Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

NDT-kontrollør

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Arbeidsoppgaver

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Som NDT-kontrollør bruker du metoder som ikke ødelegger produktet til å påvise materialfeil, uten derved å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper. Denne testingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft. I­ noen tilfelle også mens den aktuelle delen er i bruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en NDT-kontrollør:

  • se etter feil i produktets overflate eller dypere ned i materialet ved hjelp av metoder som radiografi, ultralyd, magnetpulver, akustisk emisjon, virvelstrøm, termovisjon, penetrerende væsker, lekkasjeprøving og visuell prøving
  • vurdere og dokumentere testresultatet
  • vedlikeholde og kontrollere måleverktøy og inspeksjonsutstyr
  • kundekontakt

Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er også en viktig del av NDT-kontrollørens ansvar.

Beslektede yrkestitler er sveisekontrollør, kvalitetskontrollør og driftsinspektør.

 

Hvor jobber NDT-kontrollører?

NDT-kontrolløren jobber der produktene blir framstilt, enten i produksjonsanlegget eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. NDT-kontroll er viktig innenfor fag som sveising og betongarbeid og i olje- og gassbransjen. Som NDT-kontrollør kan du få jobb over hele verden.

Intervjuer

Helga jobber med kontroll av stålrør som skal brukes offshore og i annet industri.

NDT-kontrollør

Helga Katrine Hegelstad

Helga Katrine Hegelstad har en ukjent yrkestittel med et stort ansvar. Hun sjekker kvaliteten på stålrør som brukes i offshoreindustrien eller til broer.

Viktige egenskaper

Som NDT-kontrollør må du være nøyaktig og ansvarsbevisst, siden mangelfull inspeksjon kan få alvorlige følger. Du må like å være i kontakt med kunder og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i NDT-kontrollørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant NDT-kontrollørfag

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 455232 - NDT-kontrollørfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med NDT-kontrollører

  • 7212106 - NDT-OPERATØR
  • 7212102 - NDT-INSPEKTØR
  • 7212101 - NDT-KONTROLLØR
  • 7212122 - FAGANSVARLIG (NDT)
  • 7212109 - NDT-PRAKTIKANT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.