Image
Massasjeterapeut masserer nakke
Lenke
Jupiterimages

Yrkesbeskrivelse

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.

Alternativ behandling, som massasjeterapi, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg massasjeterapeut, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det betyr at en utdanning innen massasjeterapi ikke gir deg samme kompetanse, de formelle kvalifikasjonene og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Massasjeterapeuter mener strykninger og trykk kan løse opp spenninger eller antatte ubalanser i kroppen til klienten. De prøver å lindre smerte og bedre funksjonen til kroppen ved å bruke hendene til å behandle hud, bindevev og den underliggende muskulatur.

Massasjen skal stimulere og forbedre blodomløpet, bedre lymfedreneringen, redusere stresshormoner, og øke velværehormoner, samt stimulere nervesystemet. Massasjeterapeuter oppsøkes også av klienter som kun ønsker økt velvære.

Utdanning

Det er ingen krav til utdanning for å kalle seg massasjeterapeut, men det finnes likevel utdanningstilbud. Utdanning i massasje tilbys normalt som deltidsstudium med helgesamlinger. 

Grunnutdanningen for massør og massasjeterapeut er lik. Forskjellen på massør og massasjeterapeut, er at en massasjeterapeuter i tillegg har utdanning i medisinske fag og behandlingsmetoder. Medlemmer av Norsk Massasjeforbund kan kalle seg massør MNMF og massasjeterapeut MNMF – avhengig av hvilken kompetanse de har.

Se oversikt over utdanninger som gir rett til medlemskap i Norges Massasjeforbund (NMF)

Bedrifter

Massasjeterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5141117 - MASSØR

Sist kvalitetsikret den 04. mars 2019, av