Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Arbeidsoppgaver

Som maler jobber du både inne og ute. Maleren jobber på både nybygg og gamle bygninger med behov for restaurering og oppussing. Valg av riktig materialer og bruk av ulike metoder og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette renhold er viktige arbeidsoppgaver. 

Vanlige arbeidsoppgaver for maleren:

 • beskytte, vedlikeholde og fargesette nye, ubehandlede og tidligere behandlede overflater innvendig og utvendig
 • bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre, beis, olje, lakk og maling
 • sette opp tapet, vegg- og gulvbelegg
 • bruke lim og sparkel
 • legge tepper og vinylgulv
 • påføre membransystemer og legge gulv i våtrom
 • restaurering som krever bruk av eldre malingsteknikker
 • vurdere underlagets egenskap og velge riktig produkt i forhold til krav til ferdig flate

Som maler må du vite hvordan farger forholder seg til hverandre og kunne utføre alt arbeid som foregår før ferdigbehandling av en flate. 

Maleren jobber ut fra rutiner, tegninger og arbeidsbeskrivelser. Arbeidsmetodene inkluderer både håndverktøy, større roboter og maskiner. Det er også vanlig at malerne bruker digitale hjelpemidler, for eksempel for å dokumentere arbeidet.

En maler må utføre arbeidet på en sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS. Maleren jobber noen ganger selvstendig, men ofte sammen med kolleger og med yrkesgrupper som tømrere, murere, betongfagarbeidere, elektrikere og rørleggere

Hvor jobber malere?

De fleste faglærte malere jobber i en mindre eller større malermesterbedrift som driver med både tak, vegg og gulv. Enkelte bedrifter er spesialisert innenfor for eksempel dekorasjonsmaling eller gulvlegging. Noen malere jobber også i bedrifter som produserer maling, tapet og gulv.

Intervjuer

Industrimaler Vegard Myrvang har på seg hjelm og arbeidsdress. Hjelmen er merket med navnet hans og avdelingen han jobber ved, slippavdelingen. Dette er et protrett av ham.

Industrimaler

Vegard Myrvang

Vi holder til i nord, og det er ikke til å komme fra at været av og til bremser oss, forteller industrimaler Vegard.

Viktige egenskaper

Som maler må du jobbe nøyaktig, ha godt håndlag og god fargeforståelse. Godt fargesyn er en forutsetning. Yrket kan være fysisk krevende.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

 

De som jobber som malere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant malerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457139 - Maler- og overflateteknikkfaget, Vg3
 • 457118 - Malerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter malere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med malere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7141113 - MALERSVENN
 • 7141111 - FAGANSVARLIG (MALER)
 • 7141110 - DRIFTSLEDER (MALER)
 • 7141108 - SPESIALARBEIDER (MALER OG BYGGTAPETSERER)
 • 7141107 - FORMANN (MALER)
 • 7141105 - FAGARBEIDER (MALER)
 • 7141104 - MALERMESTER
 • 7141102 - MALER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.