Gjennomgått i samarbeid med Samisk videregående og reindriftsskole 13. desember 2023

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Arbeidsoppgaver

En duojár er en håndverker som lager samiske tradisjonelle håndverksprodukter. Dette inkluderer ting som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Duodji, også kjent som duodje eller duedtie, er det samiske navnet på dette tradisjonelle håndverket. Det har en lang historie og er en viktig del av samisk kultur og samfunn. Duodjifaget har røtter i gamle tradisjoner og kunnskapen har blitt overført fra generasjon til generasjon.

I dag kan duodji læres på skoler, og det er også et fag på høgskole nivå, og mange lærer det gjennom tradisjonell opplæring ved å jobbe med håndverket fra ung alder, ved daglig arbeid med duodjiproduksjon i oppveksten.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • sanke materiell som trevirke, horn, kråkesølv, bark
 • forberede og lage materiale som skinn, pels, trevirke
 • lage mønster og design
 • utforme, sy og lage duodjiprodukter

Det finnes flere spesialiseringer innenfor duodjifaget:

 • horn-, bein- og metall
 • skinn- og pels
 • tekstil
 • tre
 • veving og strikking

 

Hvor jobber duodjiutøvere?

Som duojár kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende, eller være en del av en familiebedrift. Du kan også være ansatt i tekstil- og håndverksbedrifter, eller jobbe med faget innenfor kreative næringer.

Bli med en duojár på jobb

Hvordan er det å jobbe som duojár?

Intervjuer

Portrettbilde av duojár Jorunn Løkvold. Hun har på seg briller, en svart overdel og en brosje midt på brystet. Halvveis i bakgrunnen ser vi litt av en blå og rød kofte.

Duojár

Jorunn Løkvold

Duojáren Jorunn Løkvold kan bruke opp til en uke på beltet som skal høre til kofta. – Du må like å sy, for det blir noen timer med nål og tråd, forteller hun.

Passer jeg til å bli duojár?

En duojár har gode kunnskaper og ferdigheter i både planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det er nødvendig med kompetanse på både gamle, tradisjonsrike metoder og nye og mer moderne materialer og verktøy.

Hva tjener duodjiutøvere?

Duodjiutøver, duojár og vytnesjæjja er inkludert i lønnstallene for vevere, strikkere mv. (innen husflidproduksjon)

 

 

Hvordan utdanner du deg til duojár?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hvilke utdanninger er vanligst for duodjiutøvere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber duojárutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 716107 - Master, duodji, toårig
 • 716101 - Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji
 • 616110 - Bachelor, duodji, treårig
 • 616103 - Duodji/samisk husflid, lavere nivå
 • 416110 - Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416109 - Treduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416108 - Tekstilduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416107 - Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416106 - Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416102 - Duodji/samisk husflid, videregående, avsluttende utdanning
 • 416101 - Duodjifaget, Vg3
 • 316103 - Design og duodji, Vg2
 • 316102 - Duodji/samisk husflid, videregående, grunnutdanning
 • 416111 - Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3
 • 416113 - Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3
 • 416114 - Tekstilduodjifaget, Vg3
 • 416115 - Treduodjifaget, Vg3
 • 416116 - Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber duodjiutøvere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med duodjiutøvere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7332103 - VYTNESJÆJJA
 • 7332102 - DUOJAR
 • 7332101 - DUODJI

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.

Relaterte lenker