Portør
Yrkesbeskrivelse

Portør

favoritt ikon

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

En portør transporterer pasienter og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller andre institusjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for portøren:

 • transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasienter til og fra behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisiner, prøver, journaler og annen intern post mellom avdelingene
 • hjelpe til med å løfte pasienter som trenger dette
 • ansvar for å frakte døde personer til institusjonens kapell
 • hjelpe til med å gipse beinbrudd
 • være en del av traumeteamet på akuttmottak
 • gjøre kontorarbeid og gi oppdrag til andre portører
 • hjelpe operasjonssykepleiere ved større operasjoner
 • transportere varer fra sykehus til andre klinikker
 • behandle medikamenter og medisinteknisk utstyr
 • transportere prøver og blodprodukter 
 • utføre førstehjelp, betjene hjertestarter og følge rutiner for varsling
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientene fra landingsplass til akuttmottak
 • hjelpe til ved utagerende og urolige pasienter

Portøren kan i noen tilfeller ha noe administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan være fysisk krevende og innebærer mye gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell, og kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Hvor jobber portører?

Du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker. Du må være i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben innebærer å gå mye og at du kan ta noen tunge løft. Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet.

Utdanning

Det kreves i dag ingen formell utdanning for å jobbe som portør, men det anbefales å ta fagbrev for portører. Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Pleiemedarbeider
Deltid
Alle sektorer
78 150 personer
59 196 personer
18 954 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 060 kr
33 020 kr
33 240 kr
396 720 kr
396 240 kr
398 880 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
33 070 kr
33 380 kr
397 560 kr
396 840 kr
400 560 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 490 kr
34 390 kr
34 790 kr
413 880 kr
412 680 kr
417 480 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
35 010 kr
34 840 kr
35 500 kr
420 120 kr
418 080 kr
426 000 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Alle sektorer
6 509 personer
3 850 personer
2 659 personer
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 219 kr
34 640 kr
34 070 kr
35 420 kr
415 680 kr
408 840 kr
425 040 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 219 kr
34 720 kr
34 140 kr
35 510 kr
416 640 kr
409 680 kr
426 120 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
34 340 kr
35 680 kr
418 560 kr
412 080 kr
428 160 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 220 kr
35 770 kr
35 070 kr
36 800 kr
429 240 kr
420 840 kr
441 600 kr
Pleiemedarbeider
Kommunal
71 260 personer
54 638 personer
16 622 personer
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 170 kr
33 250 kr
398 280 kr
398 040 kr
399 000 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 260 kr
33 230 kr
33 360 kr
399 120 kr
398 760 kr
400 320 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 450 kr
34 410 kr
34 580 kr
413 400 kr
412 920 kr
414 960 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 980 kr
34 880 kr
35 270 kr
419 760 kr
418 560 kr
423 240 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Kommunal
67 027 personer
51 915 personer
15 112 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 203 kr
33 020 kr
33 040 kr
32 960 kr
396 240 kr
396 480 kr
395 520 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 203 kr
33 080 kr
33 090 kr
33 070 kr
396 960 kr
397 080 kr
396 840 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 460 kr
34 460 kr
34 460 kr
413 520 kr
413 520 kr
413 520 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 930 kr
34 890 kr
35 060 kr
419 160 kr
418 680 kr
420 720 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Kommunal
4 233 personer
2 723 personer
1 510 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 215 kr
34 040 kr
33 610 kr
34 850 kr
408 480 kr
403 320 kr
418 200 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 215 kr
34 170 kr
33 750 kr
34 960 kr
410 040 kr
405 000 kr
419 520 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
34 390 kr
34 010 kr
35 090 kr
412 680 kr
408 120 kr
421 080 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
35 280 kr
34 770 kr
36 200 kr
423 360 kr
417 240 kr
434 400 kr
Pleiemedarbeider
Privat
6 218 personer
4 323 personer
1 895 personer
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 370 kr
35 720 kr
410 040 kr
400 440 kr
428 640 kr
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 370 kr
35 720 kr
410 040 kr
400 440 kr
428 640 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
34 650 kr
34 000 kr
35 910 kr
415 800 kr
408 000 kr
430 920 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
35 090 kr
34 380 kr
36 460 kr
421 080 kr
412 560 kr
437 520 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Privat
5 180 personer
3 740 personer
1 440 personer
Ca 204 kr
Ca 201 kr
Ca 214 kr
33 110 kr
32 530 kr
34 660 kr
397 320 kr
390 360 kr
415 920 kr
Ca 204 kr
Ca 201 kr
Ca 214 kr
33 110 kr
32 530 kr
34 700 kr
397 320 kr
390 360 kr
416 400 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 000 kr
33 390 kr
35 460 kr
408 000 kr
400 680 kr
425 520 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 420 kr
33 770 kr
35 990 kr
413 040 kr
405 240 kr
431 880 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Privat
1 038 personer
583 personer
455 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
36 250 kr
36 440 kr
36 180 kr
435 000 kr
437 280 kr
434 160 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
36 250 kr
36 440 kr
36 180 kr
435 000 kr
437 280 kr
434 160 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 070 kr
35 690 kr
36 560 kr
432 840 kr
428 280 kr
438 720 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
36 070 kr
37 130 kr
438 360 kr
432 840 kr
445 560 kr
Pleiemedarbeider
Statlig
7 181 personer
4 085 personer
3 096 personer
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 218 kr
34 230 kr
33 750 kr
35 260 kr
410 760 kr
405 000 kr
423 120 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 218 kr
34 520 kr
33 890 kr
35 730 kr
414 240 kr
406 680 kr
428 760 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 370 kr
34 410 kr
36 410 kr
424 440 kr
412 920 kr
436 920 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
36 570 kr
35 300 kr
37 940 kr
438 840 kr
423 600 kr
455 280 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Statlig
5 943 personer
3 541 personer
2 402 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 214 kr
33 750 kr
33 200 kr
34 720 kr
405 000 kr
398 400 kr
416 640 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 214 kr
34 100 kr
33 390 kr
35 320 kr
409 200 kr
400 680 kr
423 840 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 270 kr
34 360 kr
36 430 kr
423 240 kr
412 320 kr
437 160 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
35 210 kr
37 980 kr
437 160 kr
422 520 kr
455 760 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Statlig
1 238 personer
544 personer
694 personer
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
34 950 kr
34 170 kr
36 010 kr
419 400 kr
410 040 kr
432 120 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 130 kr
34 230 kr
36 300 kr
421 560 kr
410 760 kr
435 600 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
35 580 kr
34 560 kr
36 380 kr
426 960 kr
414 720 kr
436 560 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
36 850 kr
35 530 kr
37 880 kr
442 200 kr
426 360 kr
454 560 kr
Pleiemedarbeider
Alle sektorer
84 659 personer
63 046 personer
21 613 personer
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 380 kr
33 250 kr
33 850 kr
400 560 kr
399 000 kr
406 200 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 450 kr
33 300 kr
33 980 kr
401 400 kr
399 600 kr
407 760 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
34 550 kr
34 380 kr
35 000 kr
414 600 kr
412 560 kr
420 000 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
35 130 kr
34 870 kr
35 810 kr
421 560 kr
418 440 kr
429 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold