergrad i barnesykepleie på 120 studiepoeng (4 semestre). Opptakskravet for å bli barnesykepleier er bachelorgrad i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis som autorisert sykepleier. Les mer om opptakskravene til videreutdanning hos det enkelte lærested.

De vanligste jobbene blant sykepleiere, og sykepleiere med videreutdanning i barnesykepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 661120 - Bachelor, sykepleie, treårig
 • 661109 - Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie
 • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning
 • 661128 - Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie

Bedrifter som ansetter barnesykepleiere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnesykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER
 • 2230121 - PEDIATRISYKEPLEIER
 • 2230119 - PEDRIATISK SYKEPLEIER
 • 2230107 - SPESIALSYKEPLEIER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.