Image
En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

En perfusjonist håndterer hjerte- og lungemaskin og andre pumper under operasjoner og på intensivavdelinger. Perfusjonisten er med i et kirurgisk team ved åpne hjerteoperasjoner der pasientens hjerte og lunger blir stoppet for å gi kirurgen optimale arbeidsforhold. Da tar hjerte- og lungemaskinen over funksjonen til hjertet og lungene, og perfusjonisten har ansvar for å monitorere og håndtere maskinen. Som perfusjonist har du det tekniske ansvaret for diverse pumper og maskiner som brukes for hjerte- og lungesupport. 

Du må kunne takle eventuelle komplikasjoner, og gjøre det som er nødvendig for å holde blodsirkulasjonen til pasienten i gang under operasjonen. 

I tillegg til å betjene hjerte- og lungemaskinen, håndterer også perfusjonisten utstyr som blir brukt når pasienten har bruk for assistanse, som for eksempel ved hjerte- eller lungesvikt. Arbeidsoppgavene kan variere fra et arbeidssted til et annet.

Perfusjonist er en beskyttet tittel.

Hvor jobber perfusjonister ?

Perfusjonisten jobber på sykehus i kirurgiske team ved hjertekirurgiske avdelinger. 

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker og ha gode samarbeidsevner. Du må takle komplikasjoner under operasjoner og være snarrådig og selvstendig. I tillegg må du være serviceinnstilt og faglig dyktig.

Utdanning

For å bli autorisert perfusjonist må du først ha en bachelorgrad i et relevant medisinsk eller teknisk fag og minimum to års arbeidserfaring. De fleste har bakgrunn som sykepleier (gjerne med erfaring fra intensiv/anestesi), bioingeniør eller en medisinsk-teknisk ingeniørutdanning.

Deretter må du ta en masterutdanning i kardiovaskulær teknologi fra et universitet eller høgskole som er akkreditert av European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP). I Norden er det bare Aarhus Universitet som tilbyr denne utdanningen, og den benyttes av alle hjertesenter i Norge. 

Den vanligste veien inn i perfusjonistyrket er å søke på en utdanningsstilling ved et av de kirurgiske hjertesentrene i Norge (UNN, St. Olavs, HUS, OUS). Da vil du som hovedregel få dekket utdanningskostnader og være sikret både praksis under utdanning og jobb etter endt utdannelse.

Dersom du finansierer utdanningen selv, er du ikke sikret jobb etter endt utdanning. Det kan også være svært krevende å få utført den praktiske delen av utdanningen uten å være tilknyttet et kirurgisk hjertesenter. Potensielle kandidater bør derfor sette seg grundig inn i krav til autorisasjonHelsedirektoratets sider og undersøke muligheter for praktisk opplæring før man deltar på et utdanningsprogram som ikke er i regi av et norsk hjertesenter. Se liste over studieprogrammer i utlandet.

Opptakskrav for perfusjonistutdanningen ved Aarhus Universitet

  • bachelorgrad i relevant medisinsk eller teknisk fag
  • minimum to års relevant arbeidserfaring etter utdanning
  • gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig engelsk
  • matematikk og fysikk tilsvarende dansk «b-nivå» fra videregående skole

Bedrifter

Perfusjonist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3211125 - PERFUSJONIST

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 06. januar 2022, av Norwegian Society of Extracorporeal Technology