Gjennomgått i samarbeid med Norsk Industri 14. desember 2016

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.

Arbeidsoppgaver

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget jobber med produksjon av ulike fiskeredskaper. Fagoperatøren er involvert i produksjonen av blant annet tau, nett og oppdrettsposer.

Arbeidet kan også bestå av montering av tråler, samt farging og impregnering knyttet til fiskeredskaper.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • planlegge og overvåke produksjonsprosesser 
 • stille inn, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr i produksjonen
 • reparasjons- og serviceoppdrag
 • regne ut, måle opp og skjære til deler og komponenter til fiskeredskaper
 • klargjøre og kontrollere råmateriale og innsatsvarer for produksjon av tau og snøre, knutenett og knuteløst nett

Hvor jobber fagoperatører i fiskeredskapsfaget?

Fagoperatører blir ansatt av bedrifter innen tekstil- og konfeksjonsindustrien. Noen er også selvstendig næringsdrivende og lager for eksempel garn på bestilling fra fiskere.

Hvordan er det å jobbe som fagoperatør i fiskeredskapsfaget?

Intervjuer

Portrettbilde av dekksmann Christian Möller.

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

Christian Möller 

– Noe av det beste med jobben er kameratskapet om bord på båten, sier Christian Möller.

Passer jeg til å bli fagoperatør i fiskeredskapsfaget?

Som fagoperatør i fiskeredskap bør du jobbe strukturert og effektivt. Det er viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen. Du bør også ha gode samarbeidsegenskaper.

Hva tjener fagoperatører i fiskeredskapsfaget?

Hvordan utdanner du deg til fagoperatør i fiskeredskapsfaget?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hvilke utdanninger er vanligst for fagoperatører i fiskeredskapsfaget?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber fagoperatørutdannede i fiskeredskapsfaget med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458208 - Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fagoperatører i fiskeredskapsfaget?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i fiskeredskapsfaget

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8264116 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264115 - SPESIALARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264114 - SPOLER (FISKEREDSKAP)
 • 8264113 - VINNER (FISKEREDSKAP)
 • 8264112 - IMPREGNERER (FISKEREDSKAP)
 • 8264111 - REPSLAGER (FISKEREDSKAP)
 • 8264110 - SNØRELAGER (FISKEREDSKAP)
 • 8264109 - SPINNER (FISKEREDSKAP)
 • 8264108 - TEKSTILOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264107 - FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264104 - FORMANN (FISKEREDSKAP)
 • 8264102 - KONTROLLØR (FISKEREDSKAP)
 • 7431113 - NOTBØTER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Relaterte lenker