Image
Illustrasjonsbilde av togskinner.
Lenke
stock.xchng

Yrkesbeskrivelse

Signalmontør

En signalmontør arbeider med montering og vedlikehold av signalanlegg.

Signalmontører er en elektrofagarbeider som jobber med å montere og vedlikeholde signalanlegg for jernbane, sporveier og T-bane. Signalanlegg består av sikringsanlegg på stasjon og veisikringsanlegg.

Faget inneholder blant annet mekanikk, elektromekanikk, radio og datateknologi. Det benyttes også forskjellige teknologier, fra de eldste som er relé- eller PLS-baserte, til de nye radiobaserte anleggene som nå bygges. 

Sikringsanlegget gir fører beskjed om det er klart for kjøring, hastighet og for eksempel om det skal foretas sporbytte. Drivmaskiner omstiller sporvekselen. Veisikringsanlegget varsler og stopper kryssende trafikk med veibommer. Drivmaskiner for sporveksel og veibommer er elektromekaniske komponenter. I de radiobaserte anleggene er det ikke signaler ute, siden fører får informasjonen på en skjerm inne i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for signalmontøren:

  • installasjon, montere og installere komponenter i signalanlegg, legge og koble kabler og ledninger til utstyr ute og i tekniske rom
  • utføre kontroller av signalanleggene sentralt og i og ved togsporene
  • foreta vedlikehold med bytte av komponenter
  • finne og rette feil i signalanleggene.

Hvor jobber signalmontører ?

Signalmontører jobber innen jernbane- og sporveisbedrifter.

Personlige egenskaper

Som signalmontør må du være nøyaktig, fleksibel og flink til å samarbeide. Det stilles store krav til sikkerhet, effektivitet og tilgjengelighet. Signalmontørens arbeidsoppgaver er underlagt lovverk, forskrifter og styringssystemer som du som signalmontør må påse at blir overholdt. Ansvarsbevissthet er derfor svært viktig. Du må ha god systemforståelse, godt fargesyn og generelt god helse.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du ta videre utdanning på fagskole. Du kan også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 455129 - Signalmontørfaget, Vg3

Bedrifter

Signalmontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7241125 - SIGNALMONTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 07. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi