Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.
Yrkesbeskrivelse

Forsker

favoritt ikon

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

En person som driver med forskning kalles en forsker. Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskap.

Du kan utdanne deg til forsker innenfor de aller fleste felt. 

 

Hvor jobber forskere?

En forsker jobber først og fremst ved universiteter, høgskoler, sykehus og andre offentlige og private forskerinstitusjoner. Men forskeren kan også arbeide i offentlig forvaltning, som departementer og direktorater, i industrien (blant annet legemiddel- og petroleumsindustrien) og i miljøvernorganisasjoner.

Se en oversikt over typiske forskningsyrker

Personlige egenskaper

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk. Du må like å jobbe alene, men også være interessert i å knytte kontakter med andre i samme forskningsmiljø verden rundt.

Utdanning

Det er fire ulike stillingskoder for personer med tittelen forsker ved høyskole og universitet. Kompetansekravene varierer etter hvilken stillingskode du ansettes i. 

Ofte er kravet doktorgrad. Utdanningen varer tre til fire år etter fullført mastergrad. Organisert forskerutdanning kan du ta ved alle universitetene i Norge, samt flere høgskoler. Det er også mulig å ta en doktorgrad uten å delta på et organisert doktorgradsprogram.

Doktorgradsutdanningen består av en vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel. Opplæringsdelen tilsvarer ett semester med fulltidsstudier. Deretter går du opp til en doktorgradsprøve eller disputas, det vil si en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen.

Se en oversikt over doktorgradsprogrammer

Les mer om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

Opptakskrav
For å søke opptak til et doktorgradsprogram må du ha fullført en mastergrad.

Hva jobber forskerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Alle sektorer
10 403 personer
4 825 personer
5 578 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 520 kr
45 260 kr
47 800 kr
558 240 kr
543 120 kr
573 600 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 570 kr
45 330 kr
47 840 kr
558 840 kr
543 960 kr
574 080 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Alle sektorer
21 693 personer
10 543 personer
11 150 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 350 kr
47 330 kr
51 270 kr
592 200 kr
567 960 kr
615 240 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 620 kr
47 600 kr
51 530 kr
595 440 kr
571 200 kr
618 360 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Kommunal
459 personer
351 personer
108 personer
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 320 kr
34 930 kr
36 370 kr
423 840 kr
419 160 kr
436 440 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 560 kr
35 140 kr
36 700 kr
426 720 kr
421 680 kr
440 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Kommunal
128 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 570 kr
570 840 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 890 kr
574 680 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Privat
1 360 personer
690 personer
670 personer
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 330 kr
42 100 kr
44 720 kr
519 960 kr
505 200 kr
536 640 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 340 kr
42 100 kr
44 740 kr
520 080 kr
505 200 kr
536 880 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Privat
1 584 personer
830 personer
754 personer
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 660 kr
47 740 kr
53 890 kr
607 920 kr
572 880 kr
646 680 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 800 kr
47 880 kr
54 040 kr
609 600 kr
574 560 kr
648 480 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Statlig
8 584 personer
3 784 personer
4 800 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 780 kr
46 850 kr
48 670 kr
573 360 kr
562 200 kr
584 040 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 830 kr
46 920 kr
48 700 kr
573 960 kr
563 040 kr
584 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Statlig
19 981 personer
9 634 personer
10 347 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 260 kr
47 320 kr
51 070 kr
591 120 kr
567 840 kr
612 840 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 540 kr
47 600 kr
51 340 kr
594 480 kr
571 200 kr
616 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Førsteamanuensis i arbeid

Første­amanuensis

En første­amanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Professor underviser

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Stipendiat på laboratorium

Stipendiat

En stipendiat har opptak til et forsker­utdanningsprogram, og er ansatt ved et universitet, en høgskole eller en annen forskningsinstitusjon.

Illustrasjonsbilde av fossiler.

Paleontolog

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.