Image
Friidrettsutøvar løper på bane
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Idrettsutøver

Som profesjonell idrettsutøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Å være profesjonell idrettsutøver innebærer mye trening og gjerne et stort talent for den idretten du driver med. Hverdagen består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller konkurranser. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en idrettsutøver:

  • gjennomføre nøye planlagte treningsøkter
  • planlegge hverdagen, som for eksempel reiser til konkurranser, rutiner for trening, kosthold og søvn
  • samarbeid med instruktører, trenere og treningsveiledere
  • pleie forhold til sponsorer, eksempelvis gjennom representasjon eller reklame

Ofte skjer planleggingen i samråd med trenere, leger, fysioterapeuter, massasjeterapeuter, ernæringsfysiologer eller idrettskonsulenter.

Det finnes profesjonelle idrettsutøvere innen en rekke idretter i Norge. Som profesjonell idrettsutøver må du regne med mye reising.

En idrettskarriere er ofte kort. Skader er i mange idretter en del av hverdagen, og karrierer kan derfor ende brått. Det er derfor vanlig at profesjonelle idrettsutøvere tar utdanning ved siden av, for eksempel studier på deltid.

Hvor jobber idrettsutøvere ?

Profesjonelle idrettsutøvere er gjerne ansatt i eller tilhører en idrettsklubb. Utøvere innen individuelle idretter trener og konkurrerer enten alene eller sammen med medlemmer fra sin egen klubb, eller i samarbeid med andre klubber. Utøvere innen lagidretter er gjerne mer knyttet til sin klubb i det daglige arbeidet. Organiseringen av utøvere i klubber og forbund kan variere mye fra idrett til idrett.

Personlige egenskaper

Talent og treningsvilje er nødvendige egenskaper for en idrettsutøver. Videre er det viktig med pågangsmot og evne til å jobbe hardt, både alene og sammen med andre. Som individuell idrettsutøver må du ofte planlegge hverdagen din selv, og det er derfor nødvendig at du er strukturert. Som en del av en større gruppe bør du kunne samarbeide og ta hensyn til fellesskapets beste. Du må være fleksibel og takle en hverdag med mye reising.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for profesjonelle idrettsutøvere. Det er imidlertid mange som tar idrettsfag i videregående opplæring eller går på videregående skole som er tilrettelagt for å drive med idrett. Disse finnes det mange av i hele Norge, og mange av disse tilbyr utdanning spesielt tilrettelagt enkeltidretter.

Innen høyere utdanning er det mange som tar utdanning ved Norges idrettshøgskole, eller ved en av de mange høgskolene som tilbyr idrettsfaglige studieretninger.

Etter- og videreutdanning
Som idrettsutøver kan du alltid ta kurs og utdanning innen en rekke relevante felt, for eksempel treningslære, ernæring og liknende. Det er også vanlig å ta trenerkurs, som tilbys enten ved høgskoler eller i regi av ulike idrettsforeninger eller forbund. Mange tidligere utøvere velger å jobbe som trenere, på deltid eller på heltid.

Hva er de vanligste utdanningene for idrettsutøvere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Idrettsutøver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475126 - FOTBALLSPILLER
  • 3475133 - HÅNDBALLSPILLER
  • 3475101 - IDRETTSUTØVER
  • 3475134 - ISHOCKEYSPILLER
  • 3475136 - JOCKEY
  • 3475135 - KUSK

Sist kvalitetssikret den 08. april 2021, av Olympiatoppen