Maler i arbeid med å male en husvegg
Yrkesbeskrivelse

Maler

favoritt ikon

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

En maler må vite hvordan underlag og materialer fungerer sammen. Underlagene kan være forskjellige – som tre, plater, betong, mur, puss, tegl, plast eller metall. Forskjellige underlag krever ulik behandling, og som maler må du derfor ha kunnskap om valg av materialer og verktøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for maleren:

  • flekk-, skjøt- og helsparkling av ulike underlag
  • grunne, preparere, prime og stryke lim- eller lakkløsning på flater som skal males
  • påføre maling, lakk eller beis
  • fargesette, vedlikeholde, dekorere og restaurere
  • rette opp gulv med avrettingsmasse
  • tilpasse, lime og sette opp tapet, vegg- og gulvbelegg
  • montere profiler og listverk

Som maler må du vite hvordan farger forholder seg til hverandre og kunne utføre alt arbeid som foregår før ferdigbehandling av en flate. I tillegg må maleren kunne sette opp veggbelegg av vinyl og tapet av papir og tekstil. Veggbelegg i våtrom er et viktig arbeidsområde.

Maleren utfører også gulvarbeider i boliger og større bygg og må beherske flytsparkling, avretting og legging av belegg av vinyl, linoleum og tekstiler på gulv og trapper. Gulvarbeider i våtrom er et viktig arbeidsområde.

Maleren tar del i mange ulike oppgaver, og som regel er maling, tapetsering og gulvlegging bare avslutningen på en større prosess.

Hvor jobber malere?

En maler er ansatt i et malermesterfirma eller er selvstendig næringsdrivende. Malerbransjen består av små og store bedrifter. Enkelte bedrifter kan være spesialiserte innenfor for eksempel dekorasjonsmaling eller gulvlegging.

Personlige egenskaper

En maler må kunne jobbe nøyaktig, ha godt håndlag og god fargeforståelse. Godt fargesyn er en forutsetning. Yrket kan være fysisk krevende.

Det er viktig å både kunne jobbe selvstendig og samarbeide med mennesker fra ulike miljøer.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning 
Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber malerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for malere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Malere og byggtapetserere
Deltid
Alle sektorer
2 206 personer
168 personer
2 038 personer
Ca 198 kr
Ca 200 kr
Ca 198 kr
32 090 kr
32 480 kr
32 040 kr
385 080 kr
389 760 kr
384 480 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
Ca 198 kr
32 090 kr
32 480 kr
32 040 kr
385 080 kr
389 760 kr
384 480 kr
Ca 201 kr
Ca 193 kr
Ca 202 kr
32 580 kr
31 220 kr
32 680 kr
390 960 kr
374 640 kr
392 160 kr
Ca 201 kr
Ca 193 kr
Ca 202 kr
33 020 kr
31 390 kr
33 140 kr
396 240 kr
376 680 kr
397 680 kr
Malere og byggtapetserere
Heltid
Alle sektorer
5 497 personer
240 personer
5 257 personer
Ca 210 kr
Ca 213 kr
Ca 209 kr
33 940 kr
34 440 kr
33 850 kr
407 280 kr
413 280 kr
406 200 kr
Ca 210 kr
Ca 213 kr
Ca 209 kr
33 940 kr
34 440 kr
33 850 kr
407 280 kr
413 280 kr
406 200 kr
Ca 216 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
34 930 kr
34 010 kr
34 970 kr
419 160 kr
408 120 kr
419 640 kr
Ca 216 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
35 560 kr
34 390 kr
35 610 kr
426 720 kr
412 680 kr
427 320 kr
Malere og byggtapetserere
Deltid
Privat
2 172 personer
151 personer
2 021 personer
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 198 kr
32 040 kr
31 660 kr
32 040 kr
384 480 kr
379 920 kr
384 480 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 198 kr
32 040 kr
31 660 kr
32 040 kr
384 480 kr
379 920 kr
384 480 kr
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 580 kr
30 830 kr
32 700 kr
390 960 kr
369 960 kr
392 400 kr
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
33 030 kr
31 010 kr
33 170 kr
396 360 kr
372 120 kr
398 040 kr
Malere og byggtapetserere
Heltid
Privat
5 401 personer
217 personer
5 184 personer
Ca 209 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
33 810 kr
34 100 kr
33 780 kr
405 720 kr
409 200 kr
405 360 kr
Ca 209 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
33 810 kr
34 100 kr
33 780 kr
405 720 kr
409 200 kr
405 360 kr
Ca 216 kr
Ca 209 kr
Ca 216 kr
34 920 kr
33 780 kr
34 960 kr
419 040 kr
405 360 kr
419 520 kr
Ca 216 kr
Ca 209 kr
Ca 216 kr
35 540 kr
34 050 kr
35 600 kr
426 480 kr
408 600 kr
427 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold