Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 09. februar 2022

Fagoperatør i plastfag

Faoperatører i plastfaget utvikler, framstiller og optimaliserer produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte ved bruk av håndverksmessige metoder og maskiner.

Arbeidsoppgaver

Tidligere het yrket plastmekaniker. Plastmekanikerfaget på videregående er erstattet med plastfaget og yrkestittelen fagoperatør i plastfaget.  

Som fagoperatør i plastfaget lager du plastprodukter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning.
 

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatører i plastfaget:

 • produsere plastprodukter etter tekniske tegninger, kvalitetskrav og forskrifter
 • drøfte faglige løsninger med kollegaer, kunder og leverandører
 • reparere og vedlikeholde plastprodukter og plastkonstruksjoner
 • bruke digitale måleverktøy og innstille og overvåke datastyrte produksjonsmaskiner
 • måle, kvalitetssikre, registrere og rapportere eventuelle avvik

En fagoperatør i plastfaget må kjenne til plastmaterialenes egenskaper og bruksområde, i tillegg til å ha god kjennskap til plastmaterialets gjenvinning, avfallshåndtering og nedbrytningsprosess i naturen.

Som fagoperatør i plastfaget må du sørge for å vedlikeholde og kontrollere verktøy og utstyr. Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet er også en viktig del av plastmekanikeren sitt ansvar.

Hvor jobber fagoperatører i plastfag?

Fagoperatører i plastfaget jobber i bedrifter som bygger, vedlikeholder og reparerer plastkonstruksjoner og plastprodukter som brukes i for eksempel fiskeoppdrett, teknisk utstyr, prosess- og oljerelatert industri, landbruk og fritids- og yrkesbåter.

Intervjuer

Ida Nilsen er den eneste kvinnelige fagarbeideren blant førti menn. Hun har egen garderobe og smiler til kamera foran skiltet til kvinnegarderoben.

Plastmekaniker

Ida Nilsen

Det beste ved jobben er at ledelsen er opptatt av vår personlige framgang og gir oss muligheter, sier Ida. Hun er den eneste kvinnelige fagarbeideren blant førti menn.

Viktige egenskaper

Du må kunne lese produktbeskrivelser, tegninger og forskrifter nøye når du utfører jobben. Du må jobbe detaljert. Som fagoperatør i plastfaget bør du også like å tenke kreativt for å finne nye løsninger i forbindelse med produktutvikling.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i plastfaget, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant plastfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458343 - Plastfaget, Vg3
 • 458315 - Plastmekanikerfaget, Vg3
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II

Bedrifter som ansetter fagoperatører i plastfag

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i plastfag

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8224121 - PLASTSTØPER
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Relaterte lenker