Kvalitetssikret av Norsk redaktørforening 10. desember 2021

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Arbeidsoppgaver

Redaktøren har ansvaret for alt innhold som publiseres i mediet, også annonsene. Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold. 

Som redaktør er du bindeleddet mellom utgiveren, representert ved styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen.

Redaktørens frihet og ansvar er fra 2020 regulert i en egen medieansvarslov, som gjelder for redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier.

De fleste redaktørstyrte medier har noen bestemmelser om hvilket formål mediet skal ha. Det er vanligvis satt av utgiveren og redaktøren er forpliktet til følge det. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen og bestemmer daglige prioriteringer og valg av innhold. Redaktøren har også full frihet til å forme mediets meninger. Utgiver, eier eller øvrig selskapsledelse kan ikke instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål. 

En redaktør bør ha brede samfunnskunnskaper og også kunnskap om administrasjon og økonomi.

Vanlige arbeidsoppgaver for redaktører: 

 • lede det redaksjonelle arbeidet 
 • utvikle strategier og mål for mediet
 • ansvar for personalet i redaksjonen
 • rapportere til styret i mediet
 • i noen tilfeller skal du også styre økonomien

I de fleste seriøse, journalistiske medier utfører redaktøren sitt oppdrag med utgangspunkt i Redaktørplakaten. Plakaten handler om redaktørens plikter og ansvar, og er en avtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (altså eierne). 

Redaktører kan ha ulike stillingsbetegnelser og ansvarsområder. 

En sjefredaktør og ansvarlig redaktør er det samme. Da er du øverste sjef og har det endelige ansvar for det som publiseres. Det er også mange underordnede redaktører for eksempel nyhetsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør. De har alle ansvar for sine egne områder. 

Forlag kan også ha egne forlagsredaktører. De velger ut hvilke bøker forlagene skal gi ut. De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka

Det er også vanlig at nettsteder har egen ansvarlig redaktør, eller de kan ha titler som webredaktør eller nettredaktør.

Redaktør er ikke en beskyttet tittel.

Hvor jobber redaktører?

Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter. Også forlag har redaktører, kalt forlagsredaktør, men deres arbeid faller ikke under Redaktørplakaten eller medieansvarsloven

Intervjuer

En kvinne kledd i oransje står utendørs med grønn natur som bakgrunn. Hun har lysebrunt, halvlangt bølgete hår og smiler til kameraet.

Redaktør

Trine Rasmussen

– Du må være en tydelig stemme og tørre å ta vanskelige valg, sier Trine, som trives med en spennende og hektisk arbeidshverdag.

Viktige egenskaper

Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre.

Lønn

Utdanning

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. 

Arbeidsmarked

Bedrifter med redaktører

 • 1210129 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE)
 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 3492114 - REPORTASJELEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491146 - NYHETSLEDER (NETTAVIS)
 • 3491143 - BILDEREDAKTØR (FORLAG)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)
 • 3491139 - UTVIKLINGSLEDER (AVIS)
 • 3491137 - REPORTASJELEDER (AVIS)
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 3491133 - REDAKTØR (REDAKSJONSMEDLEM)
 • 3491132 - UTENRIKSREDAKTØR
 • 3491131 - SPORTSREDAKTØR
 • 3491130 - POLITISK REDAKTØR
 • 3491127 - WEB-REDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 3491126 - WEBREDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 3491114 - NYHETSREDAKTØR
 • 3491113 - KULTURREDAKTØR
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1319118 - MAGASINREDAKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312114 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312113 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 1239111 - PROGRAMREDAKTØR (RADIO/FJERNSYN)
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1210182 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 1236110 - PROGRAMMERINGSSJEF (RADIO/FJERNSYN)
 • 3492109 - PROGRAMKOORDINATOR (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.