Gjennomgått i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet 01. april 2022

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.

Arbeidsoppgaver

Som dykker arbeider du under vann. I Norge deler vi yrkesdykking inn i to områder: innaskjærsdykking og dykking ved landanlegg eller i Nordsjøen. Det er vanlig å spesialisere seg innen ett av disse områdene.

Yrkesdykkere kan ha ulike bakgrunner, som for eksempel håndverksyrker (rørlegger, sveiser og elektriker), ingeniørfotograf, dykkerinstruktør eller marin- og havforskning.

I mange andre yrker er dykking en del av jobben. Dette gjelder yrker som mannskap på redningsskøytene, brannkonstabler og arkeologer

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkesdykkere innaskjærs

 • anleggs- og inspeksjonsarbeid av bruer, kaier og rørledninger
 • berging ved skipsforlis
 • dykking innen havbruk
 • servicearbeid på skip
 • registrering av marinarkeologiske funn som vitenskapelig dykker

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkesdykkere til havs og ved landanlegg

 • service og inspeksjon på faste og flytende innretninger
 • inspeksjoner av olje- og gassrørledninger
 • installasjoner ved utbygging av nye olje- og gassfelt
 • nedbygging av kalde olje- og gassfelt
 • ei kommende næring er havvind

Ved dykking til havs er det nødvendig med videre utdanning som klokkedykker dersom dybden overstiger 50 meter. En del av arbeidstiden vil også foregå over vann. Gjennomsnittlig dykketid er på 100 timer i året. 

I dette yrket må du regne med en god del reising. For dykkere som jobber innen bygg- og anleggsbransjen kan antall reisedøgn komme opp i 250 i året. I Nordsjøen vil dette tallet være omtrent det halve dersom man går i fast rotasjon.

Det finnes flere jobbmuligheter hos dykkeentreprenører i Norge. Noen dykkere går sammen og danner egne selskaper. Norske dykkere er ettertraktet arbeidskraft også i utlandet.

Hvor jobber dykkere?

Mange yrkesdykkere jobber i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnsteder. En god del aktive yrkesdykkere utdanner seg til redningsdykkere og tjenestegjør ved brannetatene sine beredskapssentre.

En mindre gruppe yrkesdykkere spesialiserer seg til jobber ved landanleggene for olje- og gassvirksomhet. Et fåtall norske yrkesdykkere jobber i dag i Nordsjøen, men det jobbes med å få til en revitalisering av denne bransjen med norsk innhold.

Bli med en dykker på jobb

Hvordan er det å jobbe som dykker?

Intervjuer

En mann med mørk skjorte og mørkt kort hår smiler mot kamera. Bildet er tatt innendørs.

Dykker

Ludwig Ljungdahl

– Å bevege seg med masse utstyr og tørrdrakt er tungt, følelsen av frihet er derimot herlig lett, sier Ludwig.

Passer jeg til å bli dykker?

En yrkesdykker må like utfordringer og være selvstendig og nøyaktig. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig, og ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Du må takle å oppholde deg i trange rom med dårlig sikt.

Hva tjener dykkere?

Hvordan utdanner du deg til dykker?

Det er en fordel å ha en fagutdanning og fagbrev innen for eksempel bygg og anlegg. Du kan ta tilleggsutdannelse som yrkesdykker. 

Flere folkehøgskoler, Høgskulen på Vestlandet og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innen dykking. 

Opptakskrav

Du må være over 18 år for å ta dykkersertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve

Hvilke utdanninger er vanligst for dykkere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber dykkerfagskoleutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 559906 - Fagskoleutdanning, dykking, ettårig
 • 559904 - Fagskoleutdanning, dykking
 • 582101 - Fagskoleutdanning, minedykkeroperatør, toårig

Bedrifter: Hvor jobber dykkere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dykkere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7216102 - DYKKER
 • 7216111 - FAGARBEIDER (DYKKING)
 • 7216114 - SPESIALARBEIDER (DYKKING)
 • 7216113 - FORMANN (DYKKING)
 • 7216101 - ANLEGGSDYKKER
 • 7216110 - DYKKERLEDER
 • 7216109 - KLOKKEDYKKER
 • 7216108 - KAMMEROPERATØR
 • 7216107 - KLOKKEDYKKERLEDER
 • 7216106 - RESERVEDYKKER
 • 7216105 - KAMMEROPERATØRLEDER
 • 7216103 - HJELMDYKKER
 • 5161114 - REDNINGSDYKKER
 • 3475111 - DYKKEINSTRUKTØR

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.