Image
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Yrkesbeskrivelse

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner betjener elektroniske instrumenter i letebrønner og olje- og gassbrønner.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • installere avansert utstyr nede i brønnene for å innhente informasjon om formasjon, reservoar, produksjonsegenskaper og forandringer i løpet av feltets levetid
  • koble sammen, teste og vedlikeholde elektriske brønnkabler og loggeinstrumenter
  • velge ut og klargjøre elektrisk betjent pyroteknisk brønnutstyr
  • bruke måleinstrumenter for elektriske målinger og beregne elektriske verdier
  • manøvrere loggeinstrumenter og brønnverktøy i brønnen ved hjelp av vinsj
  • klargjøre og rigge opp overflateutstyr og annet utstyr på faste og flytende innretninger

Brønnoperatøren for elektriske kabeloperasjoner skal også følge nødprosedyrer og bruke utstyr ved stengning av brønn i en nødssituasjon.

Arbeidet er rettet mot brønner som har direkte kommunikasjon med olje- og gassreservoarer, og foregår under krevende forhold. Det stilles svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel. Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Yrket har mange likhetstrekk med brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner.

Hvor jobber brønnoperatører for elektriske kabeloperasjoner ?

En fagarbeider i kabeloperasjonsfaget arbeider på faste installasjoner og flyttbare plattformer, rigger og båter hvor det drives med lete- og produksjonsboring, samt produksjon av olje og gass.

Personlige egenskaper

Som brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med dette fagbrevet, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber brønnoperatør for elektriske kabeloperasjonerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 458411 - Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, Vg3
  • 458404 - Brønnfaget, kabeloperasjoner, VK II

Bedrifter

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8114103 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8114101 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. september 2020, av Norsk olje og gass