Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Arbeidsoppgaver

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, kontrollerer og vedlikeholder systemer for styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer. 

Automatikere jobber med byggautomatisering og atuomatiserte produksjonsanlegg, både i landbaserte og maritime anlegg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en automatiker:

 • montere og igangsette automatiserte anlegg
 • service og vedlikehold av automatiserte anlegg
 • finne og reparere feil og forbedre anleggene
 • bygge og vedlikeholde lavspenningsanlegg i automatiserte anlegg

Med automatiserte løsninger i industrien kan oppgaver gjøres mer effektivt, nøyaktig og sikkert.

Automatiker er et lovregulert fag. Det betyr at du må ha fagbrev for å kunne jobbe som automatiker. 

Hvor jobber automatikere?

En automatiker kan jobbe innen alle typer industri eller i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessanlegg og maskiner. Eksempler på industri kan være tradisjonell industri som prosess, olje- og gass, mekanisk, kjemisk og næringsmiddel, eller innen gjenvinning og batterifabrikker. En automatiker utvikler og utfører automatisering i boliger, næringsbygg, landbruk, kommunale anlegg og helsesektoren.

Bli med en automatiker på jobb

Hvordan er det å jobbe som automatiker?

Intervjuer

Automatiker Anneline Tangen står og jobber ved et anlegg med mange rør og instrumenter. Hun har på seg vernehjelm med hørselvern, vernebriller, en rutete skjorte og blå arbeidsbukse. Ei verktøyveske henger i beltet hennes. Hun smiler til kameraet.

Automatiker

Anneline Holmen Tangen

Anneline Tangen ville egentlig utdanne seg til kirurg. Men etter å ha vært med pappa på jobb, gjorde hun helomvending. Det var automatiker hun skulle bli.

Passer jeg til å bli automatiker?

For å jobbe som automatiker må du være nøyaktig og systematisk. Du bør like å skru og mekke, og bruke verktøy. Du må kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre. Du må også holde deg  oppdatert i faget. 

Hva tjener automatikere?

Hvordan utdanner du deg til automatiker?

Videreutdanning

Med fagbrev i automatiseringsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for automatikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber automatikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555101 - Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk
 • 455244 - Automatikkmekanikerfaget, VK III
 • 455203 - Automatikkmekanikerfaget, VK II
 • 455139 - Automatiseringsfaget, Vg4
 • 455102 - Automatiseringsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber automatikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med automatikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
 • 7243101 - AUTOMATIKER
 • 7241114 - ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235103 - AUTOMATISERINGSMONTØR
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør kveilerør

En brønnoperatør i kveilerøroperasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.