Gjennomgått i samarbeid med Den Norske Aktuarforening 30. mai 2023

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Arbeidsoppgaver

Som aktuar er din hovedoppgave å analysere forsikrings- og finansiell risiko. Aktuarer jobber ofte i forsikringsselskap eller konsulentselskap.

En aktuar gjennomfører analyser som danner grunnlaget for prisingen av risikoprodukter og kontroll av selskapenes finansielle forpliktelser. 

Aktuarer er statistikere som regner ut risiko. Et forsikringsselskap må regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring på forhånd. For å regne ut dette, bruker aktuaren forsikringsmatematikk og risikoteori. Slik kan aktuaren bestemme pris under usikkerhet. 

En viktig del av arbeidet er å kommunisere resultater til ledelse og kolleger slik at man kan treffe gode beslutninger og håndtere risiko på en god måte. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktuar:

 • beregne tekniske avsetninger
 • gjøre aktiva-passivastyring (ALM)
 • drive risiko- og kapitalstyring
 • lage datasystemer
 • fastsette pris og utforme produkter
 • regnskapsberegninger (IFRS17)
 • kontrollvirksomhet (for eksempel revisor)

Det finnes flere typer aktuarer:

 • en livaktuar arbeider i et livsforsikringsselskap
 • en skadeaktuar arbeider i et skadeforsikringsselskap
 • en finansaktuar jobber med finansmatematikk

Hvor jobber aktuarer?

En aktuar jobber gjerne innenfor finansindustrien, for eksempel i banker, forsikringsselskaper, fonds- og aksjemeglerfirma eller i konsulentselskaper. De fleste aktuarer jobber med livsforsikring og skadeforsikring. Noen aktuarer jobber i risikostyringsfunksjoner, og kontrollerer den samlede risikoen i selskapene. Andre aktuarer jobber også i IT-industrien eller annen industri, for eksempel offshore eller som data scientist. Som aktuar er det også mulig å jobbe i offentlig forvaltning eller med undervisning og forskning. Det er også mulig å finne jobb som aktuar i utlandet, siden utdanningen er internasjonal. 

Intervjuer

Portrettbilde av aktuar Benedikte Evensen

Aktuar

Benedikte Evensen

Jeg liker best det at jeg får brukt hodet skikkelig hver dag og utfordret meg på nye problemstillinger hele tiden, forteller Aktuar Benedikte Evensen.

Viktige egenskaper

Som aktuar bør du ha gode ferdigheter i og interesse for matematikk, statistikk og økonomi. For å håndtere risiko, må du kombinere analytiske evner med forretningskunnskap og praktisk erfaring. Du bør også kunne tenke logisk, og ha gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, slik at du er i stand til å gjøre rede for dine analyser og konklusjoner til oppdragsgiverne dine.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Den Norske Aktuarforening arrangerer kurs for sine medlemmer. Man kan også velge å bygge på utdanningen sin med andre beslektede fag på universiteter og høgskoler.

De vanligste jobbene blant aktuarutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 753201 - Cand.act.-utdanning, aktuar
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå

Bedrifter som ansetter aktuarer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aktuarer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2121101 - AKTUAR
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412114 - ANALYTIKER (FORSIKRING)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.
Illustrasjonsbilde av kontoransatt

Innkjøper

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Konsulent i samtale med kunde.

Konsulent

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.