Image
Portør

Yrkesbeskrivelse

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

En portør transporterer pasienter og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller andre institusjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for portøren:

 • transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasienter til og fra behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisiner, prøver, journaler og annen intern post mellom avdelingene
 • hjelpe til med å løfte pasienter som trenger dette
 • ansvar for å frakte døde personer til institusjonens kapell
 • hjelpe til med å gipse beinbrudd
 • være en del av traumeteamet på akuttmottak
 • gjøre kontorarbeid og gi oppdrag til andre portører
 • hjelpe operasjonssykepleiere ved større operasjoner
 • transportere varer fra sykehus til andre klinikker
 • behandle medikamenter og medisinteknisk utstyr
 • transportere prøver og blodprodukter 
 • utføre førstehjelp, betjene hjertestarter og følge rutiner for varsling
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientene fra landingsplass til akuttmottak
 • hjelpe til ved utagerende og urolige pasienter

Portøren kan i noen tilfeller ha noe administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan være fysisk krevende og innebærer mye gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell, og kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Hvor jobber portører ?

Du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker. Du må være i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben innebærer å gå mye og at du kan ta noen tunge løft. Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Bedrifter

Portør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139106 - PORTØR

Sist kvalitetsikret den 22. mai 2019, av Fagforbundet, yrkesseksjon for helse og sosial