Kvinnelig redaktør i moteblad inspiserer klær som to assistenter viser fram. I bakgrunnen en tredje assistent i diskusjon med en fotograf.
Yrkesbeskrivelse

Redaktør

favoritt ikon

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold. Ansvaret gjelder alt innhold, også annonsene.

Redaktøren er bindeleddet mellom utgiveren, altså styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen. Redaktøren utfører sitt oppdrag med bakgrunn i Redaktørplakaten. Plakaten er en prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og medieutgiverne, og handler om redaktørens frihet og ansvar. Kjernepunktet i plakaten er at redaktøren fritt skal kunne bestemme redaksjonens prioriteringer og valg av innhold. Dette prinsippet er også lovfestet i loven "Lov om redaksjonell fridom".

Redaktører kan ha ulike stillingsbetegnelser og ansvarsområder:

  • sjefredaktør og ansvarlig redaktør er det samme. Da er du øverste sjef og har det endelige ansvar for det som publiseres.
  • underordnede redaktører er for eksempel nyhetsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør.
  • forlagsredaktører velger ut hvilke bøker forlagene skal gi ut. De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka.

Det er også vanlig at nettsteder har egen ansvarlig redaktør, eller de kan ha titler som webredaktør eller nettredaktør.

Hvor jobber redaktører?

Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter. Også forlag har redaktører, kalt forlagsredaktør, men deres arbeid faller ikke under Redaktørplakaten eller "Lov om redaksjonell fridom".

Personlige egenskaper

Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre. Ethvert medium har et grunnsyn og en formålsbestemmelser som redaktøren er forpliktet til. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen, og har full frihet til å forme mediets meninger. En redaktør bør også ha kunnskap om administrasjon og økonomi.

Utdanning

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. I likhet med yrkestittelen journalist er ikke redaktør en beskyttet tittel.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber journalistutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forfattere
Deltid
Alle sektorer
184 personer
122 personer
62 personer
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 278 kr
Ca 264 kr
Ca 305 kr
45 010 kr
42 810 kr
49 340 kr
540 120 kr
513 720 kr
592 080 kr
Ca 278 kr
Ca 264 kr
Ca 305 kr
45 080 kr
42 880 kr
49 340 kr
540 960 kr
514 560 kr
592 080 kr
Forfattere
Heltid
Alle sektorer
1 007 personer
584 personer
423 personer
Ca 314 kr
Ca 308 kr
Ca 326 kr
50 930 kr
49 850 kr
52 770 kr
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
Ca 314 kr
Ca 308 kr
Ca 326 kr
50 930 kr
49 850 kr
52 770 kr
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 440 kr
50 330 kr
55 350 kr
629 280 kr
603 960 kr
664 200 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 670 kr
50 540 kr
55 600 kr
632 040 kr
606 480 kr
667 200 kr
Forfattere
Deltid
Privat
180 personer
122 personer
58 personer
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 277 kr
Ca 264 kr
Ca 304 kr
44 860 kr
42 810 kr
49 170 kr
538 320 kr
513 720 kr
590 040 kr
Ca 277 kr
Ca 264 kr
Ca 304 kr
44 930 kr
42 880 kr
49 170 kr
539 160 kr
514 560 kr
590 040 kr
Forfattere
Heltid
Privat
1 000 personer
583 personer
417 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 327 kr
50 980 kr
49 850 kr
52 910 kr
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 327 kr
50 980 kr
49 850 kr
52 910 kr
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 490 kr
50 350 kr
55 470 kr
629 880 kr
604 200 kr
665 640 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 720 kr
50 560 kr
55 730 kr
632 640 kr
606 720 kr
668 760 kr
Journalister
Deltid
Alle sektorer
1 138 personer
578 personer
560 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 670 kr
42 530 kr
505 800 kr
500 040 kr
510 360 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 670 kr
42 530 kr
505 800 kr
500 040 kr
510 360 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
42 930 kr
44 310 kr
523 200 kr
515 160 kr
531 720 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
44 330 kr
43 550 kr
45 160 kr
531 960 kr
522 600 kr
541 920 kr
Journalister
Heltid
Alle sektorer
6 092 personer
2 492 personer
3 600 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 650 kr
45 320 kr
47 680 kr
559 800 kr
543 840 kr
572 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 980 kr
45 500 kr
48 190 kr
563 760 kr
546 000 kr
578 280 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
48 990 kr
46 870 kr
50 450 kr
587 880 kr
562 440 kr
605 400 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
50 560 kr
48 050 kr
52 290 kr
606 720 kr
576 600 kr
627 480 kr
Journalister
Deltid
Privat
1 128 personer
571 personer
557 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 170 kr
41 710 kr
42 560 kr
506 040 kr
500 520 kr
510 720 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
42 170 kr
41 710 kr
42 560 kr
506 040 kr
500 520 kr
510 720 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 273 kr
43 610 kr
42 970 kr
44 290 kr
523 320 kr
515 640 kr
531 480 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 273 kr
44 350 kr
43 590 kr
45 140 kr
532 200 kr
523 080 kr
541 680 kr
Journalister
Heltid
Privat
6 038 personer
2 461 personer
3 577 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 650 kr
45 320 kr
47 680 kr
559 800 kr
543 840 kr
572 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 990 kr
45 510 kr
48 200 kr
563 880 kr
546 120 kr
578 400 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
46 880 kr
50 460 kr
588 000 kr
562 560 kr
605 520 kr
Ca 302 kr
Ca 289 kr
Ca 311 kr
50 580 kr
48 060 kr
52 310 kr
606 960 kr
576 720 kr
627 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Mann står med ei blokk i hånden og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.

Ung tekstforfatter i kreativt kontor

Tekstforfatter

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til scene og TV-programmer.

Mann sitter foran pc-skjermen og ser på Facebook.

Kommunikasjons­rådgiver

En kommunikasjons­rådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, brosjyrer, pressen og annen type media.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Ung markedsføringskonsulent foran pc, ser mot høyre

Markedsførings­konsulent

En markedsførings­konsulent ut­arbeider, former og lanserer kampanjer for et produkt eller en tjeneste.

Fotograf tar bilder med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Idrettskonsulenten legger til rette for fysisk aktivitet

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Kvinnelig forfatter skriver

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Dame står og ser på et verdenskart

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.