Image
Fiskeredskap

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget jobber med produksjon av ulike fiskeredskaper. Fagoperatøren er involvert i produksjonen av blant annet tau, nett og oppdrettsposer.

Arbeidet kan også bestå av montering av tråler, samt farging og impregnering knyttet til fiskeredskaper.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • planlegge og overvåke produksjonsprosesser 
 • stille inn, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr i produksjonen
 • reparasjons- og serviceoppdrag
 • regne ut, måle opp og skjære til deler og komponenter til fiskeredskaper
 • klargjøre og kontrollere råmateriale og innsatsvarer for produksjon av tau og snøre, knutenett og knuteløst nett

Hvor jobber fagoperatører i fiskeredskapsfaget ?

Fagoperatører blir ansatt av bedrifter innen tekstil- og konfeksjonsindustrien. Noen er også selvstendig næringsdrivende og lager for eksempel garn på bestilling fra fiskere.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i fiskeredskap bør du jobbe strukturert og effektivt. Det er viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen. Du bør også ha gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber fagoperatørutdannede i fiskeredskapsfagetutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458208 - Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i fiskeredskapsfaget ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8264107 - FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264104 - FORMANN (FISKEREDSKAP)
 • 8264112 - IMPREGNERER (FISKEREDSKAP)
 • 8264102 - KONTROLLØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264116 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264111 - REPSLAGER (FISKEREDSKAP)
 • 8264110 - SNØRELAGER (FISKEREDSKAP)
 • 8264115 - SPESIALARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264109 - SPINNER (FISKEREDSKAP)
 • 8264114 - SPOLER (FISKEREDSKAP)
 • 8264108 - TEKSTILOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264113 - VINNER (FISKEREDSKAP)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 14. desember 2016, av Norsk Industri