Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

 • installere vann- og avløpsledninger
 • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
 • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
 • utføre servicearbeid
 • kundekontakt og rådgivning
 • dokumentasjon 

De fleste bedrifter spesialiserer seg innenfor ett eller flere felt. Noen satser på offentlige bygg som skoler og sykehus, mens andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, og utføre rørleggerarbeid under vann. 

Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper.

Hvor jobber rørleggere ?

Rørleggeren utfører sitt arbeid i alle typer bygninger, fra private hjem til større institusjoner og næringsbygg. Rørleggeren er involvert der det er behov for vann, varme, kjøling eller gass. 

Personlige egenskaper

Som rørlegger har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt. 

Du må være lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å kunne forholde deg til monteringsanvisninger, prosjektbeskrivelser og kontrakter. For å regne ut dimensjoner, utvidelser, trykk og temperatur trenger du matteferdigheter. 

Siden det er stadig flere med utenlandsk bakgrunn på norske byggeplasser er det en fordel at du snakker en del engelsk. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Fagbrev kan gi mulighet til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høyskolestudier, enten via y-veien eller ved å ta forkurs. Du kan også ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber rørleggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 457113 - Industrirørleggerfaget, Vg3
 • 457121 - Rørleggerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for rørleggere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Rørlegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7134113 - DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134120 - FAGARBEIDER (RØRLEGGER)
 • 7134117 - FORMANN (RØRLEGGER)
 • 7134114 - RØRLEGGER
 • 7134108 - RØRLEGGERKONTROLLØR
 • 7134106 - RØRLEGGERMESTER
 • 7134118 - SPESIALARBEIDER (RØRLEGGER OG VVS-MONTØR)
 • 7134103 - BYGNINGSRØRLEGGER
 • 7134124 - OPERATØR (VANN- OG AVLØPSRØR)
 • 7134112 - ANLEGGSRØRLEGGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk