Image
Redaktør snakker i mobilen

Yrkesbeskrivelse

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Redaktøren har ansvaret for alt innhold som publiseres i mediet, også annonsene. Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold. 

Som redaktør er du bindeleddet mellom utgiveren, representert ved styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen.

Redaktørens frihet og ansvar er fra 2020 regulert i en egen medieansvarslov, som gjelder for redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier.

De fleste redaktørstyrte medier har noen bestemmelser om hvilket formål mediet skal ha. Det er vanligvis satt av utgiveren og redaktøren er forpliktet til følge det. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen og bestemmer daglige prioriteringer og valg av innhold. Redaktøren har også full frihet til å forme mediets meninger. Utgiver, eier eller øvrig selskapsledelse kan ikke instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål. 

En redaktør bør ha brede samfunnskunnskaper og også kunnskap om administrasjon og økonomi.

Vanlige arbeidsoppgaver for redaktører: 

 • lede det redaksjonelle arbeidet 
 • utvikle strategier og mål for mediet
 • ansvar for personalet i redaksjonen
 • rapportere til styret i mediet
 • i noen tilfeller skal du også styre økonomien

I de fleste seriøse, journalistiske medier utfører redaktøren sitt oppdrag med utgangspunkt i Redaktørplakaten. Plakaten handler om redaktørens plikter og ansvar, og er en avtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (altså eierne). 

Redaktører kan ha ulike stillingsbetegnelser og ansvarsområder. 

En sjefredaktør og ansvarlig redaktør er det samme. Da er du øverste sjef og har det endelige ansvar for det som publiseres. Det er også mange underordnede redaktører for eksempel nyhetsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør. De har alle ansvar for sine egne områder. 

Forlag kan også ha egne forlagsredaktører. De velger ut hvilke bøker forlagene skal gi ut. De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka

Det er også vanlig at nettsteder har egen ansvarlig redaktør, eller de kan ha titler som webredaktør eller nettredaktør.

Redaktør er ikke en beskyttet tittel.

Hvor jobber redaktører ?

Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter. Også forlag har redaktører, kalt forlagsredaktør, men deres arbeid faller ikke under Redaktørplakaten eller medieansvarsloven

Personlige egenskaper

Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre.

Utdanning

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. 

Hva jobber journalistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 6352 - Journalistikk

Bedrifter

Redaktør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3491143 - BILDEREDAKTØR (FORLAG)
 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 3491113 - KULTURREDAKTØR
 • 1319118 - MAGASINREDAKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312113 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210182 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 3491114 - NYHETSREDAKTØR
 • 3491130 - POLITISK REDAKTØR
 • 1239111 - PROGRAMREDAKTØR (RADIO/FJERNSYN)
 • 3491133 - REDAKTØR (REDAKSJONSMEDLEM)
 • 1312114 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210129 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE)
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 3491131 - SPORTSREDAKTØR
 • 3491132 - UTENRIKSREDAKTØR
 • 3491126 - WEBREDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 3491127 - WEB-REDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491146 - NYHETSLEDER (NETTAVIS)
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 3491137 - REPORTASJELEDER (AVIS)
 • 3492114 - REPORTASJELEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491139 - UTVIKLINGSLEDER (AVIS)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)

Sist kvalitetssikret den 10. desember 2021, av Norsk redaktørforening