Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

NDT-kontrollør

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Arbeidsoppgaver

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Som NDT-kontrollør bruker du metoder som ikke ødelegger produktet til å påvise materialfeil, uten derved å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper. Denne testingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft. I­ noen tilfelle også mens den aktuelle delen er i bruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en NDT-kontrollør:

  • se etter feil i produktets overflate eller dypere ned i materialet ved hjelp av metoder som radiografi, ultralyd, magnetpulver, akustisk emisjon, virvelstrøm, termovisjon, penetrerende væsker, lekkasjeprøving og visuell prøving
  • vurdere og dokumentere testresultatet
  • vedlikeholde og kontrollere måleverktøy og inspeksjonsutstyr
  • kundekontakt

Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er også en viktig del av NDT-kontrollørens ansvar.

Beslektede yrkestitler er sveisekontrollør, kvalitetskontrollør og driftsinspektør.

 

Hvor jobber NDT-kontrollører?

NDT-kontrolløren jobber der produktene blir framstilt, enten i produksjonsanlegget eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. NDT-kontroll er viktig innenfor fag som sveising og betongarbeid og i olje- og gassbransjen. Som NDT-kontrollør kan du få jobb over hele verden.

Intervjuer

En mann med lyst hår ser i kamera. Han sitter i en bil med sikkerhetsbelte.

NDT-kontrollør

Tomas Harryson

Jobben til Tomas Harryson er å se det usynlige. Han er en type detektiv i å finne avvik på stålrør som brukes i gass -og oljeindustrien.
Ei dame i arbeidsklær, hvit hjelm, hørselvern og vernebriller.

NDT-kontrollør

Signe Strand Tverbakk

– Her må man være våken hele tiden. Konsekvensene kan være store hvis du ikke har gjort en god nok jobb, sier Signe.

Viktige egenskaper

Som NDT-kontrollør må du være nøyaktig og ansvarsbevisst, siden mangelfull inspeksjon kan få alvorlige følger. Du må like å være i kontakt med kunder og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i NDT-kontrollørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant NDT-kontrollørfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455232 - NDT-kontrollørfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter NDT-kontrollører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med NDT-kontrollører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7212106 - NDT-OPERATØR
  • 7212102 - NDT-INSPEKTØR
  • 7212101 - NDT-KONTROLLØR
  • 7212122 - FAGANSVARLIG (NDT)
  • 7212109 - NDT-PRAKTIKANT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.