Kvalitetssikret av Borge Lean Consulting 22. mai 2022

Garver

Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.

Arbeidsoppgaver

En garver bearbeider dyrehuder, pels og skinn til lær eller skinnvarer. Garving er en kjemisk bearbeiding av rå hud og skinn, slik at de blir til lær. Prosessen går ut på å rense vekk uønskede elementer og konservere resten. Ved å videreforedle skinn og hud nyttiggjør man seg et viktig biprodukt fra den norske kjøttproduksjonen

Garverifaget er et gammelt håndverk som man allerede i steinalderen brukte for å ta vare på skinn og hud som skulle brukes til klær og redskap. 

Produksjonen i garveribedriftene er spesialisert ut fra hvilke råvarer som brukes, og hvilke produkter som skal utvikles. Okselær benyttes for eksempel til sko og vesker, mens kalveskinn ofte brukes møbler og klær. Avanserte kjemiske flertrinnsprosesser benyttes i garvingen.

De fleste garvere har spesialisering på ett felt innenfor ettergarving og ferdiggjøring av lær eller skinn.

Hvor jobber garvere?

En garver jobber i et garveri eller som selvstendig næringsdrivende

Intervjuer

Portrettbilde av garver Roni Öhman

Garver

Roni Öhman

– Det beste er å ha kunnskapen til å lage noe fint av naturmaterialer, forteller garver Roni Öhman. Han bruker gamle håndverksmetoder for å ta vare på skinnene.

Viktige egenskaper

Som garver må du ha godt håndlag, og du må ha formsans og estetisk sans. Nøyaktighet er viktig i faget. 

Lønn

Utdanning

Garverfaget på videregående utgår i 2023. Siste oppstart var i 2020. 

Arbeidsmarked

Bedrifter med garvere

 • 7441101 - GARVER
 • 7441116 - SKINNSORTERER
 • 7441115 - HUDSTANSER (MØBELINDUSTRI)
 • 7441114 - FORMANN (HUD/SKINN)
 • 7441112 - FAGARBEIDER (HUD/SKINN)
 • 7441111 - SPIKRER (PELS)
 • 7441110 - SORTERER (HUD/SKINN)
 • 7441109 - SKINNFARGER
 • 7441108 - SKINNBEREDER
 • 7441107 - SKINNARBEIDER
 • 7441106 - RÅHUDARBEIDER
 • 7441105 - PELSBEREDER
 • 7441104 - LÆRFARGER
 • 7441103 - LÆRARBEIDER
 • 7441102 - HUDARBEIDER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.