Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 30. november 2022

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Arbeidsoppgaver

En person som driver med forskning kalles en forsker. Forskning er en aktiv, grundig og systematisk gransking for å finne ny viten og øke kunnskap. 

Du kan utdanne deg til forsker innenfor de aller fleste felt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsker:

 • forske og publisere forskningsresultater
 • utføre forskningsarbeid
 • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrifter
 • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon
 • skrive forskningsbaserte rapporter på oppdrag
 • holde foredrag og seminarer
 • veilede

En forsker kan ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av arbeidssted og fagfelt. Jobber du som forsker kan du ha forsker som stillingstittel, men også mange andre stillinger kan ha forskningsoppgaver. Det er mange forskere i næringslivet og offentlig forvaltning, men mest spisskompetanse finner vi i forskningsutførende sektor, det vil si universiteter, forskningsinstitutter og universitetssykehus.

Hvor jobber forskere?

En forsker jobber først og fremst ved universiteter, høgskoler, sykehus og andre offentlige og private forskerinstitusjoner. Men forskeren kan også arbeide i offentlig forvaltning, som departementer og direktorater, i industrien (blant annet legemiddel- og petroleumsindustrien) og i miljøvernorganisasjoner.

Bli med en forsker på jobb

Hvordan er det å jobbe som forsker?

Intervjuer

Forsker

Maryna Povitkina

Maryna Povitkina forsker på klimapolitikk for Universitetet i Oslo.
Portrettbilde av solcelleforsker Magnus Moe Nygård. Han står foran en grå bakgrunn og har på en grå genser.

Solcelleforsker

Magnus Moe Nygård

Det er nok nyttig å være litt idealistisk og ha et ønske om å gjøre en forskjell, forteller forsker Magnus Moe.
Portrettbilde av robotforsker Roger A. Søraa. Han har på seg en mariusgenser står foren en hvit bakgrunn

Robotforsker

Roger A. Søraa

Det jeg liker best er å få muligheten til å lære mer om og påvirke hvordan teknologi blir utviklet og tatt i bruk i verden, forteller robotforsker Roger.

Passer jeg til å bli forsker?

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk. Du må like å jobbe alene, men også være interessert i å knytte kontakter med andre i samme forskningsmiljø verden rundt.

Hva tjener forskere?

Hvordan utdanner du deg til forsker?

Det er fire ulike stillingskoder for personer med tittelen forsker ved høyskole og universitet. Kompetansekravene varierer etter hvilken stillingskode du ansettes i. 

Ofte er kravet doktorgrad. Utdanningen varer tre til fire år etter fullført mastergrad. Organisert forskerutdanning kan du ta ved alle universitetene i Norge, samt flere høgskoler. Det er også mulig å ta en doktorgrad uten å delta på et organisert doktorgradsprogram.

Doktorgradsutdanningen består av en vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel. Opplæringsdelen tilsvarer ett semester med fulltidsstudier. Deretter går du opp til en doktorgradsprøve eller disputas, det vil si en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen.

Se en oversikt over doktorgradsprogrammer

Les mer om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

Opptakskrav
For å søke opptak til et doktorgradsprogram må du ha fullført en mastergrad.

Hva jobber forskerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8999 - Uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8823 - Politifag
 • 8821 - Militære fag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8671 - Veterinær
 • 8661 - Farmasi
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8641 - Odontologi
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8621 - Sosialfag
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8572 - Arkitektur
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8561 - Geologi
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8531 - Matematikk
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8421 - Handel
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8352 - Journalistikk
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8133 - Arkeologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk

Bedrifter: Hvor jobber forskere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med forskere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3212115 - FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK)
 • 3211121 - FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 3115124 - FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI)
 • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
 • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2519105 - TRENDFORSKER
 • 2519101 - MARKEDSFORSKER
 • 2411123 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2310120 - FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2310105 - DOSENT (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2310101 - VITENSKAPELIG ASSISTENT
 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2222114 - ODONTOLOGISK FORSKER
 • 2222106 - FORSKER (ODONTOLOGI)
 • 2221111 - MEDISINSK FORSKER
 • 2212122 - AVDELINGSINGENIØR (MATFORSKNING)
 • 2212116 - SKOGBRUKSFORSKER
 • 2212114 - JORDBRUKSFORSKER
 • 2212111 - FORSKER (SKOGFAG)
 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2212105 - HAGEBRUKSFORSKER
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2149139 - FORSKER (PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK)
 • 2149119 - FORSKER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2148105 - FORSKER (PLANFAG)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147112 - FORSKER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147111 - FORSKER (METALLURGI)
 • 2144137 - FORSKNINGSASSISTENT (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144136 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144128 - FORSKNINGSASSISTENT (ELEKTRONIKK)
 • 2144109 - FORSKER (ELEKTRONIKK)
 • 2141127 - FORSKNINGSASSISTENT (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2141125 - FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2130153 - FORSKNINGSASSISTENT (INFORMATIKK)
 • 2130143 - FORSKER (INFORMATIKK)
 • 2122108 - SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2112109 - FORSKER (METEOROLOGI)
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237107 - FORSKNINGSDIREKTØR (STØTTEFUNKSJON)
 • 1237105 - LABORATORIELEDER (FORSKNING)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 2310102 - AMANUENSIS
 • 2310104 - FØRSTEAMANUENSIS
 • 2310116 - PROFESSOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310113 - STIPENDIAT
 • 2149119 - FORSKER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2310120 - FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2221111 - MEDISINSK FORSKER
 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2112109 - FORSKER (METEOROLOGI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2130143 - FORSKER (INFORMATIKK)
 • 2141125 - FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2144109 - FORSKER (ELEKTRONIKK)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Relaterte lenker