Pedagogisk-psykologisk rådgiver viser fram et maleri til en elev.
Yrkesbeskrivelse

­Pedagogisk-­psykologisk rådgiver (PP-­rådgiver)

favoritt ikon

En PP-rådgiver gir råd om barns, ungdoms og voksnes behov for spesialundervisning.

Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring. En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

  • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • opplæring i tegnspråk
  • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
  • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

I tillegg vurderer pedagogisk-psykologiske rådgivere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshemminger, er blinde eller hørselshemmede.

I vurderingen legger også PP-rådgiveren vekt på hva eleven og foreldrene mener. Videre veileder også rådgiveren barn, unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgivere driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Hvor jobber PP-rådgiveren?

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten).

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, strukturert, fleksibel og kreativ. PP-rådgiveren bør være flink til å kommunisere med andre mennesker og til å bygge relasjoner.

Hva er de vanligste utdanningene for PP-rådgiveren?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Psykologer
Deltid
Alle sektorer
1 067 personer
804 personer
263 personer
Ca 319 kr
Ca 308 kr
Ca 366 kr
51 750 kr
49 920 kr
59 310 kr
621 000 kr
599 040 kr
711 720 kr
Ca 319 kr
Ca 308 kr
Ca 366 kr
51 750 kr
49 920 kr
59 310 kr
621 000 kr
599 040 kr
711 720 kr
Ca 332 kr
Ca 321 kr
Ca 372 kr
53 710 kr
51 960 kr
60 250 kr
644 520 kr
623 520 kr
723 000 kr
Ca 332 kr
Ca 321 kr
Ca 372 kr
53 770 kr
52 020 kr
60 300 kr
645 240 kr
624 240 kr
723 600 kr
Psykologer
Heltid
Alle sektorer
6 267 personer
4 758 personer
1 509 personer
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 340 kr
49 170 kr
48 080 kr
55 110 kr
590 040 kr
576 960 kr
661 320 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 340 kr
49 170 kr
48 080 kr
55 110 kr
590 040 kr
576 960 kr
661 320 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 338 kr
51 330 kr
50 240 kr
54 780 kr
615 960 kr
602 880 kr
657 360 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 338 kr
51 430 kr
50 310 kr
54 960 kr
617 160 kr
603 720 kr
659 520 kr
Psykologer
Deltid
Kommunal
371 personer
328 personer
43 personer
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca
47 080 kr
46 750 kr
564 960 kr
561 000 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca
47 080 kr
46 750 kr
564 960 kr
561 000 kr
Ca 299 kr
Ca 293 kr
Ca 345 kr
48 420 kr
47 430 kr
55 970 kr
581 040 kr
569 160 kr
671 640 kr
Ca 299 kr
Ca 293 kr
Ca 345 kr
48 450 kr
47 450 kr
55 970 kr
581 400 kr
569 400 kr
671 640 kr
Psykologer
Heltid
Kommunal
1 875 personer
1 598 personer
277 personer
Ca 294 kr
Ca 291 kr
Ca 304 kr
47 600 kr
47 140 kr
49 280 kr
571 200 kr
565 680 kr
591 360 kr
Ca 294 kr
Ca 291 kr
Ca 304 kr
47 600 kr
47 140 kr
49 280 kr
571 200 kr
565 680 kr
591 360 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 312 kr
47 750 kr
47 270 kr
50 510 kr
573 000 kr
567 240 kr
606 120 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 312 kr
47 820 kr
47 330 kr
50 630 kr
573 840 kr
567 960 kr
607 560 kr
Psykologer
Deltid
Privat
228 personer
147 personer
81 personer
Ca 347 kr
Ca 332 kr
Ca
56 250 kr
53 830 kr
675 000 kr
645 960 kr
Ca 347 kr
Ca 332 kr
Ca
56 250 kr
53 830 kr
675 000 kr
645 960 kr
Ca 346 kr
Ca 339 kr
Ca 358 kr
55 990 kr
54 890 kr
57 990 kr
671 880 kr
658 680 kr
695 880 kr
Ca 346 kr
Ca 339 kr
Ca 358 kr
56 020 kr
54 940 kr
57 990 kr
672 240 kr
659 280 kr
695 880 kr
Psykologer
Heltid
Privat
963 personer
635 personer
328 personer
Ca 332 kr
Ca 314 kr
Ca 355 kr
53 760 kr
50 800 kr
57 500 kr
645 120 kr
609 600 kr
690 000 kr
Ca 332 kr
Ca 314 kr
Ca 355 kr
53 760 kr
50 800 kr
57 500 kr
645 120 kr
609 600 kr
690 000 kr
Ca 336 kr
Ca 324 kr
Ca 359 kr
54 360 kr
52 440 kr
58 080 kr
652 320 kr
629 280 kr
696 960 kr
Ca 336 kr
Ca 324 kr
Ca 359 kr
54 440 kr
52 510 kr
58 180 kr
653 280 kr
630 120 kr
698 160 kr
Psykologer
Deltid
Statlig
468 personer
329 personer
139 personer
Ca 356 kr
Ca 352 kr
Ca 375 kr
57 730 kr
57 080 kr
60 680 kr
692 760 kr
684 960 kr
728 160 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
Ca 375 kr
57 730 kr
57 080 kr
60 680 kr
692 760 kr
684 960 kr
728 160 kr
Ca 354 kr
Ca 343 kr
Ca 388 kr
57 350 kr
55 560 kr
62 810 kr
688 200 kr
666 720 kr
753 720 kr
Ca 354 kr
Ca 343 kr
Ca 388 kr
57 440 kr
55 660 kr
62 860 kr
689 280 kr
667 920 kr
754 320 kr
Psykologer
Heltid
Statlig
3 429 personer
2 525 personer
904 personer
Ca 315 kr
Ca 302 kr
Ca 354 kr
51 020 kr
49 000 kr
57 420 kr
612 240 kr
588 000 kr
689 040 kr
Ca 315 kr
Ca 302 kr
Ca 354 kr
51 020 kr
49 000 kr
57 420 kr
612 240 kr
588 000 kr
689 040 kr
Ca 324 kr
Ca 318 kr
Ca 339 kr
52 430 kr
51 550 kr
54 900 kr
629 160 kr
618 600 kr
658 800 kr
Ca 324 kr
Ca 318 kr
Ca 339 kr
52 550 kr
51 630 kr
55 140 kr
630 600 kr
619 560 kr
661 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker