Sykepleier gir intravenøs behandling til pasient.
Yrkesbeskrivelse

­­Sykepleier

favoritt ikon

Som sykepleier hjelper du mennesker med å holde seg friske. Du gir omsorg, pleier og steller de som er syke.

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre. Du kan jobbe med barn og ungdom, familier og eldre. 

Arbeidsoppgavene varierer ut fra hvor du jobber. Som sykepleier kan du jobbe med personer som er akutt kritisk syke, kronisk syke, skadde, har psykiske lidelser eller andre utfordringer med helsen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier:

  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • behandle sykdom
  • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • lære folk å leve med sykdom
  • observere og vurdere pasienter
  • gi vaksine
  • utføre helsekontroll, for eksempel å sjekke blodtrykk, ta blodprøver og dele ut medisiner

En viktig del av jobben som sykepleier er å bidra til at flest mulig beholder god helse lengst mulig. Det er sykepleiere som leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. Sykepleiere har hovedansvaret i helsetjenesten i kommunene. 

Som sykepleier må du samarbeide godt med annet helsepersonell. En del sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesøster, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Helsedirektoratet

Hvor jobber sykepleiere?

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger.

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret.

Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning. Dersom du har lyst til å jobbe i utlandet, kan du for eksempel søke jobb i en hjelpeorganisasjon. 

Spesialisering

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer.

Se oversikt

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. Du må også være flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forskning innen det du jobber med.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber sykepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesialsykepleiere
Deltid
Alle sektorer
11 371 personer
10 549 personer
822 personer
292 kr
290 kr
329 kr
47 270 kr
46 970 kr
53 250 kr
567 240 kr
563 640 kr
639 000 kr
292 kr
290 kr
329 kr
47 360 kr
47 050 kr
53 800 kr
568 320 kr
564 600 kr
645 600 kr
297 kr
295 kr
335 kr
48 190 kr
47 800 kr
54 300 kr
578 280 kr
573 600 kr
651 600 kr
297 kr
295 kr
335 kr
49 140 kr
48 680 kr
56 350 kr
589 680 kr
584 160 kr
676 200 kr
Spesialsykepleiere
Heltid
Alle sektorer
17 896 personer
15 640 personer
2 256 personer
285 kr
284 kr
297 kr
46 230 kr
45 950 kr
48 150 kr
554 760 kr
551 400 kr
577 800 kr
285 kr
284 kr
297 kr
46 430 kr
46 120 kr
48 710 kr
557 160 kr
553 440 kr
584 520 kr
285 kr
283 kr
302 kr
46 160 kr
45 770 kr
48 850 kr
553 920 kr
549 240 kr
586 200 kr
285 kr
283 kr
302 kr
47 510 kr
47 030 kr
50 850 kr
570 120 kr
564 360 kr
610 200 kr
Spesialsykepleiere
Deltid
Kommunal
4 469 personer
4 296 personer
173 personer
271 kr
270 kr
312 kr
43 880 kr
43 710 kr
50 570 kr
526 560 kr
524 520 kr
606 840 kr
271 kr
270 kr
312 kr
43 880 kr
43 710 kr
50 600 kr
526 560 kr
524 520 kr
607 200 kr
279 kr
278 kr
314 kr
45 200 kr
45 010 kr
50 840 kr
542 400 kr
540 120 kr
610 080 kr
279 kr
278 kr
314 kr
45 540 kr
45 330 kr
51 690 kr
546 480 kr
543 960 kr
620 280 kr
Spesialsykepleiere
Heltid
Kommunal
5 476 personer
5 122 personer
354 personer
271 kr
270 kr
280 kr
43 850 kr
43 750 kr
45 400 kr
526 200 kr
525 000 kr
544 800 kr
271 kr
270 kr
280 kr
43 850 kr
43 750 kr
45 400 kr
526 200 kr
525 000 kr
544 800 kr
269 kr
268 kr
282 kr
43 590 kr
43 440 kr
45 740 kr
523 080 kr
521 280 kr
548 880 kr
269 kr
268 kr
282 kr
43 990 kr
43 830 kr
46 310 kr
527 880 kr
525 960 kr
555 720 kr
Spesialsykepleiere
Deltid
Privat
894 personer
817 personer
77 personer
309 kr
306 kr
49 990 kr
49 630 kr
599 880 kr
595 560 kr
309 kr
306 kr
50 140 kr
49 770 kr
601 680 kr
597 240 kr
323 kr
321 kr
349 kr
52 350 kr
51 950 kr
56 590 kr
628 200 kr
623 400 kr
679 080 kr
323 kr
321 kr
349 kr
53 560 kr
53 150 kr
56 590 kr
642 720 kr
637 800 kr
679 080 kr
Spesialsykepleiere
Heltid
Privat
1 035 personer
891 personer
144 personer
297 kr
295 kr
309 kr
48 040 kr
47 720 kr
50 030 kr
576 480 kr
572 640 kr
600 360 kr
297 kr
295 kr
309 kr
48 110 kr
47 780 kr
50 210 kr
577 320 kr
573 360 kr
602 520 kr
300 kr
298 kr
313 kr
48 630 kr
48 290 kr
50 770 kr
583 560 kr
579 480 kr
609 240 kr
300 kr
298 kr
313 kr
49 860 kr
49 410 kr
52 670 kr
598 320 kr
592 920 kr
632 040 kr
Spesialsykepleiere
Deltid
Statlig
6 008 personer
5 436 personer
572 personer
304 kr
302 kr
335 kr
49 240 kr
48 990 kr
54 350 kr
590 880 kr
587 880 kr
652 200 kr
304 kr
302 kr
335 kr
49 540 kr
49 270 kr
55 200 kr
594 480 kr
591 240 kr
662 400 kr
308 kr
305 kr
340 kr
49 880 kr
49 440 kr
55 050 kr
598 560 kr
593 280 kr
660 600 kr
308 kr
305 kr
340 kr
51 260 kr
50 720 kr
57 590 kr
615 120 kr
608 640 kr
691 080 kr
Spesialsykepleiere
Heltid
Statlig
11 385 personer
9 627 personer
1 758 personer
291 kr
290 kr
299 kr
47 220 kr
46 980 kr
48 500 kr
566 640 kr
563 760 kr
582 000 kr
291 kr
290 kr
299 kr
47 770 kr
47 490 kr
49 280 kr
573 240 kr
569 880 kr
591 360 kr
291 kr
289 kr
304 kr
47 160 kr
46 770 kr
49 320 kr
565 920 kr
561 240 kr
591 840 kr
291 kr
289 kr
304 kr
48 980 kr
48 500 kr
51 620 kr
587 760 kr
582 000 kr
619 440 kr
Sykepleiere
Deltid
Alle sektorer
36 110 personer
33 528 personer
2 582 personer
273 kr
272 kr
285 kr
44 230 kr
44 120 kr
46 210 kr
530 760 kr
529 440 kr
554 520 kr
273 kr
272 kr
285 kr
44 450 kr
44 330 kr
46 620 kr
533 400 kr
531 960 kr
559 440 kr
276 kr
275 kr
289 kr
44 750 kr
44 600 kr
46 790 kr
537 000 kr
535 200 kr
561 480 kr
276 kr
275 kr
289 kr
45 570 kr
45 380 kr
48 190 kr
546 840 kr
544 560 kr
578 280 kr
Sykepleiere
Heltid
Alle sektorer
26 900 personer
23 869 personer
3 031 personer
260 kr
259 kr
271 kr
42 170 kr
41 940 kr
43 980 kr
506 040 kr
503 280 kr
527 760 kr
260 kr
259 kr
271 kr
42 480 kr
42 210 kr
44 540 kr
509 760 kr
506 520 kr
534 480 kr
258 kr
257 kr
272 kr
41 850 kr
41 560 kr
44 130 kr
502 200 kr
498 720 kr
529 560 kr
258 kr
257 kr
272 kr
43 000 kr
42 610 kr
46 120 kr
516 000 kr
511 320 kr
553 440 kr
Sykepleiere
Deltid
Kommunal
18 138 personer
17 041 personer
1 097 personer
274 kr
274 kr
284 kr
44 430 kr
44 370 kr
45 990 kr
533 160 kr
532 440 kr
551 880 kr
274 kr
274 kr
284 kr
44 570 kr
44 500 kr
46 220 kr
534 840 kr
534 000 kr
554 640 kr
275 kr
275 kr
284 kr
44 610 kr
44 520 kr
46 080 kr
535 320 kr
534 240 kr
552 960 kr
275 kr
275 kr
284 kr
45 210 kr
45 100 kr
47 030 kr
542 520 kr
541 200 kr
564 360 kr
Sykepleiere
Heltid
Kommunal
12 602 personer
11 558 personer
1 044 personer
263 kr
263 kr
270 kr
42 670 kr
42 560 kr
43 740 kr
512 040 kr
510 720 kr
524 880 kr
263 kr
263 kr
270 kr
42 850 kr
42 730 kr
44 090 kr
514 200 kr
512 760 kr
529 080 kr
259 kr
258 kr
269 kr
42 000 kr
41 860 kr
43 600 kr
504 000 kr
502 320 kr
523 200 kr
259 kr
258 kr
269 kr
42 770 kr
42 600 kr
44 730 kr
513 240 kr
511 200 kr
536 760 kr
Sykepleiere
Deltid
Privat
4 606 personer
4 170 personer
436 personer
269 kr
268 kr
282 kr
43 600 kr
43 490 kr
45 640 kr
523 200 kr
521 880 kr
547 680 kr
269 kr
268 kr
282 kr
43 630 kr
43 520 kr
45 730 kr
523 560 kr
522 240 kr
548 760 kr
285 kr
284 kr
290 kr
46 160 kr
46 070 kr
47 000 kr
553 920 kr
552 840 kr
564 000 kr
285 kr
284 kr
290 kr
46 870 kr
46 740 kr
48 150 kr
562 440 kr
560 880 kr
577 800 kr
Sykepleiere
Heltid
Privat
3 062 personer
2 585 personer
477 personer
264 kr
261 kr
279 kr
42 720 kr
42 350 kr
45 120 kr
512 640 kr
508 200 kr
541 440 kr
264 kr
261 kr
279 kr
42 740 kr
42 350 kr
45 410 kr
512 880 kr
508 200 kr
544 920 kr
268 kr
263 kr
290 kr
43 340 kr
42 660 kr
47 020 kr
520 080 kr
511 920 kr
564 240 kr
268 kr
263 kr
290 kr
44 470 kr
43 520 kr
49 600 kr
533 640 kr
522 240 kr
595 200 kr
Sykepleiere
Deltid
Statlig
13 366 personer
12 317 personer
1 049 personer
272 kr
270 kr
288 kr
44 000 kr
43 820 kr
46 720 kr
528 000 kr
525 840 kr
560 640 kr
272 kr
270 kr
288 kr
44 450 kr
44 250 kr
47 530 kr
533 400 kr
531 000 kr
570 360 kr
275 kr
273 kr
293 kr
44 470 kr
44 240 kr
47 410 kr
533 640 kr
530 880 kr
568 920 kr
275 kr
273 kr
293 kr
45 620 kr
45 320 kr
49 340 kr
547 440 kr
543 840 kr
592 080 kr
Sykepleiere
Heltid
Statlig
11 236 personer
9 726 personer
1 510 personer
255 kr
253 kr
271 kr
41 330 kr
41 000 kr
43 870 kr
495 960 kr
492 000 kr
526 440 kr
255 kr
253 kr
271 kr
41 910 kr
41 540 kr
44 860 kr
502 920 kr
498 480 kr
538 320 kr
255 kr
253 kr
269 kr
41 280 kr
40 920 kr
43 580 kr
495 360 kr
491 040 kr
522 960 kr
255 kr
253 kr
269 kr
42 860 kr
42 370 kr
45 990 kr
514 320 kr
508 440 kr
551 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold