Advokat jobber ved skrivebordet.
Yrkesbeskrivelse

Advokat

favoritt ikon

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Advokatens jobb handler ofte om å vurdere en sak som klienten kommer med og gi råd om hvordan saken kan følges opp. Dersom advokaten har privatpersoner som klienter, kan sakene gjelde for eksempel spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonflikt. Advokater som jobber med forretningsjuss og har bedrifter og store selskaper som kunder, blir blant annet brukt som rådgivere i forhandlinger og når det skrives avtaler.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov
 • føre forhandlinger med en motpart
 • utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.
 • representere klienter i sivile rettssaker
 • forsvare tiltalte i straffesaker
 • bistå ofrene i straffesaker (bistandsadvokat)

Noen advokater jobber med strafferett, enten som forsvarsadvokater eller som bistandsadvokater. Det er det offentlige som betaler disse oppdragene, men advokatene jobber i egne firmaer og er ikke ansatt av staten.

Du kan også jobbe som bedriftsadvokat, det vil si at du er ansatt i bedriften du jobber for. Som organisasjonsadvokat er du ansatt i en organisasjon, og utfører oppdrag for medlemmene i organisasjonen.

Advokater i offentlig sektor kan for eksempel jobbe som politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller som annen type advokat for staten. Da representerer du staten og statens interesser. Du kan også jobbe som kommuneadvokat, og representere kommunens interesser. 

Ofte kan klientens sak løses uten å gå til en domstol. Noen ganger skjer dette gjennom megling, og mange advokater har i dag tatt etterutdanning innen advokatmegling.

Dersom en konflikt bare lar seg løse ved å ta den til retten, vil det være en advokat som fører saken. Begge parter i en konflikt vil da ha en advokat til å representere seg, og advokatens jobb er å fremføre de beste argumentene for sin klient.

Noen advokater er allmennpraktikere og tar saker innenfor de fleste rettsområder, for eksempel innen familierett, pengekrav, kontraktsrett, fast eiendom og strafferett. Andre jobber spesialisert med enkelte rettsområder, som for eksempel EØS-rett, patentrett eller selskapsrett. 

Hvor jobber advokater?

Som advokat kan du jobbe både i privat og offentlig sektor. Advokater i privat sektor jobber i advokatfirmaer, i private bedrifter eller organisasjoner. Mange starter også sin egen advokatvirksomhet og driver denne enten alene eller i kontorfellesskap med andre advokater.

I det offentlige jobber advokater for eksempel hos Regjeringsadvokaten eller i store kommuner.

Personlige egenskaper

For en advokat er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, samt ha god evne til å forstå skriftlig og muntlig fremstilling. Det hjelper også å være kritisk og selvstendig. En advokat bør dessuten ha gode mellommenneskelige evner, fordi yrket ofte innebærer mye kontakt med andre mennesker. I tillegg må man som advokat ha grunnleggende respekt for rettssystemet og for det å overholde lover og regler. 

Utdanning


 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

 • Når du er ferdig utdannet som jurist, kan du velge å gå videre for å bli advokat. Det vanligste vil da være å søke jobb som advokatfullmektig. Dette er en læretid hvor du utfører mange av de samme arbeidsoppgavene som en advokat gjør, under veiledning av en advokat (prinsipal). 

  For å få tittelen advokat må du ha advokatbevilling. I tillegg til fullført juristutdanning, det vil si bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, er det flere formelle krav som stilles før du kan få bevilling som advokat: 

  • Du må ta et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.
  • Du må ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller universitetslærer i rettsvitenskap
  • I løpet av praksisperioden må du ha ført minst tre rettssaker for domstolene, eller ha gjennomført rettsmeklinger etter nærmere bestemte regler.
  • Det kreves at du har hederlig vandel (ikke dømt for alvorlige forhold) for å få bevilling som advokat. 

Etter- og videreutdanning
Alle advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, må ta etterutdanning i form av kurs. Det stilles krav om 80 timer med etterutdanning i løpet av en femårs periode, og 5 av kurstimene må handle om advokatetikk. 

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jurister og advokater
Deltid
Alle sektorer
615 personer
346 personer
269 personer
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
59 970 kr
56 960 kr
64 340 kr
719 640 kr
683 520 kr
772 080 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
60 170 kr
57 180 kr
64 530 kr
722 040 kr
686 160 kr
774 360 kr
Jurister og advokater
Heltid
Alle sektorer
7 516 personer
3 781 personer
3 735 personer
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
65 530 kr
60 350 kr
70 760 kr
786 360 kr
724 200 kr
849 120 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
66 200 kr
61 020 kr
71 430 kr
794 400 kr
732 240 kr
857 160 kr
Jurister og advokater
Heltid
Kommunal
254 personer
151 personer
103 personer
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 310 kr
58 040 kr
63 630 kr
723 720 kr
696 480 kr
763 560 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 820 kr
58 630 kr
64 010 kr
729 840 kr
703 560 kr
768 120 kr
Jurister og advokater
Deltid
Privat
506 personer
263 personer
243 personer
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 300 kr
59 550 kr
65 510 kr
747 600 kr
714 600 kr
786 120 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 490 kr
59 740 kr
65 710 kr
749 880 kr
716 880 kr
788 520 kr
Jurister og advokater
Heltid
Privat
5 433 personer
2 574 personer
2 859 personer
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 390 kr
63 520 kr
74 680 kr
832 680 kr
762 240 kr
896 160 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 790 kr
63 920 kr
75 090 kr
837 480 kr
767 040 kr
901 080 kr
Jurister og advokater
Heltid
Statlig
1 829 personer
1 056 personer
773 personer
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
53 980 kr
623 040 kr
607 200 kr
647 760 kr
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
54 010 kr
623 040 kr
607 200 kr
648 120 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
52 960 kr
57 200 kr
657 120 kr
635 520 kr
686 400 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
56 260 kr
54 320 kr
58 910 kr
675 120 kr
651 840 kr
706 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold