Image
Yrkesdykker som jobber under vann
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.

Som dykker arbeider du under vann. I Norge deler vi yrkesdykking inn i to: innaskjærsdykking og dykking i Nordsjøen. Det er vanlig å spesialisere seg innen ett av disse områdene.

Som yrkesdykker finnes flere arbeidsmuligheter, som for eksempel:

I mange andre yrker er dykking en del av jobben. Dette gjelder yrker som mannskap på redningsskøytene, brannkonstabler og arkeologer

En del av arbeidstiden vil også foregå over vann. Gjennomsnittlig dykketid er på 200 timer i året. 

I dette yrket må du regne med en god del reising. For dykkere som jobber innen bygg- og anleggsbransjen kan antall reisedøgn komme opp i 250 i året. I Nordsjøen vil dette tallet være lavere.

Det finnes flere jobbmuligheter i Norge. Norske dykkere er ettertraktet arbeidskraft også i utlandet.

Hvor jobber dykkere ?

Mange dykkere jobber i Nordsjøen i olje- og gassindustrien, i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnsteder.

Personlige egenskaper

En yrkesdykker må like utfordringer og være selvstendig og nøyaktig. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig, og ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Du må takle å oppholde deg i trange rom med dårlig sikt.

Utdanning

Det er en fordel å ha en fagutdanning og fagbrev innen for eksempel bygg og anlegg. Du kan ta tilleggsutdannelse som yrkesdykker. 

Flere folkehøgskoler, Høgskulen på Vestlandet og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innen dykking. 

Se oversikt over dykkeutdanninger i Norge 

Opptakskrav

Du må være over 18 år for å ta dykkersertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve

Hva jobber dykkerfagskoleutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 559904 - Fagskoleutdanning, dykking, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 559906 - Fagskoleutdanning, dykking, ettårig

Hva er de vanligste utdanningene for dykkere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Dykker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7216101 - ANLEGGSDYKKER
 • 7216102 - DYKKER
 • 7216110 - DYKKERLEDER
 • 7216111 - FAGARBEIDER (DYKKING)
 • 7216113 - FORMANN (DYKKING)
 • 7216103 - HJELMDYKKER
 • 7216108 - KAMMEROPERATØR
 • 7216105 - KAMMEROPERATØRLEDER
 • 7216109 - KLOKKEDYKKER
 • 7216107 - KLOKKEDYKKERLEDER
 • 7216106 - RESERVEDYKKER
 • 7216114 - SPESIALARBEIDER (DYKKING)

Sist kvalitetsikret den 22. januar 2013, av Norsk yrkesdykkerskole