Image
Automatiker i arbeid.

Yrkesbeskrivelse

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker.

Mange ting vi omgir oss med i hverdagen er slike automatiserte systemer, for eksempel termostatstyrte varmeovner, vaskemaskiner og mobiltelefoner. En automatiker utvikler og utfører byggautomatiseringsanlegg i boliger og innen landbruk, næringsbygg, helse og omsorg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for automatikeren:

 • planlegge arbeidet ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser 
 • utvikle og bygge automatiserte systemer
 • utføre service og vedlikehold på maskiner og automatiserte anlegg
 • rette feil og forbedre systemene slik at de passer brukernes behov

Automatikere kan også lage og vedlikeholde administrative løsninger som dokumenthåndtering og rapportering. Datakommunikasjon og elektronikk som muliggjør kommunikasjon mellom flere datasystemer og enheter er også relevant for yrket. Som automatiker bør du også ha kunnskap om elektromekanikk, instrumentering og prosessteknikk. 

Med automatiserte løsninger i industrien kan oppgaver gjøres mer effektivt, nøyaktig og sikkert. Roboter kan for eksempel montere, lakke og pakke inn produkter. Automatisering har derfor stor betydning for HMS på arbeidsplasser. 

Som automatiker må du holde deg oppdatert i faget. Det utvikles stadig mer avanserte produkter som krever tverrfaglig kompetanse.

Automatiker er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber automatikere ?

En automatiker jobber i olje- og prosessindustrien, innenfor mekanisk industri eller i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Mange automatikere jobber også i møbelindustrien, plastindustrien, innen matproduksjon og i elektrobedrifter. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som automatiker må du være oppfinnsom og ha god helhetsforståelse. Du bør være glad i anvendt matematikk og logikk. Du må kunne se sammenhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukerens behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt håndlag.

Utdanning

Med fagbrev i automatiseringsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber automatikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555101 - Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk
 • 455102 - Automatiseringsfaget, Vg3
 • 455139 - Automatiseringsfaget, Vg4
 • 455203 - Automatikkmekanikerfaget, VK II
 • 455244 - Automatikkmekanikerfaget, VK III

Hva er de vanligste utdanningene for automatikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Automatiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7243101 - AUTOMATIKER
 • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER
 • 7235103 - AUTOMATISERINGSMONTØR
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7241114 - ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER

Sist kvalitetsikret den 26. september 2016, av Tipnett