Kvalitetssikret av Norsk Industri 14. desember 2016

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.

Arbeidsoppgaver

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget jobber med produksjon av ulike fiskeredskaper. Fagoperatøren er involvert i produksjonen av blant annet tau, nett og oppdrettsposer.

Arbeidet kan også bestå av montering av tråler, samt farging og impregnering knyttet til fiskeredskaper.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • planlegge og overvåke produksjonsprosesser 
 • stille inn, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr i produksjonen
 • reparasjons- og serviceoppdrag
 • regne ut, måle opp og skjære til deler og komponenter til fiskeredskaper
 • klargjøre og kontrollere råmateriale og innsatsvarer for produksjon av tau og snøre, knutenett og knuteløst nett

Hvor jobber fagoperatører i fiskeredskapsfaget?

Fagoperatører blir ansatt av bedrifter innen tekstil- og konfeksjonsindustrien. Noen er også selvstendig næringsdrivende og lager for eksempel garn på bestilling fra fiskere.

Intervjuer

Portrettbilde av dekksmann Christian Möller.

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

Christian Möller 

– Noe av det beste med jobben er kameratskapet om bord på båten, sier Christian Möller.

Viktige egenskaper

Som fagoperatør i fiskeredskap bør du jobbe strukturert og effektivt. Det er viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen. Du bør også ha gode samarbeidsegenskaper.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De som jobber som fagoperatører i fiskeredskapsfaget har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant fagoperatørutdannede i fiskeredskapsfagetutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 458208 - Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med fagoperatører i fiskeredskapsfaget

 • 8264116 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264115 - SPESIALARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264114 - SPOLER (FISKEREDSKAP)
 • 8264113 - VINNER (FISKEREDSKAP)
 • 8264112 - IMPREGNERER (FISKEREDSKAP)
 • 8264111 - REPSLAGER (FISKEREDSKAP)
 • 8264110 - SNØRELAGER (FISKEREDSKAP)
 • 8264109 - SPINNER (FISKEREDSKAP)
 • 8264108 - TEKSTILOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264107 - FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264104 - FORMANN (FISKEREDSKAP)
 • 8264102 - KONTROLLØR (FISKEREDSKAP)
 • 7431113 - NOTBØTER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Relaterte lenker