Bioingeniør bruker dråpeteller til å helle væske i et reagensglass.
Yrkesbeskrivelse

Bio­ingeniør

favoritt ikon

Som bioingeniør har du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier.

Som bioingeniør tar du prøver av pasienter, og analyserer biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. I tillegg skal du tilpasse og prøve ut nye metoder sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bioingeniør:

  • Ta blodprøver og veilede annet helsepersonell i korrekt prøvetaking
  • Være ansvarlig for alle typer laboratorieanalyser
  • Ha ansvar for feilsøking, vedlikehold og service av medisinsk-teknisk utstyr

Bioingeniører bruker moderne bioteknologi for å studere alle typer biologiske prosesser i kroppen. 

Som bioingeniør kan din kompetanse brukes til å:

  • Påvise bakterier, sopp og virus
  • Tappe av blod og lage blodprodukter
  • Vevstyping før transplantasjoner
  • Analysere legemidler for å se etter forgiftninger, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • Gjennomføre gentester og gi genetisk veiledning til de som har fått gjennomført en gentest.

Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber bioingeniører?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma.

Du kan også jobbe i industrien, for eksempel med produksjon av medisiner eller mat. Mange arbeider med undervisning, forskning, næringsmiddelkontroll eller med salg av laboratorieutstyr.

Personlige egenskaper

Bioingeniørene må være ryddige og systematiske, da det stilles strenge krav til både nøyaktighet, hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Flere av høgskolene og universitetene har tilbud om masterstudier for bioingeniører eller masterstudier som er bioingeniørfaglig relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbud hos NITO

Hva jobber bioingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bioingeniører
Deltid
Alle sektorer
1 585 personer
1 403 personer
182 personer
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 230 kr
40 280 kr
39 000 kr
482 760 kr
483 360 kr
468 000 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 230 kr
40 280 kr
39 020 kr
482 760 kr
483 360 kr
468 240 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
40 520 kr
40 520 kr
40 550 kr
486 240 kr
486 240 kr
486 600 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
41 070 kr
40 890 kr
42 700 kr
492 840 kr
490 680 kr
512 400 kr
Bioingeniører
Heltid
Alle sektorer
5 595 personer
4 463 personer
1 132 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 259 kr
40 830 kr
40 580 kr
41 900 kr
489 960 kr
486 960 kr
502 800 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 259 kr
40 980 kr
40 730 kr
42 060 kr
491 760 kr
488 760 kr
504 720 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 265 kr
41 140 kr
40 660 kr
43 010 kr
493 680 kr
487 920 kr
516 120 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 265 kr
42 050 kr
41 480 kr
44 300 kr
504 600 kr
497 760 kr
531 600 kr
Bioingeniører
Deltid
Privat
445 personer
356 personer
89 personer
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca
39 440 kr
39 030 kr
473 280 kr
468 360 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca
39 440 kr
39 030 kr
473 280 kr
468 360 kr
Ca 249 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
40 340 kr
39 680 kr
42 980 kr
484 080 kr
476 160 kr
515 760 kr
Ca 249 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
41 340 kr
40 090 kr
42 980 kr
496 080 kr
481 080 kr
515 760 kr
Bioingeniører
Heltid
Privat
1 154 personer
811 personer
343 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
43 640 kr
43 570 kr
43 780 kr
523 680 kr
522 840 kr
525 360 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
43 770 kr
43 680 kr
43 980 kr
525 240 kr
524 160 kr
527 760 kr
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 300 kr
44 180 kr
44 580 kr
531 600 kr
530 160 kr
534 960 kr
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
45 330 kr
45 010 kr
46 100 kr
543 960 kr
540 120 kr
553 200 kr
Bioingeniører
Deltid
Statlig
1 083 personer
993 personer
90 personer
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca
40 400 kr
40 570 kr
484 800 kr
486 840 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca
40 430 kr
40 600 kr
485 160 kr
487 200 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 237 kr
40 650 kr
40 860 kr
38 330 kr
487 800 kr
490 320 kr
459 960 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 237 kr
41 050 kr
41 240 kr
38 330 kr
492 600 kr
494 880 kr
459 960 kr
Bioingeniører
Heltid
Statlig
4 395 personer
3 615 personer
780 personer
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 256 kr
40 470 kr
40 170 kr
41 500 kr
485 640 kr
482 040 kr
498 000 kr
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 256 kr
40 640 kr
40 340 kr
41 660 kr
487 680 kr
484 080 kr
499 920 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 261 kr
40 320 kr
39 890 kr
42 300 kr
483 840 kr
478 680 kr
507 600 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 261 kr
41 210 kr
40 720 kr
43 500 kr
494 520 kr
488 640 kr
522 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold