Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Økonomikonsulent

En økonomikonsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Arbeidsoppgaver

Økonomikonsulenten har arbeidsoppgaver knyttet til økonomi, regnskap og administrasjon på en arbeidsplass. Mye av arbeidet handler om kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter, forvaltning og organisasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for økonomikonsulenten:

 • økonomisk rapportering og oppfølging av kontrakter
 • sette opp budsjetter
 • føring av bilag og fakturering
 • saksbehandling

En del økonomikonsulenter er utdannet siviløkonomer, men mange har en eller annen utdanning innen økonomi, administrasjon, markedsføring, regnskap eller revisjon. Generell IT-kompetanse kreves siden arbeidet foregår på data med forskjellige økonomisystemer.

Økonomikonsulenten er vanligvis underlagt økonomisjefen i bedriften eller avdelingen.

Stillingen kan også ha tittelen controller.

Hvor jobber økonomikonsulenter?

Økonomikonsulenter kan arbeide i det private næringslivet og i offentlig sektor. I større bedrifter er det ofte en egen økonomiavdeling hvor flere økonomer jobber. I mindre bedrifter eller avdelinger kan for eksempel én person ha ansvaret for den daglige økonomiske driften.

Intervjuer

En mann i hvit skjorte og svarte briller. Han har mørkt skjegg og hår.

Økonomikonsulent

Tobias Lundestad Jørgensen

– Jeg har alltid vært glad i tall, og det er jo essensen i det å være økonomikonsulent, synes Tobias.
Økonomikonsulent Camilla Wold har på seg en hvit skjorte og smiler rett inn i kamera

Økonomikonsulent

Camilla Wold

Camilla Wold vil endre ryktet om at regnskapsførere er kjedelige folk. Hun gleder seg til hver arbeidsdag, hvor hyggelige kolleger, kundemøter og spennende arbeidsoppgaver venter.

Viktige egenskaper

Du bør ha interesse for og være flink med tall. Du må være ansvarsbevisst, nøyaktig og flink til å se detaljer.

Lønn

Utdanning

Det finnes en lang rekke ulike utdanningsmuligheter innen økonomi.

De vanligste jobbene blant økonomi- og administrasjonsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig
 • 641130 - Revisorutdanning, treårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641106 - Diplomøkonom
 • 6411 - Økonomisk-administrative fag
 • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig

Bedrifter som ansetter økonomikonsulenter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med økonomikonsulenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 4215113 - KUNDEKONSULENT (INKASSO)
 • 4215112 - KUNDEKONSULENT (FAKTURASERVICE)
 • 4215110 - INKASSOKONSULENT (FORSIKRING)
 • 4215104 - KONSULENT (INKASSO)
 • 4121111 - LØNNSKONSULENT
 • 3432134 - KREDITTKONSULENT (ANNEN TJENESTEYTINGENDE NÆRING)
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3418122 - SERVICEKONSULENT (BANK)
 • 3418121 - FAGKONSULENT (BANK)
 • 3418120 - KONSULENT (BANK)
 • 3418118 - KREDITTKONSULENT (BANK)
 • 3418114 - KUNDEKONSULENT (BANK)
 • 3418102 - BANKKONSULENT
 • 3412129 - KREDITTKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412112 - CONTROLLER (FORSIKRING)
 • 3412103 - FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3411125 - FAGKONSULENT (FINANS)
 • 3411116 - FINANSKONSULENT (BANK)
 • 3411115 - KUNDEKONSULENT (MEGLING)
 • 3411114 - FINANSKONSULENT (MEGLING)
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541113 - BUSINESS CONTROLLER
 • 2541112 - FINANCIAL CONTROLLER
 • 2541111 - CREDIT CONTROLLER
 • 2541110 - LOGISTIKK CONTROLLER
 • 2541107 - CASH MANAGEMENT CONTROLLER
 • 2541106 - CONTROLLER
 • 2541104 - RISIKO CONTROLLER (BANK)
 • 2519122 - SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519120 - FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519119 - FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519116 - SENIOR KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519112 - KONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2511113 - SPESIALKONSULENT (REVISJON)
 • 2511110 - FAGKONSULENT (REVISJON)
 • 2511105 - KONSULENT (REVISJON)
 • 2419108 - FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411120 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411117 - SENIORKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411116 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411112 - FAGKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411111 - KONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411109 - UTREDNINGSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411104 - FØRSTEKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411102 - EKSPORTKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 2541145 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMIFORVALTNING)
 • 2541146 - RÅDGIVER (ØKONOMIFORVALTNING)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.

Relaterte lenker