Kvalitetssikret av Samisk videregående og reindriftsskole 17. juni 2021

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Arbeidsoppgaver

Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji) og kunsthåndverk (dáiddaduodji). Samene har lang tradisjon i duodji, og faget har en sentral og viktig plass i samisk kultur og samfunnsliv.

Duodjifaget bygger på en urgammel tradisjon. Erfaring, kompetanse og kunnskaper er formidlet videre gjennom generasjoner.

Duodji er i dag et eget fag i skolen, men tradisjonene og kunnskapen lever fortsatt blant duodjiutøvere som er opplært på den tradisjonelle måten gjennom daglig arbeid med duodjiproduksjon i oppveksten.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • sanke materiell som trevirke, horn, kråkesølv, bark
 • forberede og lage materiale som skinn, pels, trevirke
 • lage mønster og design
 • utforme, sy og lage duodjiprodukter

Det finnes flere spesialiseringer innenfor duodjifaget:

 • Horn-, bein- og metall
 • Skinn- og pels
 • Tekstil
 • Tre
 • Veving og strikking

 

Hvor jobber duodjiutøvere?

Som duojár kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende, eller være en del av en familiebedrift. Du kan også være ansatt i tekstil- og håndverksbedrifter.

Intervjuer

Portrettbilde av duojár Jorunn Løkvold. Hun har på seg briller, en svart overdel og en brosje midt på brystet. Halvveis i bakgrunnen ser vi litt av en blå og rød kofte.

Duojár

Jorunn Løkvold

Duojáren Jorunn Løkvold kan bruke opp til en uke på beltet som skal høre til kofta. – Du må like å sy, for det blir noen timer med nål og tråd, forteller hun.

Viktige egenskaper

En duojár har gode kunnskaper og ferdigheter i både planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det er nødvendig med kompetanse på både gamle, tradisjonsrike metoder og nye og mer moderne materialer og verktøy.

Lønn

Duodjiutøver, duojár og vytnesjæjja er inkludert i lønnstallene for vevere, strikkere mv. (innen husflidproduksjon)

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De som jobber som duodjiutøvere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant duojárutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 716107 - Master, duodji, toårig
 • 716101 - Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji
 • 616110 - Bachelor, duodji, treårig
 • 616103 - Duodji/samisk husflid, lavere nivå
 • 416110 - Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416109 - Treduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416108 - Tekstilduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416107 - Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416106 - Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416102 - Duodji/samisk husflid, videregående, avsluttende utdanning
 • 416101 - Duodjifaget, Vg3
 • 316103 - Design og duodji, Vg2
 • 316102 - Duodji/samisk husflid, videregående, grunnutdanning
 • 416111 - Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3
 • 416113 - Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3
 • 416114 - Tekstilduodjifaget, Vg3
 • 416115 - Treduodjifaget, Vg3
 • 416116 - Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3

Bedrifter som ansetter duodjiutøvere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med duodjiutøvere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7332103 - VYTNESJÆJJA
 • 7332102 - DUOJAR
 • 7332101 - DUODJI

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.

Relaterte lenker