Kvalitetssikret av Norsk senter for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo 22. desember 2021

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Arbeidsoppgaver

Bioteknologen er en forsker som bruker kunnskap om mikroorganismer, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Mikroorganismer brukes for eksempel til å rense vann, behandle avfall, utvinne olje og fremstille organiske løsemidler og antibiotika. Jobben utføres hovedsakelig i laboratorium.

Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metoder til å utvikle blant annet nye medisiner, vaksiner, matvarer, planter og medisinske behandlingsmetoder. 

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • finne, lese og sette seg inn i ny forskning 
 • planlegge, gjennomføre og bearbeide laboratorieforsøk
 • skrive rapporter 

Det er strenge yrkesetiske retningslinjer for bioteknologer. Disse administreres av Helsedirektoratet. Bioteknologirådet gir råd om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Hvor jobber bioteknologer ?

Som bioteknolog kan du jobbe innenfor en rekke bransjer, som for eksempel kjemisk industri, miljø, oljeindustri eller legemiddelbransjen. Mange bioteknologer jobber med forskning og undervisning.

Intervjuer

Bioteknolog

Andrea Draget Hoel

I jobben med kreftforskning på SINTEF må Andrea smøre seg med tålmodighet. Fra de første resultatene og fram til endelig løsning, kan det gå flere år.

Viktige egenskaper

Som bioteknolog bør du ha en interesse for realfag og teknisk medisinsk utstyr. Du må være ryddig og systematisk, da det stilles strenge krav til både nøyaktighet, hygiene og sikkerhet. 

Lønn

Utdanning

For å bli bioteknolog kan du ta studier innen biokjemi, mikrobiologi, genteknologi og biokjemiteknikk. 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 852209 - Ph.d.-program, bioteknologi
 • 852208 - Dr.scient.-utdanning, bioteknologi
 • 852205 - Dr.techn.-utdanning, kjemitekniske fag
 • 851904 - Ph.d.-program, biologi
 • 752218 - Master, bioteknologi, toårig
 • 752217 - Master, bioteknologi, femårig
 • 752216 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig
 • 752215 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 652216 - Kjemi og bioteknologi, lavere nivå
 • 652210 - Bachelor, bioteknologi, treårig
 • 651420 - Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bioteknologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)

Andre yrker

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.