Gjennomgått i samarbeid med Sett Sjøbein, Bondelaget 12. mars 2018

Røkter

En røkter passer og steller husdyr. Du kan være røkter innen havbruk eller landbruk.

Arbeidsoppgaver

En røkter jobber med pass og stell av husdyr og har ansvaret for den daglige driften. Som røkter kan du for eksempel være birøkter, fjøsrøkter eller fiskerøkter.

Arbeidsoppgaver vil variere etter om du er røkter innen havbruk eller landbruk. Yrket kan også kalles driftstekniker, akvatekniker (havbruk) eller fagarbeider i akvakultur (havbruk). Hvis du har fagbrev i akvakultur, kalles fagoperatør akvakultur, eller fiskeoppdretter. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en røkter:

 • daglig drift av anlegg
 • fôring, stell og tilsyn av dyrene
 • kontroll, rengjøring, vedlikehold og ettersyn av teknisk utstyr og anlegg
 • journalføring og rapportering

Å føre tilsyn av dyrene, kan for eksempel være måling og veiing av fisk. Røktere innen havbruk har også ansvar for å overvåke miljøet og fordele fisk mellom kar og merder. 

En røkter må ha fokus på HMS i alle ledd i sitt arbeid og ha fokus på at dyrene eller fisken skal ha det så bra som mulig. Innen havbruk har yrket likhetstegn med for eksempel fiskeoppdretter. Som røkter må du være forberedt på å jobbe turnus

Hvor jobber røktere?

En røkter kan jobbe innen landbruk og havbruk. Eksempel på arbeidsplasser er fjøs, pelsdyrnæring, kennel, fiskeoppdrett, akvarier og gård.

Hvordan er det å jobbe som røkter?

Intervjuer

En mann i hvitt verneutstyr står ute i en skog og ser mot kamera. Bak ham er det en hvit varebil, gress og trær.

Birøkter

Knut Lia Treldal

Det blir noen stikk i uken, men det er et arbeid jeg trives med og kan leve av, forteller birøkter Knut Lia Treldal.

Viktige egenskaper for en røkter

Som røkter må du kunne jobbe strukturert, selvstendig og målrettet. Du bør være pålitelig, tålmodig og god til å samarbeide. 

Hva tjener røktere?

Hvordan utdanner du deg til røkter?

Det finnes flere ulike utdanninger som er relevant for yrket røkter.

For jobb som røkter innen landbruk kan det være en fordel med utdanning innen for eksempel agronomi. Hvis du vil jobbe som røkter innen havbruk, kan det være en fordel med for eksempel fagbrev i akvakultur eller lignende.

Hvilke utdanninger er vanligst for røktere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber røktere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med røktere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)
 • 6129101 - RØKTER
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6129107 - PELSDYRRØKTER
 • 6129103 - OVERRØKTER
 • 6129102 - BIRØKTER
 • 6121126 - HUSDYRRØKTER
 • 6121109 - HJELPERØKTER
 • 6121105 - FJØSRØKTER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Oppskjæring av fisk

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

Relaterte lenker