Image
Hender som pusser en trekopp

Yrkesbeskrivelse

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji) og kunsthåndverk (dáiddaduodji). Samene har lang tradisjon i duodji, og faget har en sentral og viktig plass i samisk kultur og samfunnsliv.

Duodjifaget bygger på en urgammel tradisjon. Erfaring, kompetanse og kunnskaper er formidlet videre gjennom generasjoner.

Duodji er i dag et eget fag i skolen, men tradisjonene og kunnskapen lever fortsatt blant duodjiutøvere som er opplært på den tradisjonelle måten gjennom daglig arbeid med duodjiproduksjon i oppveksten.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • sanke materiell som trevirke, horn, kråkesølv, bark
 • forberede og lage materiale som skinn, pels, trevirke
 • lage mønster og design
 • utforme, sy og lage duodjiprodukter

Det finnes flere spesialiseringer innenfor duodjifaget:

 • Horn-, bein- og metall
 • Skinn- og pels
 • Tekstil
 • Tre
 • Veving og strikking

 

Hvor jobber duodjiutøvere ?

Som duojár kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende, eller være en del av en familiebedrift. Du kan også være ansatt i tekstil- og håndverksbedrifter.

Personlige egenskaper

En duojár har gode kunnskaper og ferdigheter i både planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det er nødvendig med kompetanse på både gamle, tradisjonsrike metoder og nye og mer moderne materialer og verktøy.

Hva jobber duojárutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 716101 - Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji
 • 616110 - Bachelor, duodji, treårig
 • 416102 - Duodji/samisk husflid, videregående, avsluttende utdanning
 • 416101 - Duodjifaget, Vg3
 • 316103 - Design og duodji, Vg2
 • 616103 - Duodji/samisk husflid, lavere nivå
 • 316102 - Duodji/samisk husflid, videregående, grunnutdanning
 • 416106 - Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 716107 - Master, duodji, toårig
 • 416107 - Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416108 - Tekstilduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416109 - Treduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416110 - Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

Duodjiutøver, duojár og vytnesjæjja er inkludert i lønnstallene for vevere, strikkere mv. (innen husflidproduksjon)

 

 

Bedrifter

Duojár i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7332101 - DUODJI
 • 7332102 - DUOJAR
 • 7332103 - VYTNESJÆJJA

Sist kvalitetssikret den 17. juni 2021, av Samisk videregående og reindriftsskole