Redaktør snakker i mobilen
Yrkesbeskrivelse

Redaktør

favoritt ikon

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold. Ansvaret gjelder alt innhold, også annonsene.

I de fleste seriøse, journalistiske medier utfører redaktøren sitt oppdrag med utgangspunkt i Redaktørplakaten. Plakaten er en prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (altså eierne), og handler om redaktørens frihet og ansvar.

Kjernepunktet i plakaten er at redaktøren fritt skal kunne bestemme redaksjonens daglige prioriteringer og valg av innhold. Dette prinsippet er også lovfestet i loven "Lov om redaksjonell fridom".

Som redaktør er du bindeleddet mellom utgiveren, representert ved styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen. 

De fleste redaktørstyrte medier har et grunnsyn og en formålsbestemmelse som redaktøren er forpliktet til. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen, og har full frihet til å forme mediets meninger.

Redaktører kan ha ulike stillingsbetegnelser og ansvarsområder:

  • sjefredaktør og ansvarlig redaktør er det samme. Da er du øverste sjef og har det endelige ansvar for det som publiseres
  • underordnede redaktører er for eksempel nyhetsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør
  • forlagsredaktører velger ut hvilke bøker forlagene skal gi ut. De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka

Det er også vanlig at nettsteder har egen ansvarlig redaktør, eller de kan ha titler som webredaktør eller nettredaktør.

En redaktør bør ha brede samfunnskunnskaper og også kunnskap om administrasjon og økonomi.

Redaktør er ikke en beskyttet tittel.

 

 

 

 

 

Hvor jobber redaktører?

Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter. Også forlag har redaktører, kalt forlagsredaktør, men deres arbeid faller ikke under Redaktørplakaten eller "Lov om redaksjonell fridom".

Personlige egenskaper

Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre.

Utdanning

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber journalistutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
209 personer
138 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 400 kr
45 870 kr
568 800 kr
550 440 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 470 kr
45 930 kr
569 640 kr
551 160 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 093 personer
627 personer
466 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 290 kr
51 200 kr
56 110 kr
639 480 kr
614 400 kr
673 320 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 440 kr
51 330 kr
56 290 kr
641 280 kr
615 960 kr
675 480 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Privat
1 288 personer
763 personer
525 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
52 850 kr
50 680 kr
55 910 kr
634 200 kr
608 160 kr
670 920 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
53 000 kr
50 800 kr
56 090 kr
636 000 kr
609 600 kr
673 080 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Privat
203 personer
137 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 420 kr
45 960 kr
569 040 kr
551 520 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 490 kr
46 020 kr
569 880 kr
552 240 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Privat
1 085 personer
626 personer
459 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 340 kr
51 190 kr
56 270 kr
640 080 kr
614 280 kr
675 240 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 490 kr
51 320 kr
56 460 kr
641 880 kr
615 840 kr
677 520 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Alle sektorer
1 302 personer
765 personer
537 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 790 kr
50 670 kr
55 740 kr
633 480 kr
608 040 kr
668 880 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 940 kr
50 790 kr
55 920 kr
635 280 kr
609 480 kr
671 040 kr
Journalist
Deltid
Alle sektorer
1 115 personer
555 personer
560 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
45 770 kr
45 030 kr
46 530 kr
549 240 kr
540 360 kr
558 360 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
46 360 kr
45 560 kr
47 170 kr
556 320 kr
546 720 kr
566 040 kr
Journalist
Heltid
Alle sektorer
6 153 personer
2 601 personer
3 552 personer
Ca 302 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
48 960 kr
47 530 kr
50 030 kr
587 520 kr
570 360 kr
600 360 kr
Ca 302 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
49 300 kr
47 730 kr
50 510 kr
591 600 kr
572 760 kr
606 120 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 630 kr
52 350 kr
609 360 kr
583 560 kr
628 200 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
52 390 kr
49 810 kr
54 280 kr
628 680 kr
597 720 kr
651 360 kr
Journalist
Privat
7 209 personer
3 120 personer
4 089 personer
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 650 kr
47 310 kr
49 870 kr
583 800 kr
567 720 kr
598 440 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
47 430 kr
50 260 kr
586 800 kr
569 160 kr
603 120 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
50 360 kr
48 270 kr
51 920 kr
604 320 kr
579 240 kr
623 040 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
51 890 kr
49 390 kr
53 760 kr
622 680 kr
592 680 kr
645 120 kr
Journalist
Deltid
Privat
1 112 personer
552 personer
560 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
45 770 kr
45 030 kr
46 530 kr
549 240 kr
540 360 kr
558 360 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
46 360 kr
45 570 kr
47 170 kr
556 320 kr
546 840 kr
566 040 kr
Journalist
Heltid
Privat
6 097 personer
2 568 personer
3 529 personer
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
49 000 kr
47 570 kr
50 060 kr
588 000 kr
570 840 kr
600 720 kr
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
49 350 kr
47 780 kr
50 550 kr
592 200 kr
573 360 kr
606 600 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
50 790 kr
48 640 kr
52 360 kr
609 480 kr
583 680 kr
628 320 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
52 410 kr
49 830 kr
54 300 kr
628 920 kr
597 960 kr
651 600 kr
Journalist
Alle sektorer
7 268 personer
3 156 personer
4 112 personer
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 640 kr
47 300 kr
49 860 kr
583 680 kr
567 600 kr
598 320 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 880 kr
47 410 kr
50 230 kr
586 560 kr
568 920 kr
602 760 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
50 340 kr
48 260 kr
51 910 kr
604 080 kr
579 120 kr
622 920 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
51 870 kr
49 370 kr
53 750 kr
622 440 kr
592 440 kr
645 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Journalist med skriveblokk utenfor hotell.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Tekstforfatter

Tekstforfatter

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til TV-programmer.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjons­rådgiver

En kommunikasjons­rådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Markedsførings­konsulent

En markedsførings­konsulent ut­arbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.