Image
Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Yrkesbeskrivelse

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre. Du kan jobbe med barn og unge, familier og eldre. Som sykepleier kan du jobbe med akutt eller kronisk syke og personer med psykiske lidelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier:

  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • behandle sykdom
  • gi omsorg
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • lære folk å leve et liv med sykdom
  • observere og vurdere pasienter
  • utføre helsekontroll
  • rehabilitering og mestringslæring

En viktig del av sykepleieres arbeid er samarbeid med andre, både pasienter, pårørende, annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet.

Noen sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Helsedirektoratet

 

Sykepleier from Utdanning.no on Vimeo.

Hvor jobber sykepleiere ?

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger.

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. 

Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer.

Se oversikt

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. Du må også være flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forskning innen det du jobber med.

Utdanning

Bedrifter

Sykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3231104 - ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER
  • 3231101 - BEDRIFTSSYKEPLEIER
  • 3231111 - LEDENDE SYKEPLEIER
  • 3231103 - OFFENTLIG GODKJENT SYKEPLEIER
  • 3231112 - OPPLÆRINGSSYKEPLEIER
  • 3231108 - POLIKLINIKKSYKEPLEIER
  • 3231109 - SYKEPLEIER
  • 3231114 - SYKEPLEIER (PSYKISK HELSEAREID)
  • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER
  • 2230124 - AVDELINGSSYKEPLEIER
  • 2230116 - BARNESYKEPLEIER
  • 2230110 - GERIATRISYKEPLEIER
  • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER
  • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER
  • 2230117 - NARKOSESYKEPLEIER
  • 2230103 - ONKOLOGISYKEPLEIER
  • 2230104 - OPERASJONSSYKEPLEIER
  • 2230121 - PEDIATRISYKEPLEIER
  • 2230119 - PEDRIATISK SYKEPLEIER
  • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER
  • 2230127 - RØNTGENSYKEPLEIER
  • 2230107 - SPESIALSYKEPLEIER
  • 2230115 - FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER
  • 3231102 - HJEMMESYKEPLEIER
  • 3231105 - HYGIENESYKEPLEIER
  • 2230128 - LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER
  • 2230106 - OVERSYKEPLEIER
  • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
  • 2230112 - KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE)
  • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
  • 3231106 - ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER
  • 3231107 - DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER)
  • 3231110 - DAGSENTERLEDER (SYKEHJEM)

Sist kvalitetsikret den 26. mars 2018, av Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund, Norsk sykepleierforbund