Image
Automatiker i arbeid.

Yrkesbeskrivelse

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, kontrollerer og vedlikeholder systemer for styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer. 

Automatikere jobber med byggautomatisering og atuomatiserte produksjonsanlegg, både i landbaserte og maritime anlegg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en automatiker:

 • montere og igangsette automatiserte anlegg
 • service og vedlikehold av automatiserte anlegg
 • finne og reparere feil og forbedre anleggene
 • bygge og vedlikeholde lavspenningsanlegg i automatiserte anlegg

Med automatiserte løsninger i industrien kan oppgaver gjøres mer effektivt, nøyaktig og sikkert.

Automatiker er et lovregulert fag. Det betyr at du må ha fagbrev for å kunne jobbe som automatiker. 

Hvor jobber automatikere ?

En automatiker kan jobbe innen alle typer industri eller i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessanlegg og maskiner. Eksempler på industri kan være tradisjonell industri som prosess, olje- og gass, mekanisk, kjemisk og næringsmiddel, eller innen gjenvinning og batterifabrikker. En automatiker utvikler og utfører automatisering i boliger, næringsbygg, landbruk, kommunale anlegg og helsesektoren.

Personlige egenskaper

For å jobbe som automatiker må du være nøyaktig og systematisk. Du bør like å skru og mekke, og bruke verktøy. Du må kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre. Du må også holde deg  oppdatert i faget. 

Utdanning

Med fagbrev i automatiseringsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber automatikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 555101 - Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk
 • 455102 - Automatiseringsfaget, Vg3
 • 455139 - Automatiseringsfaget, Vg4
 • 455203 - Automatikkmekanikerfaget, VK II
 • 455244 - Automatikkmekanikerfaget, VK III

Hva er de vanligste utdanningene for automatikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Automatiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7243101 - AUTOMATIKER
 • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER
 • 7235103 - AUTOMATISERINGSMONTØR
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7241114 - ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi