Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.
Yrkesbeskrivelse

Bio­ingeniør

favoritt ikon

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

En bioingeniørs kjerneoppgaver er å samle inn blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultatene. Kvalitetssikrede analyseresultater danner et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling.

Som bioingeniør bruker du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og vedlikeholde alle typer analysemaskiner. Maskinene er alt fra små håndholdte pasientnære apparater til store automatiserte analysehaller. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en bioingeniør:

  • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosesser i kroppen, både normale og unormale
  • påvise sopp, bakterier og virus
  • undersøke om bakterier har utviklet antibiotikaresistens
  • tappe blodgivere, lage blodprodukter og påvise ulike blodtyper hos givere og mottakere
  • gjennomføre gentester og gi genetisk veiledning til de som har fått gjennomført en gentest
  • bearbeide og preparere celle-, vevsprøver og organer fra pasienter for videre undersøkelse
  • analysere legemidler for å se etter forgiftninger, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • undersøke fysiologiske prosesser i kroppen med radioaktive isotoper.

En bioingeniør jobber tett med pasienter, og du må ta deg av dem på en god måte. Bioingeniører jobber også sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Hvor jobber bioingeniører?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma. Eksempler på arbeidsplasser er sykehusenes medisinske laboratorier, i private medisinske laboratorier, med veterinærmedisin, salg av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typer laboratorier med biologisk materiale.

Noen jobber også med produksjon av medisiner eller mat, forskning eller næringsmiddelkontroll. 

Personlige egenskaper

Bioingeniørene må være ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må også være opptatt av hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Flere av høgskolene og universitetene har tilbud om masterstudier for bioingeniører eller masterstudier som er bioingeniørfaglig relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbud hos NITO

Hva jobber bioingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bioingeniør
Heltid
Alle sektorer
5 868 personer
4 695 personer
1 173 personer
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 860 kr
42 530 kr
44 070 kr
514 320 kr
510 360 kr
528 840 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 960 kr
42 630 kr
44 220 kr
515 520 kr
511 560 kr
530 640 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
43 130 kr
42 630 kr
45 120 kr
517 560 kr
511 560 kr
541 440 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
44 060 kr
43 440 kr
46 540 kr
528 720 kr
521 280 kr
558 480 kr
Bioingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 474 personer
1 295 personer
179 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 250 kr
42 270 kr
41 310 kr
507 000 kr
507 240 kr
495 720 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 260 kr
42 290 kr
41 310 kr
507 120 kr
507 480 kr
495 720 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 273 kr
42 970 kr
42 820 kr
44 280 kr
515 640 kr
513 840 kr
531 360 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 273 kr
43 580 kr
43 270 kr
46 270 kr
522 960 kr
519 240 kr
555 240 kr
Bioingeniør
Heltid
Privat
1 246 personer
885 personer
361 personer
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 030 kr
44 460 kr
45 910 kr
540 360 kr
533 520 kr
550 920 kr
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 140 kr
44 520 kr
46 360 kr
541 680 kr
534 240 kr
556 320 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
46 130 kr
45 550 kr
47 560 kr
553 560 kr
546 600 kr
570 720 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
47 330 kr
46 400 kr
49 620 kr
567 960 kr
556 800 kr
595 440 kr
Bioingeniør
Deltid
Privat
409 personer
326 personer
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca
42 080 kr
41 970 kr
504 960 kr
503 640 kr
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca
42 120 kr
41 970 kr
505 440 kr
503 640 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 890 kr
42 920 kr
526 680 kr
515 040 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
45 090 kr
43 620 kr
541 080 kr
523 440 kr
Bioingeniør
Heltid
Statlig
4 585 personer
3 778 personer
807 personer
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 480 kr
42 280 kr
43 510 kr
509 760 kr
507 360 kr
522 120 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 590 kr
42 390 kr
43 600 kr
511 080 kr
508 680 kr
523 200 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
42 310 kr
41 950 kr
44 000 kr
507 720 kr
503 400 kr
528 000 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
43 180 kr
42 760 kr
45 140 kr
518 160 kr
513 120 kr
541 680 kr
Bioingeniør
Deltid
Statlig
1 016 personer
922 personer
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca
42 260 kr
42 430 kr
507 120 kr
509 160 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca
42 280 kr
42 460 kr
507 360 kr
509 520 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca
42 660 kr
42 840 kr
511 920 kr
514 080 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca
43 060 kr
43 220 kr
516 720 kr
518 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Obduksjonstekniker obduserer et lik

Obduksjons­tekniker

Obduksjons­teknikeren ut­fører obduksjoner og steller lik.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

En legemiddel­konsulent selger og markeds­fører legemidler til leger, apotek og sykehus.

En kardiolog lytter med et stetoskop på hjertet til en jente

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleier

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.