Barne- og ungdomsarbeider leikar med barn.
Yrkesbeskrivelse

Barne- og ungdoms­arbeider

favoritt ikon

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

  • hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring
  • veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv
  • planlegge og gjennomføre aktiviteter
  • være en god rollemodell for barn og unge

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut ifra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsaktiviteter – eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidere?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forebyggende tiltak og i kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst.

Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesker og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Hvis har generell studiekompetanse, er det mange muligheter på høgskole og universitet, dersom du vil jobbe med barn og ungdom. Eksempler er førskolelærer, vernepleier, lærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbud gir også mulighet for å få mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeid.

Hva jobber barne- og ungdomsfagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Alle sektorer
61 528 personer
50 809 personer
10 719 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
31 390 kr
31 510 kr
30 720 kr
376 680 kr
378 120 kr
368 640 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
31 480 kr
31 580 kr
30 900 kr
377 760 kr
378 960 kr
370 800 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Alle sektorer
36 194 personer
30 566 personer
5 628 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 020 kr
31 020 kr
30 990 kr
372 240 kr
372 240 kr
371 880 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 140 kr
31 130 kr
31 190 kr
373 680 kr
373 560 kr
374 280 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Kommunal
42 609 personer
35 231 personer
7 378 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 720 kr
31 920 kr
30 520 kr
380 640 kr
383 040 kr
366 240 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 790 kr
31 980 kr
30 620 kr
381 480 kr
383 760 kr
367 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Kommunal
20 065 personer
17 465 personer
2 600 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 980 kr
391 200 kr
391 200 kr
371 760 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
32 620 kr
32 630 kr
30 980 kr
391 440 kr
391 560 kr
371 760 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 970 kr
31 010 kr
30 740 kr
371 640 kr
372 120 kr
368 880 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
31 090 kr
31 120 kr
30 920 kr
373 080 kr
373 440 kr
371 040 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Privat
17 871 personer
15 024 personer
2 847 personer
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 320 kr
30 430 kr
29 630 kr
363 840 kr
365 160 kr
355 560 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 380 kr
30 480 kr
29 740 kr
364 560 kr
365 760 kr
356 880 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Privat
15 815 personer
12 901 personer
2 914 personer
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
30 980 kr
30 980 kr
30 960 kr
371 760 kr
371 760 kr
371 520 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 090 kr
31 080 kr
31 120 kr
373 080 kr
372 960 kr
373 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Statlig
1 048 personer
554 personer
494 personer
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
37 950 kr
38 130 kr
37 750 kr
455 400 kr
457 560 kr
453 000 kr
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 490 kr
38 540 kr
38 430 kr
461 880 kr
462 480 kr
461 160 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 360 kr
38 270 kr
38 460 kr
460 320 kr
459 240 kr
461 520 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
39 590 kr
39 310 kr
39 910 kr
475 080 kr
471 720 kr
478 920 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Statlig
314 personer
200 personer
114 personer
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 234 kr
35 530 kr
34 310 kr
37 870 kr
426 360 kr
411 720 kr
454 440 kr
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 234 kr
35 850 kr
34 530 kr
38 550 kr
430 200 kr
414 360 kr
462 600 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
35 850 kr
35 090 kr
37 170 kr
430 200 kr
421 080 kr
446 040 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 090 kr
36 100 kr
38 820 kr
445 080 kr
433 200 kr
465 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Helsesøster måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Et barn går hånd i hånd med en voksen.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.