Image
En NDT kontrollør tester en stålplate med hjelp av et apparat
Lenke
Adobe stock / jeerawat

Yrkesbeskrivelse

NDT-kontrollør

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Som NDT-kontrollør bruker du metoder som ikke ødelegger produktet til å påvise materialfeil, uten derved å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper. Denne testingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft. I­ noen tilfelle også mens den aktuelle delen er i bruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en NDT-kontrollør:

  • se etter feil i produktets overflate eller dypere ned i materialet ved hjelp av metoder som radiografi, ultralyd, magnetpulver, akustisk emisjon, virvelstrøm, termovisjon, penetrerende væsker, lekkasjeprøving og visuell prøving
  • vurdere og dokumentere testresultatet
  • vedlikeholde og kontrollere måleverktøy og inspeksjonsutstyr
  • kundekontakt

Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er også en viktig del av NDT-kontrollørens ansvar.

Beslektede yrkestitler er sveisekontrollør, kvalitetskontrollør og driftsinspektør.

 

Hvor jobber NDT-kontrollører ?

NDT-kontrolløren jobber der produktene blir framstilt, enten i produksjonsanlegget eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. NDT-kontroll er viktig innenfor fag som sveising og betongarbeid og i olje- og gassbransjen. Som NDT-kontrollør kan du få jobb over hele verden.

Personlige egenskaper

Som NDT-kontrollør må du være nøyaktig og ansvarsbevisst, siden mangelfull inspeksjon kan få alvorlige følger. Du må like å være i kontakt med kunder og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i NDT-kontrollørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 455232 - NDT-kontrollørfaget, Vg3

Bedrifter

NDT-kontrollør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7212102 - NDT-INSPEKTØR
  • 7212101 - NDT-KONTROLLØR
  • 7212106 - NDT-OPERATØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag