Pedagogisk-psykologisk rådgiver.
Yrkesbeskrivelse

­Pedagogisk-­psykologisk rådgiver (PP-­rådgiver)

favoritt ikon

En PP-rådgiver gir råd om barns, ungdoms og voksnes behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring.

En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

  • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • opplæring i tegnspråk
  • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
  • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

I tillegg vurderer pedagogisk-psykologiske rådgivere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshemninger, er blinde eller hørselshemmede.

I vurderingen legger også PP-rådgiveren vekt på hva eleven og foreldrene mener. Videre veileder også rådgiveren barn, unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgiver driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Hvor jobber PP-rådgiveren?

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, strukturert, fleksibel og kreativ. Du bør også være flink til å kommunisere med andre mennesker og til å bygge relasjoner.

Hva er de vanligste utdanningene for PP-rådgiveren?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Psykolog
Heltid
Alle sektorer
6 807 personer
5 252 personer
1 555 personer
Ca 320 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
51 910 kr
50 830 kr
58 280 kr
622 920 kr
609 960 kr
699 360 kr
Ca 320 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
51 910 kr
50 830 kr
58 280 kr
622 920 kr
609 960 kr
699 360 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 359 kr
54 340 kr
53 200 kr
58 190 kr
652 080 kr
638 400 kr
698 280 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 359 kr
54 440 kr
53 280 kr
58 350 kr
653 280 kr
639 360 kr
700 200 kr
Psykolog
Deltid
Alle sektorer
1 031 personer
785 personer
246 personer
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
54 250 kr
52 080 kr
62 710 kr
651 000 kr
624 960 kr
752 520 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
54 250 kr
52 080 kr
62 710 kr
651 000 kr
624 960 kr
752 520 kr
Ca 349 kr
Ca 340 kr
Ca 383 kr
56 510 kr
55 120 kr
62 060 kr
678 120 kr
661 440 kr
744 720 kr
Ca 349 kr
Ca 340 kr
Ca 383 kr
56 560 kr
55 160 kr
62 120 kr
678 720 kr
661 920 kr
745 440 kr
Psykolog
Heltid
Kommunal
2 110 personer
1 829 personer
281 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 326 kr
50 180 kr
50 000 kr
52 830 kr
602 160 kr
600 000 kr
633 960 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 326 kr
50 180 kr
50 000 kr
52 830 kr
602 160 kr
600 000 kr
633 960 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 335 kr
50 640 kr
50 090 kr
54 220 kr
607 680 kr
601 080 kr
650 640 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 335 kr
50 710 kr
50 150 kr
54 350 kr
608 520 kr
601 800 kr
652 200 kr
Psykolog
Deltid
Kommunal
354 personer
322 personer
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca
50 320 kr
50 170 kr
603 840 kr
602 040 kr
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca
50 320 kr
50 170 kr
603 840 kr
602 040 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 140 kr
50 980 kr
613 680 kr
611 760 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 150 kr
50 990 kr
613 800 kr
611 880 kr
Psykolog
Heltid
Privat
1 072 personer
711 personer
361 personer
Ca 359 kr
Ca 340 kr
Ca 378 kr
58 160 kr
55 000 kr
61 170 kr
697 920 kr
660 000 kr
734 040 kr
Ca 359 kr
Ca 340 kr
Ca 378 kr
58 160 kr
55 000 kr
61 170 kr
697 920 kr
660 000 kr
734 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 378 kr
57 520 kr
55 670 kr
61 170 kr
690 240 kr
668 040 kr
734 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 378 kr
57 560 kr
55 700 kr
61 240 kr
690 720 kr
668 400 kr
734 880 kr
Psykolog
Deltid
Privat
222 personer
143 personer
Ca 372 kr
Ca 343 kr
Ca
60 220 kr
55 580 kr
722 640 kr
666 960 kr
Ca 372 kr
Ca 343 kr
Ca
60 220 kr
55 580 kr
722 640 kr
666 960 kr
Ca 365 kr
Ca 354 kr
Ca
59 140 kr
57 390 kr
709 680 kr
688 680 kr
Ca 365 kr
Ca 354 kr
Ca
59 220 kr
57 490 kr
710 640 kr
689 880 kr
Psykolog
Heltid
Statlig
3 625 personer
2 712 personer
913 personer
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 375 kr
53 350 kr
51 560 kr
60 730 kr
640 200 kr
618 720 kr
728 760 kr
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 375 kr
53 350 kr
51 560 kr
60 730 kr
640 200 kr
618 720 kr
728 760 kr
Ca 343 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
55 550 kr
54 650 kr
58 230 kr
666 600 kr
655 800 kr
698 760 kr
Ca 343 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
55 680 kr
54 760 kr
58 440 kr
668 160 kr
657 120 kr
701 280 kr
Psykolog
Deltid
Statlig
455 personer
320 personer
135 personer
Ca 382 kr
Ca 378 kr
Ca 401 kr
61 830 kr
61 280 kr
65 020 kr
741 960 kr
735 360 kr
780 240 kr
Ca 382 kr
Ca 378 kr
Ca 401 kr
61 830 kr
61 280 kr
65 020 kr
741 960 kr
735 360 kr
780 240 kr
Ca 371 kr
Ca 362 kr
Ca 398 kr
60 030 kr
58 640 kr
64 440 kr
720 360 kr
703 680 kr
773 280 kr
Ca 371 kr
Ca 362 kr
Ca 398 kr
60 090 kr
58 690 kr
64 530 kr
721 080 kr
704 280 kr
774 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.