Gjennomgått i samarbeid med Norwegian Society of Extracorporeal Technology 06. januar 2022

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Arbeidsoppgaver

En perfusjonist håndterer hjerte- og lungemaskin og andre pumper under operasjoner og på intensivavdelinger. Perfusjonisten er med i et kirurgisk team ved åpne hjerteoperasjoner der pasientens hjerte og lunger blir stoppet for å gi kirurgen optimale arbeidsforhold. Da tar hjerte- og lungemaskinen over funksjonen til hjertet og lungene, og perfusjonisten har ansvar for å monitorere og håndtere maskinen. Som perfusjonist har du det tekniske ansvaret for diverse pumper og maskiner som brukes for hjerte- og lungesupport. 

Du må kunne takle eventuelle komplikasjoner, og gjøre det som er nødvendig for å holde blodsirkulasjonen til pasienten i gang under operasjonen. 

I tillegg til å betjene hjerte- og lungemaskinen, håndterer også perfusjonisten utstyr som blir brukt når pasienten har bruk for assistanse, som for eksempel ved hjerte- eller lungesvikt. Arbeidsoppgavene kan variere fra et arbeidssted til et annet.

Perfusjonist er en beskyttet tittel.

Hvor jobber perfusjonister?

Perfusjonisten jobber på sykehus i kirurgiske team ved hjertekirurgiske avdelinger. 

Intervjuer

Portrettbilde av perfusjonisten. Hun har på seg grønne operasjonsklær.

Perfusjonist

Emma Mølmshaug Midthun

Emma Mølmshaug Midthun lot seg fascinere av maskinen som ble brukt under en hjerteoperasjon hun fikk være med på. Da forsto hun at perfusjonist kunne være riktig yrke for henne.
Portrettfoto av Perfusjonist Anders Fjellner

Perfusjonist

Anders Fjellner

– Alle som har denne jobben må bo i nærheten av sykehuset, sier Anders Fjellner

Viktige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker og ha gode samarbeidsevner. Du må takle komplikasjoner under operasjoner og være snarrådig og selvstendig. I tillegg må du være serviceinnstilt og faglig dyktig.

Lønn

Utdanning

For å bli autorisert perfusjonist må du først ha en bachelorgrad i et relevant medisinsk eller teknisk fag og minimum to års arbeidserfaring. De fleste har bakgrunn som sykepleier (gjerne med erfaring fra intensiv/anestesi), bioingeniør eller en medisinsk-teknisk ingeniørutdanning.

Deretter må du ta en masterutdanning i kardiovaskulær teknologi fra et universitet eller høgskole som er akkreditert av European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP). I Norden er det bare Aarhus Universitet som tilbyr denne utdanningen, og den benyttes av alle hjertesenter i Norge. 

Den vanligste veien inn i perfusjonistyrket er å søke på en utdanningsstilling ved et av de kirurgiske hjertesentrene i Norge (UNN, St. Olavs, HUS, OUS). Da vil du som hovedregel få dekket utdanningskostnader og være sikret både praksis under utdanning og jobb etter endt utdannelse.

Dersom du finansierer utdanningen selv, er du ikke sikret jobb etter endt utdanning. Det kan også være svært krevende å få utført den praktiske delen av utdanningen uten å være tilknyttet et kirurgisk hjertesenter. Potensielle kandidater bør derfor sette seg grundig inn i krav til autorisasjonHelsedirektoratets sider og undersøke muligheter for praktisk opplæring før man deltar på et utdanningsprogram som ikke er i regi av et norsk hjertesenter. Se liste over studieprogrammer i utlandet.

Opptakskrav for perfusjonistutdanningen ved Aarhus Universitet

  • bachelorgrad i relevant medisinsk eller teknisk fag
  • minimum to års relevant arbeidserfaring etter utdanning
  • gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig engelsk
  • matematikk og fysikk tilsvarende dansk «b-nivå» fra videregående skole

Bedrifter som ansetter perfusjonister

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med perfusjonister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3211125 - PERFUSJONIST

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.