Yrkesbeskrivelse

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut ifra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse.

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobber også tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

•    hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring
•    veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv
•    planlegge og gjennomføre aktiviteter
•    være en god rollemodell for barn og unge
•    kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet 

For å jobbe som barnehage, skole, skolefritidsordningen må du legge fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidere ?

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha gode relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst.

 

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Hvis du har generell studiekompetanse, er det mange muligheter på høgskole og universitet, dersom du vil jobbe med barn og ungdom. Eksempler er barnehagelærer, vernepleier, lærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbud gir også mulighet for å få mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. 

Hva jobber barne- og ungdomsfagarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 462101 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3

Bedrifter

Barne- og ungdomsarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5131106 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
 • 5131132 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131110 - MILJØARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131118 - SERVICEARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131113 - ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131124 - MILJØARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131122 - ASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131117 - KLUBBARBEIDER (FRITIDSKLUBB)
 • 5131131 - BARNEHAGEMEDARBEIDER
 • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT
 • 5131102 - BARNEPARKLEDER
 • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 5131105 - UNDERVISNINGSASSISTENT
 • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
 • 5131112 - DISTRIKTSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131114 - ELEVASSISTENT
 • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
 • 5131116 - SKOLEFRITIDSASSISTENT
 • 5131120 - FRITIDSKLUBBASSISTENT
 • 5131121 - BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131125 - SKOLEASSISTENT
 • 5131126 - KLUBBASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
 • 5131129 - ASSISTENT (SKOLE)
 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5132111 - BOKOLLEKTIVMEDARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 12. mars 2021, av Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst