Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i plastfag

Faoperatører i plastfaget utvikler, framstiller og optimaliserer produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte ved bruk av håndverksmessige metoder og maskiner.

Tidligere het yrket plastmekaniker. Plastmekanikerfaget på videregående er erstattet med plastfaget og yrkestittelen fagoperatør i plastfaget.  

Som fagoperatør i plastfaget lager du plastprodukter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatører i plastfaget:

 • produsere plastprodukter etter tekniske tegninger, kvalitetskrav og forskrifter
 • drøfte faglige løsninger med kollegaer, kunder og leverandører
 • reparere og vedlikeholde plastprodukter og plastkonstruksjoner
 • bruke digitale måleverktøy og innstille og overvåke datastyrte produksjonsmaskiner
 • måle, kvalitetssikre, registrere og rapportere eventuelle avvik

En fagoperatør i plastfaget må kjenne til plastmaterialenes egenskaper og bruksområde, i tillegg til å ha god kjennskap til plastmaterialets gjenvinning, avfallshåndtering og nedbrytningsprosess i naturen.

Som fagoperatør i plastfaget må du sørge for å vedlikeholde og kontrollere verktøy og utstyr. Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet er også en viktig del av plastmekanikeren sitt ansvar.

Hvor jobber fagoperatører i plastfag ?

Fagoperatører i plastfaget jobber i bedrifter som bygger, vedlikeholder og reparerer plastkonstruksjoner og plastprodukter som brukes i for eksempel fiskeoppdrett, teknisk utstyr, prosess- og oljerelatert industri, landbruk og fritids- og yrkesbåter.

Personlige egenskaper

Du må kunne lese produktbeskrivelser, tegninger og forskrifter nøye når du utfører jobben. Du må jobbe detaljert. Som fagoperatør i plastfaget bør du også like å tenke kreativt for å finne nye løsninger i forbindelse med produktutvikling.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i plastfaget, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber plastfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 458343 - Plastfaget, Vg3
 • 458315 - Plastmekanikerfaget, Vg3
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II

Bedrifter

Fagoperatør i plastfag i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8224121 - PLASTSTØPER
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag