Ein person trykker på ein kalkulator med den eine fingeren.
Yrkesbeskrivelse

Aktuar

favoritt ikon

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Som aktuar er du gjerne ansatt i et forsikringsselskap eller konsulentselskap, og har som hovedoppgave å analysere finansiell risiko.

Analysene aktuaren gjør danner grunnlaget for prisingen av risikoprodukter og kontroll av selskapenes finansielle forpliktelser.

Aktuarer er statistikere som regner ut risiko. Et forsikringsselskap må regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring på forhånd. Aktuaren har her en viktig rolle med sin bakgrunn innen forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjør aktuaren i stand til å kunne bestemme pris under usikkerhet.

Det finnes flere typer aktuarer. En livaktuar arbeider i et livsforsikringsselskap, en skadeaktuar arbeider i et skadeforsikringsselskap og en finansaktuar jobber med finansmatematikk.

Hvor jobber aktuarer?

En aktuar jobber gjerne innenfor finansindustrien; for eksempel i banker, forsikringsselskaper, fonds- og aksjemeglerfirma eller i konsulentselskaper. De fleste aktuarer jobber med livsforsikring og skadeforsikring. Noen aktuarer jobber også i IT-industrien eller annen industri, for eksempel offshore. Som aktuar er det også mulig å jobbe med forskning. Alle de store norske forsikringsselskaper må ha en ansvarshavende aktuar. Det er også mulig å finne jobb som aktuar i utlandet, siden utdanningen er internasjonal. 

Personlige egenskaper

Som aktuar bør du ha gode ferdigheter og interesse for matematikk. Du bør også kunne tenke logisk, og ha gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, slik at du er i stand til å gjøre rede for dine analyser og konklusjoner til oppdragsgiverne dine.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Den Norske Aktuarforening arrangerer kurs for sine medlemmer. I tillegg har Forsikringsakademiet (BI) etterutdanningstilbud. Man kan også velge å bygge på utdanningen sin med andre beslektede fag på universiteter og høgskoler.

Hva jobber aktuarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematikere, statistikere
Deltid
Alle sektorer
207 personer
116 personer
91 personer
266 kr
256 kr
43 110 kr
41 470 kr
517 320 kr
497 640 kr
266 kr
256 kr
43 110 kr
41 470 kr
517 320 kr
497 640 kr
292 kr
278 kr
310 kr
47 340 kr
45 020 kr
50 300 kr
568 080 kr
540 240 kr
603 600 kr
292 kr
278 kr
310 kr
47 350 kr
45 020 kr
50 300 kr
568 200 kr
540 240 kr
603 600 kr
Matematikere, statistikere
Heltid
Alle sektorer
1 095 personer
508 personer
587 personer
302 kr
283 kr
321 kr
48 970 kr
45 830 kr
52 070 kr
587 640 kr
549 960 kr
624 840 kr
302 kr
283 kr
321 kr
48 970 kr
45 830 kr
52 070 kr
587 640 kr
549 960 kr
624 840 kr
328 kr
307 kr
346 kr
53 140 kr
49 780 kr
56 050 kr
637 680 kr
597 360 kr
672 600 kr
328 kr
307 kr
346 kr
53 500 kr
50 000 kr
56 540 kr
642 000 kr
600 000 kr
678 480 kr
Matematikere, statistikere
Heltid
Privat
447 personer
185 personer
262 personer
373 kr
337 kr
403 kr
60 400 kr
54 520 kr
65 340 kr
724 800 kr
654 240 kr
784 080 kr
373 kr
337 kr
403 kr
60 400 kr
54 520 kr
65 340 kr
724 800 kr
654 240 kr
784 080 kr
394 kr
364 kr
415 kr
63 830 kr
59 000 kr
67 240 kr
765 960 kr
708 000 kr
806 880 kr
394 kr
364 kr
415 kr
64 310 kr
59 180 kr
67 920 kr
771 720 kr
710 160 kr
815 040 kr
Matematikere, statistikere
Deltid
Statlig
108 personer
252 kr
40 880 kr
490 560 kr
252 kr
40 880 kr
490 560 kr
260 kr
42 190 kr
506 280 kr
260 kr
42 200 kr
506 400 kr
Matematikere, statistikere
Heltid
Statlig
638 personer
315 personer
323 personer
275 kr
266 kr
287 kr
44 620 kr
43 110 kr
46 510 kr
535 440 kr
517 320 kr
558 120 kr
275 kr
266 kr
287 kr
44 620 kr
43 110 kr
46 510 kr
535 440 kr
517 320 kr
558 120 kr
283 kr
275 kr
291 kr
45 830 kr
44 540 kr
47 090 kr
549 960 kr
534 480 kr
565 080 kr
283 kr
275 kr
291 kr
46 120 kr
44 780 kr
47 420 kr
553 440 kr
537 360 kr
569 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold