Image
Industrimekaniker i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Industrimekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

 • montering og vedlikehold av maskiner
 • rør- og platearbeid
 • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
 • bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Hvor jobber industrimekanikere ?

Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. Du bør være allsidig, tenke helhetlig og være selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industrimekanikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

Hva jobber maskinindustriutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 455216 - Industrimekanikerfaget, Vg3
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II
 • 455228 - Metallvareproduksjon, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for industrimekanikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Industrimekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7237107 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237109 - FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237121 - REISEMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237106 - REPARATØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237111 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237112 - VERKSMESTER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237118 - VERKSTEDANSVARLIG (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237110 - VERKSTEDARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237119 - VERKSTEDFORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237115 - VERKSTEDMEDARBEIDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237114 - JOBBLEDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237122 - INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237124 - PROSJEKTLEDER (MEKANISK INDUSTRI)
 • 7237123 - VERKSTEDFORMANN (MEKANISK INDUSTRI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag