Gjennomgått i samarbeid med Offshore Norge 03. mai 2023

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Arbeidsoppgaver

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner betjener elektroniske instrumenter i letebrønner og olje- og gassbrønner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en brønnoperatør for elekstriske kabeloperasjoner:

  • installere avansert utstyr nede i brønnene for å innhente informasjon om formasjon, reservoar, produksjonsegenskaper og forandringer i løpet av feltets levetid
  • koble sammen, teste og vedlikeholde elektriske brønnkabler og loggeinstrumenter
  • velge ut og klargjøre elektrisk betjent pyroteknisk brønnutstyr
  • bruke måleinstrumenter for elektriske målinger og beregne elektriske verdier
  • manøvrere loggeinstrumenter og brønnverktøy i brønnen ved hjelp av vinsj
  • klargjøre og rigge opp overflateutstyr og annet utstyr på faste og flytende innretninger

Brønnoperatøren for elektriske kabeloperasjoner skal også følge nødprosedyrer og bruke utstyr ved stengning av brønn i en nødssituasjon.

Arbeidet er rettet mot brønner som har direkte kommunikasjon med olje- og gassreservoarer, og foregår under krevende forhold. Det stilles svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel. Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Yrket har mange likhetstrekk med brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner.

Hvor jobber brønnoperatører for elektriske kabeloperasjoner?

En fagarbeider i kabeloperasjonsfaget arbeider på faste installasjoner og flyttbare plattformer, rigger og båter hvor det drives med lete- og produksjonsboring, samt produksjon av olje og gass.

Hvordan er det å jobbe som brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner?

Intervjuer

Portrettbilde av brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner, Haakon Dahle Øvreseth, med nøytral bakgrunn, rutete skjorte og brunt hår. Smiler mot kamera.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

Haakon Dahle Øvreseth

Haakon kan være på oljeplattform opp til tre uker av gangen. - Hvis du er veldig hjemmekjær, og ikke er så samarbeids villig med andre, så tror jeg ikke dette er jobben for deg.

Passer jeg til å bli brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner?

Som brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

Hva tjener brønnoperatører for elektriske kabeloperasjoner?

Hvordan utdanner du deg til brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med dette fagbrevet, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber brønnoperatør for elektriske kabeloperasjonerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458411 - Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, Vg3
  • 458404 - Brønnfaget, kabeloperasjoner, VK II

Bedrifter: Hvor jobber brønnoperatører for elektriske kabeloperasjoner?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatører for elektriske kabeloperasjoner

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 8114103 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8114101 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.