Rørlegger
Yrkesbeskrivelse

­Rørlegger

favoritt ikon

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

  • installere vann- og avløpsledninger
  • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
  • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
  • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
  • utføre servicearbeid
  • kundekontakt og rådgivning
  • dokumentasjon 

De fleste bedrifter spesialiserer seg innenfor ett eller flere felt. Noen satser på offentlige bygg som skoler og sykehus, mens andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, og utføre rørleggerarbeid under vann. 

Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper.

Hvor jobber rørleggere?

Rørleggeren utfører sitt arbeid i alle typer bygninger, fra private hjem til større institusjoner og næringsbygg. Rørleggeren er involvert der det er behov for vann, varme, kjøling eller gass. 

Personlige egenskaper

Som rørlegger har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt. 

Du må være lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å kunne forholde deg til monteringsanvisninger, prosjektbeskrivelser og kontrakter. For å regne ut dimensjoner, utvidelser, trykk og temperatur trenger du matteferdigheter. 

Siden det er stadig flere med utenlandsk bakgrunn på norske byggeplasser er det en fordel at du snakker en del engelsk. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning 

Fagbrev kan gi mulighet til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høyskolestudier, enten via y-veien eller ved å ta forkurs. Du kan også ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber rørleggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for rørleggere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rørleggere og VVS-montører
Deltid
Alle sektorer
3 992 personer
73 personer
3 919 personer
Ca 233 kr
Ca
Ca 233 kr
37 690 kr
37 760 kr
452 280 kr
453 120 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 233 kr
37 730 kr
37 800 kr
452 760 kr
453 600 kr
Ca 223 kr
Ca 210 kr
Ca 223 kr
36 100 kr
33 950 kr
36 140 kr
433 200 kr
407 400 kr
433 680 kr
Ca 223 kr
Ca 210 kr
Ca 223 kr
37 030 kr
33 950 kr
37 070 kr
444 360 kr
407 400 kr
444 840 kr
Rørleggere og VVS-montører
Heltid
Alle sektorer
13 582 personer
173 personer
13 409 personer
Ca 247 kr
Ca 229 kr
Ca 247 kr
40 000 kr
37 040 kr
40 000 kr
480 000 kr
444 480 kr
480 000 kr
Ca 247 kr
Ca 229 kr
Ca 247 kr
40 180 kr
37 090 kr
40 180 kr
482 160 kr
445 080 kr
482 160 kr
Ca 243 kr
Ca 214 kr
Ca 243 kr
39 380 kr
34 730 kr
39 440 kr
472 560 kr
416 760 kr
473 280 kr
Ca 243 kr
Ca 214 kr
Ca 243 kr
40 630 kr
35 520 kr
40 700 kr
487 560 kr
426 240 kr
488 400 kr
Rørleggere og VVS-montører
Heltid
Kommunal
317 personer
10 personer
307 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 200 kr
37 200 kr
446 400 kr
446 400 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
39 390 kr
39 520 kr
472 680 kr
474 240 kr
Ca 235 kr
Ca 228 kr
Ca 235 kr
38 100 kr
36 870 kr
38 140 kr
457 200 kr
442 440 kr
457 680 kr
Ca 235 kr
Ca 228 kr
Ca 235 kr
40 830 kr
36 870 kr
40 910 kr
489 960 kr
442 440 kr
490 920 kr
Rørleggere og VVS-montører
Deltid
Privat
3 945 personer
70 personer
3 875 personer
Ca 233 kr
Ca
Ca 233 kr
37 690 kr
37 770 kr
452 280 kr
453 240 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 233 kr
37 730 kr
37 810 kr
452 760 kr
453 720 kr
Ca 223 kr
Ca 209 kr
Ca 223 kr
36 090 kr
33 880 kr
36 130 kr
433 080 kr
406 560 kr
433 560 kr
Ca 223 kr
Ca 209 kr
Ca 223 kr
37 020 kr
33 880 kr
37 060 kr
444 240 kr
406 560 kr
444 720 kr
Rørleggere og VVS-montører
Heltid
Privat
13 258 personer
163 personer
13 095 personer
Ca 247 kr
Ca 229 kr
Ca 247 kr
40 000 kr
37 040 kr
40 000 kr
480 000 kr
444 480 kr
480 000 kr
Ca 247 kr
Ca 229 kr
Ca 247 kr
40 160 kr
37 090 kr
40 160 kr
481 920 kr
445 080 kr
481 920 kr
Ca 243 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
39 410 kr
34 590 kr
39 470 kr
472 920 kr
415 080 kr
473 640 kr
Ca 243 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
40 630 kr
35 330 kr
40 690 kr
487 560 kr
423 960 kr
488 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold