Kvalitetssikret av 21. juni 2023

Takstingeniør (takstmann)

Som takstingeniør er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Arbeidsoppgaver

Å taksere betyr å verdsette, og som takstingeniør er jobben din å sette verdi på en eiendom eller en gjenstand. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger. Takstingeniører kalles også for takstmann og takserer.

Ved boligsalg, er det for eksempel en takstingeniør som setter verdi og lager tilstandsanalyse av boligen. I byggekonflikter, reklamasjoner og tvister blir takstingeniøren ofte hentet inn som tredjepart. Ved skade, er det en skadetakstmann som kommer fram til hva en skade koster.

En takstingeniør kan jobbe innen følgende områder:

 • boligtakst: verditakst og tilstandsrapport
 • verditaksering av eiendommer taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og lignende
 • taksering av landbrukseiendommer
 • taksering av næringseiendommer
 • taksering av industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar
 • eltaksering: vurdering av elsikkerhet og taksering av installasjoner

Takstingeniøren må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.

Hvor jobber takstingeniører?

En takstingeniør er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstingeniører når de skal bestemme omfanget av en skade.

Intervjuer

Portrettbilde av byggmester og takstmann Mats Hansen

Takstmann

Mats Hansen

Takstmann Mats Hansen forteller at arbeidsdagen består av å dra på befaring på boliger som skal selges. – Det er mange undersøkelsespunkter som gjennomgås, for eksempel våtrom, kjøkken og overflater, sier Hansen.

Viktige egenskaper

Som takstingeniør må du ha interesse for ditt fagfelt og tekniske detaljer. Takstingeniøren må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Lønn

Utdanning

Takstingeniør er ikke en beskyttet tittel, og i utgangspunktet stilles ingen faste krav til utdanning for å kunne kalle seg takstingeniør.

Likevel bør du ha lang erfaring innen bransjen du ønsker å taksere. For eksempel, for å kunne jobbe som takstingeniør innen bolig og eiendom, må du i utgangspunktet ha både erfaring og utdanning fra byggebransjen. Eksempler på denne typen utdanning er mester (murmester, byggmester, tømmermester etc.), ingeniør, arkitekt eller utdannelse fra byggteknisk fagskole.

Kurs

Det finnes også ulike bransjeorganisasjoner som tilbyr forskjellige kurs innen taksering. For eksempel kurs i tilstandsanalyse av bolig og kurs i taksering av skade på ­­­bygninger og løsøre.

Sertifisering og godkjenning

Bransjen opererer med ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger. Når du skal velge hvilken organisasjon du ønsker å utdanne deg hos eller bli medlem av, bør du sjekke disse ordningene. Ulike bransjeorganisasjoner har ulike krav til godkjenning og medlemskap.

Arbeidsmarked

Bedrifter med takstingeniører

 • 3417112 - TAKSTMANN
 • 3417109 - TAKSTINGENIØR
 • 3417115 - TAKSTMEDARBEIDER
 • 3417105 - TEKNISK INSPEKTØR (TAKSERING)
 • 3412119 - TEKNISK KONSULENT (FORSIKRING)
 • 3417110 - TAKSTINSPEKTØR
 • 1231128 - TAKSTSJEF
 • 3417104 - BESIKTIGELSESMANN (TAKSERING)
 • 3417114 - SURVEYER (TAKSERING)
 • 3417101 - SKADEINSPEKTØR

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.