Image
En kvinner ser på et garvet fiskeskinn
Lenke
Adobe stock / auremar

Yrkesbeskrivelse

Garver

Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.

En garver bearbeider dyrehuder, pels og skinn til lær eller skinnvarer. Garving er en kjemisk bearbeiding av rå hud og skinn, slik at de blir til lær. Prosessen går ut på å rense vekk uønskede elementer og konservere resten. Ved å videreforedle skinn og hud nyttiggjør man seg et viktig biprodukt fra den norske kjøttproduksjonen

Garverifaget er et gammelt håndverk som man allerede i steinalderen brukte for å ta vare på skinn og hud som skulle brukes til klær og redskap. 

Produksjonen i garveribedriftene er spesialisert ut fra hvilke råvarer som brukes, og hvilke produkter som skal utvikles. Okselær benyttes for eksempel til sko og vesker, mens kalveskinn ofte brukes møbler og klær. Avanserte kjemiske flertrinnsprosesser benyttes i garvingen.

De fleste garvere har spesialisering på ett felt innenfor ettergarving og ferdiggjøring av lær eller skinn.

Hvor jobber garvere ?

En garver jobber i et garveri eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper

Som garver må du ha godt håndlag, og du må ha formsans og estetisk sans. Nøyaktighet er viktig i faget. 

Utdanning

Garverfaget på videregående utgår i 2023. Siste oppstart var i 2020. 

Bedrifter

Garver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7441101 - GARVER
 • 7441105 - PELSBEREDER
 • 7441111 - SPIKRER (PELS)
 • 7441112 - FAGARBEIDER (HUD/SKINN)
 • 7441114 - FORMANN (HUD/SKINN)
 • 7441103 - LÆRARBEIDER
 • 7441104 - LÆRFARGER
 • 7441106 - RÅHUDARBEIDER
 • 7441107 - SKINNARBEIDER
 • 7441108 - SKINNBEREDER
 • 7441109 - SKINNFARGER
 • 7441116 - SKINNSORTERER
 • 7441110 - SORTERER (HUD/SKINN)
 • 7441115 - HUDSTANSER (MØBELINDUSTRI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 22. mai 2022, av Borge Lean Consulting