Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 22. april 2021

Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

En PP-rådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen/fylkeskommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

Arbeidsoppgaver

En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring. PP-rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

Den pedagogisk-psykologiske rådgiveren jobber med å vurdere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshindringer, er synsnedsatte eller har hørselshemminger. PP-rådgiveren legger også vekt på hva eleven og foreldrene mener når de vurderer.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

 • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
 • tidlig eller utsatt skolestart
 • opplæring i tegnspråk
 • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
 • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

 

Videre veileder også rådgiveren barn, og unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgiver driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • Utarbeide sakkyndige vurderinger om barn eller elever trenger spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging. Det betyr å vurdere hva slags utbytte eleven får i vanlig undervisning og hva slags tilbud eleven bør få. 
 • Styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker tidligere, og til å sette i gang tiltak tidligere.
 • Holde innlegg og arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om faglige og sosiale temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon, psykososial utvikling.
 • Lage rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og ledere om strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner.
 • Gi skolen og foreldre informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser.

Hvor jobber PP-rådgiveren?

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Hvordan er det å jobbe som pedagogisk-psykologisk rådgiver (pp-rådgiver)?

Intervjuer

En kvinne smiler mot kamera. Hun har langt mørkt hår og er ikledd en svart bluse.

Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

Sanna Viken Engelund

– Hovedmotivasjonen min som PP-rådgiver er å bidra til at barn og unge får en bedre skolehverdag, forteller Sanna.

Passer jeg til å bli pedagogisk-psykologisk rådgiver (pp-rådgiver)?

Du bør være selvstendig, strukturert, fleksibel og kreativ. Du bør også være flink til å kommunisere med andre mennesker og til å bygge relasjoner.

Hva tjener PP-rådgiveren?

Hvordan utdanner du deg til pedagogisk-psykologisk rådgiver (pp-rådgiver)?

Du kan ta flere ulike utdanninger for å bli pedagogisk-psykologisk rådgiver. Videreutdanning innen spesialpedagogikk kombinert med lærerutdanninger også være relevant. 

Hvilke utdanninger er vanligst for PP-rådgiveren?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber PP-rådgiveren?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med PP-rådgiveren

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2545110 - PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVER
 • 2545119 - PEDAGOGISK PSYKOLOG

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.