Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Arbeidsoppgaver

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

 • installere vann- og avløpsledninger
 • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
 • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
 • utføre servicearbeid
 • kundekontakt og rådgivning
 • dokumentasjon 

De fleste bedrifter spesialiserer seg innenfor ett eller flere felt. Noen satser på offentlige bygg som skoler og sykehus, mens andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, og utføre rørleggerarbeid under vann. 

Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper.

Hvor jobber rørleggere?

Rørleggeren utfører sitt arbeid i alle typer bygninger, fra private hjem til større institusjoner og næringsbygg. Rørleggeren er involvert der det er behov for vann, varme, kjøling eller gass. 

Intervjuer

Mann med blå hettegenser står foran en svart dør og smiler.

Rørlegger

Morten Schei

– Jeg liker at du kjapt ser resultatet av det du gjør. Det er noe som blir til foran deg, sier Morten.
En ung mann står på en anleggsplass og smiler til kameraet. Han har på seg oransje og sort arbeidstøy. På hodet har han en gul vernehjelm. Han har mørkt hår og skjegg. Solen skinner og det ser varmt ut. Han har brettet opp genserermene.

Anleggsrørlegger

Christoffer Løwen

Du bør ha god arbeidsmoral og være glad i å jobbe fysisk. Det er som en treningsøkt hver dag, sier anleggsrørlegger Christoffer.
Portrettbilde av rørlegger Chris Andre Finanger

Rørlegger

Chris Andre Finanger

– Vi rører oss mye og løfter tungt i dette yrket, sier rørlegger Chris Andre Finanger som blant annet arbeider med renovering av bad og lekkasjer.

Viktige egenskaper

Som rørlegger har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt. 

Du må være lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å kunne forholde deg til monteringsanvisninger, prosjektbeskrivelser og kontrakter. For å regne ut dimensjoner, utvidelser, trykk og temperatur trenger du matteferdigheter. 

Siden det er stadig flere med utenlandsk bakgrunn på norske byggeplasser er det en fordel at du snakker en del engelsk. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Fagbrev kan gi mulighet til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høyskolestudier, enten via y-veien eller ved å ta forkurs. Du kan også ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

De som jobber som rørleggere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant rørleggerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457121 - Rørleggerfaget, Vg3
 • 541141 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, rørlegger, ettårig
 • 357113 - Rørleggerutdanning, videregående, grunnutdanning
 • 357112 - Rørfag, VK I

Bedrifter som ansetter rørleggere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rørleggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7134124 - OPERATØR (VANN- OG AVLØPSRØR)
 • 7134120 - FAGARBEIDER (RØRLEGGER)
 • 7134118 - SPESIALARBEIDER (RØRLEGGER OG VVS-MONTØR)
 • 7134117 - FORMANN (RØRLEGGER)
 • 7134114 - RØRLEGGER
 • 7134113 - DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134112 - ANLEGGSRØRLEGGER
 • 7134108 - RØRLEGGERKONTROLLØR
 • 7134106 - RØRLEGGERMESTER
 • 7134103 - BYGNINGSRØRLEGGER
 • 7134126 - ARBEIDSLEDER (RØRLEGGER)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.