Image
En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

En perfusjonist håndterer hjerte- og lungemaskin og andre pumper under operasjoner og på intensivavdelinger. Perfusjonisten er med i et kirurgisk team ved åpne hjerteoperasjoner der pasientens hjerte og lunger blir stoppet for å gi kirurgen optimale arbeidsforhold. Da tar hjerte- og lungemaskinen over funksjonen til hjertet og lungene, og perfusjonisten har ansvar for å monitorere og håndtere maskinen. Som perfusjonist har du det tekniske ansvaret for diverse pumper og maskiner som brukes for hjerte- og lungesupport. 

Du må kunne takle eventuelle komplikasjoner, og gjøre det som er nødvendig for å holde blodsirkulasjonen til pasienten i gang under operasjonen. 

I tillegg til å betjene hjerte- og lungemaskinen, håndterer også perfusjonisten utstyr som blir brukt når pasienten har bruk for assistanse, som for eksempel ved hjerte- eller lungesvikt. Arbeidsoppgavene kan variere fra et arbeidssted til et annet.

Perfusjonist er en beskyttet tittel.

Hvor jobber perfusjonister ?

Perfusjonisten jobber på sykehus i kirurgiske team ved hjertekirurgiske avdelinger. 

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker og ha gode samarbeidsevner. Du må takle komplikasjoner under operasjoner og være snarrådig og selvstendig. I tillegg må du være serviceinnstilt og faglig dyktig.

Utdanning

For å bli autorisert perfusjonist må du først ha en bachelorgrad som sykepleier, og helst ha erfaring fra anestesi og intensiv, eller ha en medisinsk-teknisk ingeniørutdanning.

Deretter må du ta en masterutdanning fra et universitet eller høgskole som er akkreditert av European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP). Det er ingen utdanning til perfusjonist i Norge. Merk at det er ulike krav til dokumentasjon for å få autorisasjon i Norge. Det avhenger blant annet om du har tatt utdanning i eller utenfor Norden og EU/EØS. Les mer om autorisasjonHelsedirektoratets sider

Se liste over studieprogrammer i utlandet.

Opptakskrav
Dersom du ønsker å være sikret jobb etter endt utdannelse, må du først få en studentstilling på en av de seks hjertekirurgiske sentrene i Norge. Da dekker de utgiftene, og du binder deg til å jobbe for dem i to år etter at du er ferdig med utdanningen. Dersom du finansierer utdanningen selv, er du ikke sikret jobb etter endt utdanning.

Bedrifter

Perfusjonist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3211125 - PERFUSJONIST

Sist kvalitetsikret den 17. februar 2017, av Parat Helse