Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Gullsmeden lager smykker og gjenstander og former metall. Som gullsmed kan du også montere smykkestener og perler, og reparere smykker som ringer, kjeder og brosjer. 

Yrket har lange tradisjoner og har utviklet seg mye. I dag er de fleste gjenstander støpt i masseproduksjon. Som gullsmed må du holde deg oppdatert på trender innen bransjen.

Vanlige arbeidsoppgaver for gullsmeden:

 • produsere smykker og andre gjenstander i gull, sølv og edle metaller
 • reparere og restaurere smykker som ringer, armbånd, kjeder og brosjer
 • utarbeide skisser til kunden
 • kommunisere med kunden for å skape et produkt som kunden liker

Hvor jobber gullsmeder ?

Som gullsmed kan du være ansatt på et gullsmedverksted, i en produksjonsbedrift eller en gullsmedforretning. Noen er selvstendig næringsdrivende og jobber som kunsthåndverker eller har egen forretning.

Personlige egenskaper

For å bli gullsmed må du ha godt håndlag og formsans. Du bør også ha estetisk sans. Det stilles store krav til tålmodighet, nøyaktighet og at du er fingernem. Direkte kundekontakt krever at du er serviceinnstilt og god til å kommunisere.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber gullsmedutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 416204 - Gullsmedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for gullsmeder ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Gullsmed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7313120 - FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313102 - FATTER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313122 - FORMANN (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313106 - GULLARBEIDER
 • 7313107 - GULLSMED
 • 7313110 - GULLSMEDMESTER
 • 7313108 - HAMMERARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313113 - KORPUSMONTØR (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313124 - PRODUKSJONSARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313115 - SKJEMAKER (GULLSMEDARBEIDER)
 • 7313123 - SPESIALARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2017, av Norges gullsmedforbund