Yrkesdykker som jobber under vann
Yrkesbeskrivelse

Dykker

favoritt ikon

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.

Som dykker arbeider du under vann. I Norge deler vi yrkesdykking inn i to: innaskjærsdykking og dykking i Nordsjøen. Det er vanlig å spesialisere seg innen ett av disse områdene.

Som yrkesdykker finnes flere arbeidsmuligheter, som for eksempel:

I mange andre yrker er dykking en del av jobben. Dette gjelder yrker som mannskap på redningsskøytene, brannkonstabler og arkeologer

En del av arbeidstiden vil også foregå over vann. Gjennomsnittlig dykketid er på 200 timer i året. 

I dette yrket må du regne med en god del reising. For dykkere som jobber innen bygg- og anleggsbransjen kan antall reisedøgn komme opp i 250 i året. I Nordsjøen vil dette tallet være lavere.

Det finnes flere jobbmuligheter i Norge. Norske dykkere er ettertraktet arbeidskraft også i utlandet.

Hvor jobber dykkere?

Mange dykkere jobber i Nordsjøen i olje- og gassindustrien, i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnsteder.

Personlige egenskaper

En yrkesdykker må like utfordringer og være selvstendig og nøyaktig. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig, og ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Du må takle å oppholde deg i trange rom med dårlig sikt.

Utdanning

Det er en fordel å ha en fagutdanning og fagbrev innen for eksempel bygg og anlegg. Du kan ta tilleggsutdannelse som yrkesdykker. 

Flere folkehøgskoler, Høgskolen i Bergen og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innen dykking. 

Oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav

Du må være over 18 år for å ta dykkersertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve

Hva jobber dykkerfagskoleutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for dykkere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Yrkesdykker
Heltid
Alle sektorer
374 personer
374 personer
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
46 080 kr
46 080 kr
552 960 kr
552 960 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
47 120 kr
47 120 kr
565 440 kr
565 440 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 370 kr
48 370 kr
580 440 kr
580 440 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
52 180 kr
52 180 kr
626 160 kr
626 160 kr
Yrkesdykker
Heltid
Privat
371 personer
371 personer
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
46 080 kr
46 080 kr
552 960 kr
552 960 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
47 100 kr
47 100 kr
565 200 kr
565 200 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 400 kr
48 400 kr
580 800 kr
580 800 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
52 220 kr
52 220 kr
626 640 kr
626 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Kjemiker

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.