Portør
Yrkesbeskrivelse

Portør

favoritt ikon

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

En portør transporterer pasienter og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller andre institusjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for portøren:

 • transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasienter til og fra behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisiner, prøver, journaler og annen intern post mellom avdelingene
 • hjelpe til med å løfte pasienter som trenger dette
 • ansvar for å frakte døde personer til institusjonens kapell
 • hjelpe til med å gipse beinbrudd
 • være en del av traumeteamet på akuttmottak
 • gjøre kontorarbeid og gi oppdrag til andre portører
 • hjelpe operasjonssykepleiere ved større operasjoner
 • transportere varer fra sykehus til andre klinikker
 • behandle medikamenter og medisinteknisk utstyr
 • transportere prøver og blodprodukter 
 • utføre førstehjelp, betjene hjertestarter og følge rutiner for varsling
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientene fra landingsplass til akuttmottak
 • hjelpe til ved utagerende og urolige pasienter

Portøren kan i noen tilfeller ha noe administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan være fysisk krevende og innebærer mye gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell, og kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Hvor jobber portører?

Du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker. Du må være i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben innebærer å gå mye og at du kan ta noen tunge løft. Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet.

Utdanning

Det kreves i dag ingen formell utdanning for å jobbe som portør, men det anbefales å ta fagbrev for portører. Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
77 064 personer
58 668 personer
18 396 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 430 kr
32 420 kr
32 440 kr
389 160 kr
389 040 kr
389 280 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 490 kr
32 460 kr
32 570 kr
389 880 kr
389 520 kr
390 840 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
33 570 kr
33 900 kr
403 800 kr
402 840 kr
406 800 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
34 130 kr
33 990 kr
34 570 kr
409 560 kr
407 880 kr
414 840 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
6 648 personer
3 976 personer
2 672 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 430 kr
32 900 kr
34 170 kr
401 160 kr
394 800 kr
410 040 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 520 kr
32 970 kr
34 280 kr
402 240 kr
395 640 kr
411 360 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 850 kr
33 370 kr
34 570 kr
406 200 kr
400 440 kr
414 840 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
34 680 kr
34 080 kr
35 590 kr
416 160 kr
408 960 kr
427 080 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Kommunal
65 841 personer
51 313 personer
14 528 personer
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 470 kr
32 550 kr
32 220 kr
389 640 kr
390 600 kr
386 640 kr
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 520 kr
32 590 kr
32 320 kr
390 240 kr
391 080 kr
387 840 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
33 650 kr
33 640 kr
33 680 kr
403 800 kr
403 680 kr
404 160 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
34 090 kr
34 040 kr
34 250 kr
409 080 kr
408 480 kr
411 000 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Kommunal
4 326 personer
2 800 personer
1 526 personer
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
32 920 kr
32 870 kr
33 690 kr
395 040 kr
394 440 kr
404 280 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 060 kr
33 010 kr
33 830 kr
396 720 kr
396 120 kr
405 960 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 400 kr
33 000 kr
34 150 kr
400 800 kr
396 000 kr
409 800 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
34 240 kr
33 750 kr
35 150 kr
410 880 kr
405 000 kr
421 800 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Privat
5 409 personer
3 943 personer
1 466 personer
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 350 kr
31 880 kr
33 390 kr
388 200 kr
382 560 kr
400 680 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 350 kr
31 880 kr
33 390 kr
388 200 kr
382 560 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 212 kr
33 340 kr
32 940 kr
34 300 kr
400 080 kr
395 280 kr
411 600 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 212 kr
33 690 kr
33 270 kr
34 700 kr
404 280 kr
399 240 kr
416 400 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Privat
1 099 personer
628 personer
471 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 420 kr
35 630 kr
35 210 kr
425 040 kr
427 560 kr
422 520 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 420 kr
35 630 kr
35 210 kr
425 040 kr
427 560 kr
422 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
35 560 kr
35 430 kr
35 730 kr
426 720 kr
425 160 kr
428 760 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
36 050 kr
35 800 kr
36 380 kr
432 600 kr
429 600 kr
436 560 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Statlig
5 814 personer
3 412 personer
2 402 personer
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 204 kr
32 420 kr
31 950 kr
33 040 kr
389 040 kr
383 400 kr
396 480 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 204 kr
32 760 kr
32 160 kr
33 610 kr
393 120 kr
385 920 kr
403 320 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 216 kr
33 990 kr
33 150 kr
35 010 kr
407 880 kr
397 800 kr
420 120 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 216 kr
35 070 kr
33 900 kr
36 490 kr
420 840 kr
406 800 kr
437 880 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Statlig
1 223 personer
548 personer
675 personer
Ca 206 kr
Ca 202 kr
Ca 211 kr
33 450 kr
32 730 kr
34 230 kr
401 400 kr
392 760 kr
410 760 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
Ca 211 kr
33 610 kr
32 780 kr
34 520 kr
403 320 kr
393 360 kr
414 240 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
33 940 kr
32 970 kr
34 740 kr
407 280 kr
395 640 kr
416 880 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
35 070 kr
33 860 kr
36 070 kr
420 840 kr
406 320 kr
432 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold