Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

Arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for portøren:

 • transportere pasienter og brukere på en sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasienter til og fra behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisiner, prøver, blodprodukter, journaler og annen intern post mellom avdelingene
 • hjelpe til med forflytting og leiring av pasienter som trenger dette (leiring betyr å sikre stabilt og hensiktsmessig  liggeposisjon, i seng eller båre som opprettholder vitale funksjoner og hindrer komplikasjoner)
 • sørge for respektfull transport til kjølerom, nedleggelse i kiste og klargjøring for syning
 • hjelpe til med å gipse beinbrudd
 • gjennomføre grunnleggende sykepleie og andre tiltak ved akutt sykdom og skade i akutt-team og mottak
 • hjelpe til ved større operasjoner
 • mottak, oppbevaring, utlevering og transport av varer
 • behandle medikamenter og medisinteknisk utstyr
 • utføre førstehjelp, betjene hjertestarter og varsle etter gjeldende retningslinjer 
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientene fra landingsplass til akuttmottak
 • gjennomføre tiltak for utagerende og urolige pasienter
 • transportere, sortere og lagre ulike typer avfall

Portøren kan i noen tilfeller ha noe administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan være fysisk krevende og innebærer mye gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell, og kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Hvor jobber portører?

Du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

Intervjuer

En kvinne i hvit skjorte og med lyst hår i hestehale smiler til kamera. Hun har et blått bånd rundt halsen. Bildet er tatt innendørs.

Portør

Emilie Østli

– Som portør er det svært viktig å kommunisere godt med alle slags mennesker, sier Emilie.

Viktige egenskaper

Du må like å arbeide med mennesker. Du må være i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben innebærer å gå mye og at du kan ta noen tunge løft. Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De vanligste jobbene blant portørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 469911 - Portørfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter portører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med portører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5139106 - PORTØR
 • 5139153 - FAGARBEIDER (PORTØR)

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.