Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon 25. mars 2022

IT-utvikler (fagbrev)

IT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible IT-løsninger for samfunn og bedrifter.

Arbeidsoppgaver

Denne beskrivelsen av yrket IT-utvikler gjelder for yrkesfaget IT-utvikling (videregående). For de som har tatt høyere utdanning innen IT og jobber med IT-utvikling har vi beskrivelsen systemutvikler.

Hovedoppgaven til en utvikler er å utvikle ny programvare. Det krever at du har gode ferdigheter innen programmering og kan feilsøke, og teste koden underveis.

IT-utvikleren jobber også med å tilpasse og integrere innkjøpte systemer til din bedrift eller organisasjon for å få de til å fungere hos deg.

Som IT-utvikler må du være kreativ og innovativ, både når du utvikler ny programvare for en kunde eller ut ifra dine egne ideer. Når du skal teste og sørge for at løsningen er sikker må du bruke kreativiteten for å finne ut hvordan andre kan prøve å angripe ditt nye system. Det er også viktig å kunne kommunisere din ide, slik at du får andre med på å utvikle ideen, og får kunder til det ferdige produktet. 

Som IT-utvikler må du kunne samarbeide og kommunisere godt med andre utviklere som jobber i samme prosjekt. Du må også kunne kommunisere godt med de du utvikler programvaren for. IT-utvikleren må gjennom dialog bli godt kjent med behovene og kravene til kunden eller oppdragsgiver slik at løsningen blir brukbar og gjør arbeidsoppgaven for de som skal bruke systemet enklere.

Du skal kunne planlegge, dokumentere og teste løsningene du lager. Løsningene du lager må ivareta krav til IT-sikkerhet, personvern og bærekraft. Når du planlegger en IT-løsning må du forstå den tekniske løsningen som programmet ditt er avhengig av, du må kjenne til trusselbildet, kjenne krav til personvern og ta gode valg med tanke på bærekraft. Du skal også kunne lage og bruke dokumentasjon og veiledninger knyttet til IT-systemene du jobber med.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-utvikler kan være:

 • lage brukervennlige, stabile og sikre IT-systemer (nettjenester, apper, programvare)
 • skrive lesbar og effektiv kode
 • teste og feilsøke under utvikling av programvare
 • utvikle gode brukergrensesnitt, slik at systemet er enkelt og forståelig å bruke
 • utvikle nye og innovative digitale løsninger (som folk vil ha )
 • integrasjon av løsninger (få ulike programvarer og IT-løsninger til å fungere sammen)

Hvor jobber it-utvikler (fagbrev)?

IT-utviklere jobber hovedsakelig i bedrifter som lager programvare og systemer, som apper spill og store it-løsninger. Du kan også jobbe i store bedrifter som har behov for egne utviklere.

Viktige egenskaper

Egenskapene som kreves i jobben som IT-utvikler varierer fra størrelse på bedrift og oppdrag, og kan passe de fleste. I noen stillinger må du være nøyaktig, strukturert og systematisk. I mange sammenhenger må du også være kreativ og innovativ. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap hele tiden og ha evnen til å sette deg inn i andres behov.

Lønn

I IKT-overenskomsten mellom El og IT forbundet og NHO, som gjelder fra 2021, er minstelønnene for operatører innen IT med fagbrev følgende

 • begynnerlønn kr. 32 259 i måneden
 • etter tre år kr. 33 402 i måneden 
 • etter seks år kr. 34 544 i måneden

Bedrifter som ansetter it-utvikler (fagbrev)

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130110 - WEB-KOORDINATOR
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2130113 - SYSTEMTEKNISK KONSULENT
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 2130120 - FØRSTEKONSULENT (DATA)
 • 2130122 - SYSTEMUTVIKLER (DAK/DAP)
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2130133 - SPESIALKONSULENT (DATA)
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130137 - LEDER IT TEKNOLOGI
 • 2130138 - WEBMASTER
 • 2130139 - WEB-MASTER
 • 2130140 - WEBKOORDINATOR
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130149 - WEB-REDAKTØR (PROGRAMMERING)
 • 2130150 - WEBREDAKTØR (PROGRAMMERING)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130152 - SENIORPROGRAMMERER
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2130157 - ANIMASJONSPROGRAMMERER
 • 2130158 - DATASPILLPROGRAMMERER
 • 2130159 - MULTIMEDIAPROGRAMMERER
 • 2130160 - APPLIKASJONSPROGRAMMERER
 • 2130171 - WEBUTVIKLER
 • 2130172 - UTVIKLER (DATASPILL)
 • 2130173 - PROGRAMVAREUTVIKLER (MASKINLÆRING)
 • 2130175 - PRODUKTANSVARLIG FOR SYSTEMUTVIKLING (IT)
 • 2130176 - PROSESSANSVARLIG FOR SYSTEMUTVIKLING (IT)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.
Geokjemiker jobber med apparater

Geokjemiker

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeider

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.