Yrkesbeskrivelse

Bio­ingeniør

favoritt ikon

Som bioingeniør utfører du og har ansvar for tekniske arbeid i et medisinsk laboratorium.

En bioingeniør tar prøver av pasienter, og analyserer biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. I tillegg skal du evaluere metoder sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bioingeniør:

  • Ta blodprøver og veilede annet helsepersonell i korrekt prøvetaking
  • Være ansvarlig for alle typer laboratorieanalyser
  • Prøve ut nye metoder og tilpasse dem i laboratoriet

Bioingeniører bruker moderne bioteknologi for å studere alle typer biologiske prosesser i kroppen. Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever  autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

Personlige egenskaper

Bioingeniørene må være ryddige og systematiske, da det stilles strenge krav til både nøyaktighet, hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk. 

Hvor jobber bioingeniører?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma.

Du kan også jobbe i industrien, for eksempel med produksjon av medisiner eller mat. Mange arbeider med undervisning, forskning, næringsmiddelkontroll eller med salg av laboratorieutstyr.

Utdanning

Bioingeniørutdanningen er en treårig bachelorgrad.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Flere av høgskolene og universitetene har tilbud om masterstudier for bioingeniører eller masterstudier som er bioingeniørfaglig relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbud hos NITO

Hva jobber bioingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Bioingeniører og -teknikere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 818 personer

2 438 personer
380 personer

Ca 240 kr

Ca 240 kr
Ca 250 kr

38 800 kr

38 400 kr
41 100 kr

451 200 kr

448 800 kr
469 200 kr

Arbeidsliv

Velg fylke

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Det finnes informasjon om læreplasser for fylker markert med *

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold