Industrimekaniker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Industri­mekaniker

favoritt ikon

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

  • montering og vedlikehold av maskiner
  • rør- og platearbeid
  • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
  • bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Hvor jobber industrimekanikere?

Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. Du bør være allsidig, tenke helhetlig og være selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber maskinindustriutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for industrimekanikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Deltid
Alle sektorer
2 840 personer
156 personer
2 684 personer
Ca 220 kr
Ca 206 kr
Ca 222 kr
35 720 kr
33 430 kr
35 900 kr
428 640 kr
401 160 kr
430 800 kr
Ca 220 kr
Ca 206 kr
Ca 222 kr
36 030 kr
33 430 kr
36 270 kr
432 360 kr
401 160 kr
435 240 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
36 080 kr
32 220 kr
36 280 kr
432 960 kr
386 640 kr
435 360 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
38 680 kr
32 900 kr
38 980 kr
464 160 kr
394 800 kr
467 760 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Alle sektorer
16 178 personer
566 personer
15 612 personer
Ca 241 kr
Ca 213 kr
Ca 241 kr
38 970 kr
34 520 kr
39 110 kr
467 640 kr
414 240 kr
469 320 kr
Ca 241 kr
Ca 213 kr
Ca 241 kr
40 500 kr
34 950 kr
40 700 kr
486 000 kr
419 400 kr
488 400 kr
Ca 245 kr
Ca 208 kr
Ca 247 kr
39 750 kr
33 690 kr
39 970 kr
477 000 kr
404 280 kr
479 640 kr
Ca 245 kr
Ca 208 kr
Ca 247 kr
43 230 kr
35 240 kr
43 520 kr
518 760 kr
422 880 kr
522 240 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Kommunal
168 personer
19 personer
149 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 226 kr
36 350 kr
36 550 kr
436 200 kr
438 600 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 226 kr
36 680 kr
37 000 kr
440 160 kr
444 000 kr
Ca 223 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
36 170 kr
35 070 kr
36 310 kr
434 040 kr
420 840 kr
435 720 kr
Ca 223 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
37 640 kr
35 070 kr
37 930 kr
451 680 kr
420 840 kr
455 160 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Deltid
Privat
2 741 personer
105 personer
2 636 personer
Ca 221 kr
Ca 202 kr
Ca 222 kr
35 860 kr
32 800 kr
36 020 kr
430 320 kr
393 600 kr
432 240 kr
Ca 221 kr
Ca 202 kr
Ca 222 kr
36 220 kr
32 830 kr
36 410 kr
434 640 kr
393 960 kr
436 920 kr
Ca 223 kr
Ca 194 kr
Ca 224 kr
36 130 kr
31 370 kr
36 300 kr
433 560 kr
376 440 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 194 kr
Ca 224 kr
38 800 kr
32 330 kr
39 030 kr
465 600 kr
387 960 kr
468 360 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Privat
15 341 personer
313 personer
15 028 personer
Ca 243 kr
Ca 229 kr
Ca 243 kr
39 310 kr
37 070 kr
39 350 kr
471 720 kr
444 840 kr
472 200 kr
Ca 243 kr
Ca 229 kr
Ca 243 kr
40 950 kr
37 710 kr
41 010 kr
491 400 kr
452 520 kr
492 120 kr
Ca 249 kr
Ca 234 kr
Ca 249 kr
40 290 kr
37 850 kr
40 340 kr
483 480 kr
454 200 kr
484 080 kr
Ca 249 kr
Ca 234 kr
Ca 249 kr
43 890 kr
39 920 kr
43 980 kr
526 680 kr
479 040 kr
527 760 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Statlig
669 personer
234 personer
435 personer
Ca 199 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
32 240 kr
32 480 kr
32 160 kr
386 880 kr
389 760 kr
385 920 kr
Ca 199 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
32 390 kr
32 790 kr
32 260 kr
388 680 kr
393 480 kr
387 120 kr
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
28 200 kr
28 010 kr
28 300 kr
338 400 kr
336 120 kr
339 600 kr
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
29 280 kr
28 980 kr
29 440 kr
351 360 kr
347 760 kr
353 280 kr
Montører av mekaniske produkter
Deltid
Alle sektorer
391 personer
23 personer
368 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 200 kr
32 580 kr
32 480 kr
390 960 kr
389 760 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 200 kr
32 580 kr
32 480 kr
390 960 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 170 kr
33 010 kr
33 180 kr
398 040 kr
396 120 kr
398 160 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
34 430 kr
33 010 kr
34 510 kr
413 160 kr
396 120 kr
414 120 kr
Montører av mekaniske produkter
Heltid
Alle sektorer
1 275 personer
56 personer
1 219 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
36 020 kr
36 100 kr
432 240 kr
433 200 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
36 330 kr
36 450 kr
435 960 kr
437 400 kr
Ca 231 kr
Ca 211 kr
Ca 232 kr
37 400 kr
34 130 kr
37 550 kr
448 800 kr
409 560 kr
450 600 kr
Ca 231 kr
Ca 211 kr
Ca 232 kr
39 870 kr
34 130 kr
40 100 kr
478 440 kr
409 560 kr
481 200 kr
Montører av mekaniske produkter
Deltid
Privat
388 personer
23 personer
365 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 200 kr
32 520 kr
32 480 kr
390 240 kr
389 760 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 200 kr
32 520 kr
32 480 kr
390 240 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
33 160 kr
32 840 kr
33 180 kr
397 920 kr
394 080 kr
398 160 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
34 430 kr
32 840 kr
34 510 kr
413 160 kr
394 080 kr
414 120 kr
Montører av mekaniske produkter
Heltid
Privat
1 264 personer
54 personer
1 210 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 050 kr
36 130 kr
432 600 kr
433 560 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 390 kr
36 480 kr
436 680 kr
437 760 kr
Ca 231 kr
Ca 210 kr
Ca 232 kr
37 420 kr
34 060 kr
37 570 kr
449 040 kr
408 720 kr
450 840 kr
Ca 231 kr
Ca 210 kr
Ca 232 kr
39 920 kr
34 060 kr
40 140 kr
479 040 kr
408 720 kr
481 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold