Yrkesbeskrivelse

Tannpleier

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Som tannpleier kommuniserer du med mennesker, og skaper en bevissthet omkring verdien av god tannhelse, slik at pasienten bedre kan ivareta egen tann- og munnhelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for tannpleieren:

 • foreta tannhelsekontroller
 • ta røntgenbilder og gransker dem
 • undersøke og behandle pasienter
 • gi veiledning i gode munnhygienevaner og i bruk av tannpleiemidler
 • sette lokalbedøvelse, behandle tannkjøttsykdom og utføre tannrens
 • fjerne tannstein og misfarging på tenner, pusse og polere tenner og fyllinger 
 • gi veiledning om røyk- og snusslutt, og om tannhelseutfordringer ved ulike kroniske sykdommer og lidelser

Dersom det er nødvendig med mer omfattende behandling, blir pasienten henvist til tannlege.

Tannpleiere som er offentlig tilsatt, arbeider også med helsefremmende oppgaver. Som offentlig ansatt jobber du med folkehelsearbeid i samarbeid med andre yrkesgrupper, rettet mot kommunehelsetjenesten, skoler, helseinstitusjoner, organisasjoner og personer med spesielle behov.

Hvor jobber tannpleiere ?

De fleste tannpleierne arbeider i den offentlige tannhelsetjenesten eller i privat praksis.

Enkelte tannpleiere arbeider i spesialisthelsetjenesten, ved sykehus og kompetansesentra, og samarbeider tett med annet helsepersonell og spesialister. Flere tannpleiere er lærere, høgskolelektor/universitetslektor eller førsteamanuensis ved bachelorutdanningene i tannpleie. Enkelte arbeider ved videregående skole eller er tilsatt ved dentale firmaer. 

I privat praksis samarbeider tannpleieren med tannleger og ulike tannlegespesialister innen kjeveortopedi, periodonti, protetikk og kjevekirurgi. Flere tannpleiere har etablert egen praksis og arbeider som selvstendige næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du må kunne kommunisere med ulike mennesker og yrkesgrupper, samarbeide, ta initiativ og ansvar. Du må arbeide nøyaktig og være selvstendig.

Utdanning

Bachelorprogrammet i tannpleie er en treårig helsefaglig profesjonsutdanning ved universitet og høgskole. Etter endt utdanning må du søke om autorisasjon som tannpleier. 

Etter- og videreutdanning
Etter fullført og bestått bachelorgrad i tannpleie er det mulig å søke om opptak til ulike master- og videreutdanningsprogram for eksempel innen helsefag, folkehelse, ledelse, ernæring, pedagogikk eller psykologi, der tannpleieren integrerer tannpleiefaglig kunnskap i masterstudiet. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge tilbys videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid for tannpleiere på 60 studiepoeng. Videreutdanningen gir tannpleieren kompetanseheving på masternivå. 

Hva jobber tannpleieutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 664202 - Bachelor, tannpleie, treårig
 • 664201 - Tannpleier, toårig

Bedrifter

Tannpleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3225104 - INSTRUKTØRTANNPLEIER
 • 3225102 - LEDENDE TANNPLEIER
 • 3225101 - TANNHYGIENIKER
 • 3225103 - TANNPLEIER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 16. april 2021, av Norsk tannpleierforening