Gjennomgått i samarbeid med NSF - Norsk sykepleierforbund 15. september 2023

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Arbeidsoppgaver

Som sykepleier kan du forebygge og behandle sykdom, du kan jobbe med akutt eller kronisk syke og med personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus.

Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre, fra fødsel til alderdom og død, og mennesker fra alle kulturer og samfunnslag. Derfor er det viktig med gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

En sykepleier skal ha kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tilbud om helsehjelp for alle grupper i samfunnet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier:

 • helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom undervisning, råd og veiledning
 • behandle sykdom, og lindre plager og ubehag, gi omsorg og redde liv
 • observere og vurdere pasienter tilstand og behov
 • administrere medikamenter og utføre prosedyrer
 • lære folk å leve et liv med sykdom, mestring og rehabilitering
 • utføre helsekontroller
 • ivareta både pasienten og de pårørende
 • delta i fagutvikling, forbedrings- og endringsarbeid 
 • bruke teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

En viktig del av sykepleieres arbeid er å koordinere pasientens helsetjenester og samhandle med andre yrkesgrupper som er involvert i pasientbehandlingen. Det kan være pårørende, annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet.

Når du har bestått alle eksamener og praksisperioder inkludert bachelorgraden, må du søke om autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Helsedirektoratet.

Noen sykepleiere velger etter hvert å ta en mastergrad eller videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier, kreftsykepleier, avansert Klinisk allmennsykepleier (AKS) eller sykepleiere innen psykisk helse- og rusfeltet 
 

Hvor jobber sykepleiere?

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger.

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. 

Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.

Intervjuer

Med et stort smil åpner Christina Livgard til Prindsen Mottaksenter i Oslo. Et lavterskeltilbud for den hardeste rusen i hovedstaden.

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Christina Livgard

Skadereduksjon og overdoseforebygging er selve kjernen i jobben til Christina Livgard. På mottakssenteret i Oslo sentrum er døra åpen for de som trenger det.
Portrettbilde av en internsivsykepleier. Hun har blå uniform, grått hårnett og smiler i kamera.

Anestesisykepleier

Lisa-Mari Øyre

De fleste sykepleiere flyr mellom pasienter, men når vi har én pasient, så sitter vi med den helt til de er ferdige med operasjonen sin, sier Lisa-Mari Øyre, anestesisykepleier på Diakonhjemmet.
Sykepleier Erik Tørud står med hendene i siden iført hvitt arbeidstøy med navneskilt. Han har tatoveringer på armene, mørkblondt, kort hår, litt skjegg og bart. Han smiler til kameraet. Bak ham er det skjermer og apparater som han benytter i jobben.

Sykepleier

Erik Tørud

Erik Tørud var aktiv som barn, og det ble noen turer til legevakten. Det var der han fikk ideen om å bli sykepleier.
Portrett av sykepleier Sille Næsheim

Sykepleier

Sille Næsheim

– Da jeg var nyutdannet søkte jeg på 20 jobber som sykepleier, og fikk 19 av de, sier Sille Næsheim.

Viktige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. Du må også være flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forskning innen det du jobber med.

Lønn

Utdanning

Hvis du ikke har studiekompetanse kan du på noen høgskoler og universiteter søke på sykepleieutdanningen på grunnlag av realkompetanse. (Kravet til gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk gjelder også ved opptak gjennom realkompetanse.)

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanningautorisasjon som sykepleier og vanligvis å ha jobbet ett til to år som sykepleier. Dette kan du lese mer om på den enkelte videreutdanningen.

De som jobber som sykepleiere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant sykepleieutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 6611 - Sykepleiefag
 • 7611 - Sykepleiefag

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer.

Se oversikt

Bedrifter som ansetter sykepleiere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3231114 - SYKEPLEIER (PSYKISK HELSEAREID)
 • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
 • 3231112 - OPPLÆRINGSSYKEPLEIER
 • 3231111 - LEDENDE SYKEPLEIER
 • 3231110 - DAGSENTERLEDER (SYKEHJEM)
 • 3231109 - SYKEPLEIER
 • 3231108 - POLIKLINIKKSYKEPLEIER
 • 3231107 - DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER)
 • 3231106 - ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER
 • 3231105 - HYGIENESYKEPLEIER
 • 3231104 - ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 3231103 - OFFENTLIG GODKJENT SYKEPLEIER
 • 3231102 - HJEMMESYKEPLEIER
 • 3231101 - BEDRIFTSSYKEPLEIER
 • 2230128 - LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230127 - RØNTGENSYKEPLEIER
 • 2230124 - AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER
 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER
 • 2230121 - PEDIATRISYKEPLEIER
 • 2230119 - PEDRIATISK SYKEPLEIER
 • 2230117 - NARKOSESYKEPLEIER
 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER
 • 2230115 - FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER
 • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER
 • 2230112 - KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE)
 • 2230110 - GERIATRISYKEPLEIER
 • 2230107 - SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230106 - OVERSYKEPLEIER
 • 2230104 - OPERASJONSSYKEPLEIER
 • 2230103 - ONKOLOGISYKEPLEIER
 • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.