Yrkesbeskrivelse

­­Sykepleier

favoritt ikon

Som sykepleier hjelper du mennesker med å holde seg friske. Du gir omsorg, pleier og steller de som er syke. I tillegg gir du råd om helse.

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre som er i ulike situasjoner. Du jobber både med barn, unge og familier. Du jobber med de som er akutt kritisk syke, kronisk syke, skadde, har psykiske lidelser eller har andre utfordringer med helsen.

Arbeidsoppgavene varierer ut fra hvor du jobber. Pasienter på akuttavdelingen vil for eksempel kreve en annen type behandling enn pasienter på et sykehjem.

Sykepleiere observerer og vurderer, gir forebyggende tiltak, behandling og omsorg til pasientene. Vanlige arbeidsoppgaver for sykepleiere kan være å gi vaksine og utføre helsekontroll. Det vil si å kontrollere vekt og høyde, sjekke blodtrykk, kroppstemperatur og ta blodprøver, observere og vurdere endringer, dele ut medisiner og følge opp effekten av dem.

I tillegg veileder du pasienten og forebygger sykdommer. En viktig del av jobben din er å bidra til at flest mulig beholder god helse lengst mulig.

Som sykepleier må du like å jobbe med mennesker. Du jobber tett med både pasienter og deres pårørende. Behandlingen pasientene får krever også at du samarbeider godt med annet helsepersonell.  

En del sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesøster, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar, og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. Du må også være flink til å kommunisere med både pasienten, pårørende og kollegaer. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forskning innen det du jobber med.

Hvor jobber sykepleiere?

Det vil alltid være behov for sykepleiere, og det er lett å få seg jobb. Sykepleiere jobber ved sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern og hjemmesykepleien. Du kan jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid, helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og med sanitetsarbeid i Forsvaret.

Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning. Dersom du har lyst til å jobbe i utlandet, kan du for eksempel søke jobb i en hjelpeorganisasjon. 

Spesialisering

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer.

Se oversikt

Utdanning

Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

De fleste universiteter og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og på kortere studentkurs i Norden, Europa, USA og Australia.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
    Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  • Etter at du har tatt bachelor i sykepleie er det mange valgmuligheter for å videreutdanne deg og ta spesialisering. Se liste over spesialiseringer øverst til høyre. Du kan også ta videreutdanning innenfor personalledelse og jobbe i den administrative delen av helsesystemet.

    Du kan ta videreutdanning både på master- og doktorgradsnivå.

Hva jobber sykepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sykepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

8 114 personer

6 944 personer
1 170 personer

Ca 240 kr

Ca 240 kr
Ca 250 kr

39 300 kr

39 000 kr
41 100 kr

462 000 kr

458 400 kr
483 600 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

6 320 personer

5 740 personer
580 personer

Ca 250 kr

Ca 250 kr
Ca 260 kr

41 300 kr

41 200 kr
42 600 kr

488 400 kr

487 200 kr
499 200 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

2 005 personer

1 786 personer
219 personer

Ca 250 kr

Ca 250 kr
Ca 260 kr

40 400 kr

40 200 kr
42 600 kr

478 800 kr

476 400 kr
493 200 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

867 personer

Ca 250 kr

41 000 kr

474 000 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

446 personer

Ca 240 kr

39 500 kr

458 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold