Rørlegger
Yrkesbeskrivelse

­Rørlegger

favoritt ikon

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

  • installere vann- og avløpsledninger
  • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
  • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
  • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
  • utføre servicearbeid
  • kundekontakt og rådgivning
  • dokumentasjon 

De fleste bedrifter spesialiserer seg innenfor ett eller flere felt. Noen satser på offentlige bygg som skoler og sykehus, mens andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, og utføre rørleggerarbeid under vann. 

Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper.

Hvor jobber rørleggere?

Rørleggeren utfører sitt arbeid i alle typer bygninger, fra private hjem til større institusjoner og næringsbygg. Rørleggeren er involvert der det er behov for vann, varme, kjøling eller gass. 

Personlige egenskaper

Som rørlegger har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt. 

Du må være lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å kunne forholde deg til monteringsanvisninger, prosjektbeskrivelser og kontrakter. For å regne ut dimensjoner, utvidelser, trykk og temperatur trenger du matteferdigheter. 

Siden det er stadig flere med utenlandsk bakgrunn på norske byggeplasser er det en fordel at du snakker en del engelsk. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning 

Fagbrev kan gi mulighet til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høyskolestudier, enten via y-veien eller ved å ta forkurs. Du kan også ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber rørleggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for rørleggere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Alle sektorer
4 685 personer
4 592 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 230 kr
38 320 kr
458 760 kr
459 840 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 270 kr
38 360 kr
459 240 kr
460 320 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 910 kr
36 990 kr
442 920 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
37 890 kr
37 990 kr
454 680 kr
455 880 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Alle sektorer
14 579 personer
191 personer
14 388 personer
Ca 253 kr
Ca 228 kr
Ca 254 kr
41 040 kr
36 870 kr
41 080 kr
492 480 kr
442 440 kr
492 960 kr
Ca 253 kr
Ca 228 kr
Ca 254 kr
41 290 kr
37 130 kr
41 330 kr
495 480 kr
445 560 kr
495 960 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 250 kr
40 510 kr
35 530 kr
40 570 kr
486 120 kr
426 360 kr
486 840 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 250 kr
41 910 kr
36 890 kr
41 970 kr
502 920 kr
442 680 kr
503 640 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Kommunal
349 personer
339 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 600 kr
38 600 kr
463 200 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
41 210 kr
41 330 kr
494 520 kr
495 960 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 110 kr
39 150 kr
469 320 kr
469 800 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
42 690 kr
42 770 kr
512 280 kr
513 240 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Kommunal
312 personer
303 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 630 kr
38 630 kr
463 560 kr
463 560 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
41 540 kr
41 660 kr
498 480 kr
499 920 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 120 kr
39 160 kr
469 440 kr
469 920 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
42 910 kr
42 990 kr
514 920 kr
515 880 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Privat
18 894 personer
273 personer
18 621 personer
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 420 kr
40 590 kr
487 080 kr
437 040 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 770 kr
36 510 kr
40 770 kr
489 240 kr
438 120 kr
489 240 kr
Ca 246 kr
Ca 214 kr
Ca 246 kr
39 780 kr
34 670 kr
39 850 kr
477 360 kr
416 040 kr
478 200 kr
Ca 246 kr
Ca 214 kr
Ca 246 kr
41 050 kr
35 700 kr
41 120 kr
492 600 kr
428 400 kr
493 440 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Privat
4 644 personer
4 553 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 280 kr
38 340 kr
459 360 kr
460 080 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 320 kr
38 380 kr
459 840 kr
460 560 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 900 kr
36 980 kr
442 800 kr
443 760 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
37 890 kr
37 980 kr
454 680 kr
455 760 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Privat
14 250 personer
182 personer
14 068 personer
Ca 254 kr
Ca 226 kr
Ca 254 kr
41 120 kr
36 660 kr
41 170 kr
493 440 kr
439 920 kr
494 040 kr
Ca 254 kr
Ca 226 kr
Ca 254 kr
41 350 kr
36 920 kr
41 400 kr
496 200 kr
443 040 kr
496 800 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 251 kr
40 530 kr
35 420 kr
40 600 kr
486 360 kr
425 040 kr
487 200 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 251 kr
41 870 kr
36 710 kr
41 940 kr
502 440 kr
440 520 kr
503 280 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Alle sektorer
19 264 personer
284 personer
18 980 personer
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 530 kr
40 590 kr
487 080 kr
438 360 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 780 kr
36 620 kr
40 780 kr
489 360 kr
439 440 kr
489 360 kr
Ca 245 kr
Ca 215 kr
Ca 246 kr
39 760 kr
34 770 kr
39 830 kr
477 120 kr
417 240 kr
477 960 kr
Ca 245 kr
Ca 215 kr
Ca 246 kr
41 070 kr
35 850 kr
41 150 kr
492 840 kr
430 200 kr
493 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold