Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.
Yrkesbeskrivelse

Bio­ingeniør

favoritt ikon

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

En bioingeniørs kjerneoppgaver er å samle inn blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultatene. Kvalitetssikrede analyseresultater danner et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling.

Som bioingeniør bruker du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og vedlikeholde alle typer analysemaskiner. Maskinene er alt fra små håndholdte pasientnære apparater til store automatiserte analysehaller. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en bioingeniør:

  • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosesser i kroppen, både normale og unormale
  • påvise sopp, bakterier og virus
  • undersøke om bakterier har utviklet antibiotikaresistens
  • tappe blodgivere, lage blodprodukter og påvise ulike blodtyper hos givere og mottakere
  • gjennomføre gentester og gi genetisk veiledning til de som har fått gjennomført en gentest
  • bearbeide og preparere celle-, vevsprøver og organer fra pasienter for videre undersøkelse
  • analysere legemidler for å se etter forgiftninger, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • undersøke fysiologiske prosesser i kroppen med radioaktive isotoper.

En bioingeniør jobber tett med pasienter, og du må ta deg av dem på en god måte. Bioingeniører jobber også sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Hvor jobber bioingeniører?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma. Eksempler på arbeidsplasser er sykehusenes medisinske laboratorier, i private medisinske laboratorier, med veterinærmedisin, salg av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typer laboratorier med biologisk materiale.

Noen jobber også med produksjon av medisiner eller mat, forskning eller næringsmiddelkontroll. 

Personlige egenskaper

Bioingeniørene må være ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må også være opptatt av hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Flere av høgskolene og universitetene har tilbud om masterstudier for bioingeniører eller masterstudier som er bioingeniørfaglig relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbud hos NITO

Hva jobber bioingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bioingeniører
Deltid
Alle sektorer
1 585 personer
1 403 personer
182 personer
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 230 kr
40 280 kr
39 000 kr
482 760 kr
483 360 kr
468 000 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 230 kr
40 280 kr
39 020 kr
482 760 kr
483 360 kr
468 240 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
40 520 kr
40 520 kr
40 550 kr
486 240 kr
486 240 kr
486 600 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
41 070 kr
40 890 kr
42 700 kr
492 840 kr
490 680 kr
512 400 kr
Bioingeniører
Heltid
Alle sektorer
5 595 personer
4 463 personer
1 132 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 259 kr
40 830 kr
40 580 kr
41 900 kr
489 960 kr
486 960 kr
502 800 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 259 kr
40 980 kr
40 730 kr
42 060 kr
491 760 kr
488 760 kr
504 720 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 265 kr
41 140 kr
40 660 kr
43 010 kr
493 680 kr
487 920 kr
516 120 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 265 kr
42 050 kr
41 480 kr
44 300 kr
504 600 kr
497 760 kr
531 600 kr
Bioingeniører
Deltid
Privat
445 personer
356 personer
89 personer
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca
39 440 kr
39 030 kr
473 280 kr
468 360 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca
39 440 kr
39 030 kr
473 280 kr
468 360 kr
Ca 249 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
40 340 kr
39 680 kr
42 980 kr
484 080 kr
476 160 kr
515 760 kr
Ca 249 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
41 340 kr
40 090 kr
42 980 kr
496 080 kr
481 080 kr
515 760 kr
Bioingeniører
Heltid
Privat
1 154 personer
811 personer
343 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
43 640 kr
43 570 kr
43 780 kr
523 680 kr
522 840 kr
525 360 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
43 770 kr
43 680 kr
43 980 kr
525 240 kr
524 160 kr
527 760 kr
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 300 kr
44 180 kr
44 580 kr
531 600 kr
530 160 kr
534 960 kr
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
45 330 kr
45 010 kr
46 100 kr
543 960 kr
540 120 kr
553 200 kr
Bioingeniører
Deltid
Statlig
1 083 personer
993 personer
90 personer
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca
40 400 kr
40 570 kr
484 800 kr
486 840 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca
40 430 kr
40 600 kr
485 160 kr
487 200 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 237 kr
40 650 kr
40 860 kr
38 330 kr
487 800 kr
490 320 kr
459 960 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 237 kr
41 050 kr
41 240 kr
38 330 kr
492 600 kr
494 880 kr
459 960 kr
Bioingeniører
Heltid
Statlig
4 395 personer
3 615 personer
780 personer
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 256 kr
40 470 kr
40 170 kr
41 500 kr
485 640 kr
482 040 kr
498 000 kr
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 256 kr
40 640 kr
40 340 kr
41 660 kr
487 680 kr
484 080 kr
499 920 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 261 kr
40 320 kr
39 890 kr
42 300 kr
483 840 kr
478 680 kr
507 600 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 261 kr
41 210 kr
40 720 kr
43 500 kr
494 520 kr
488 640 kr
522 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold