Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Kulde- og varmepumpetekniker

En kulde- og varmepumpetekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Arbeidsoppgaver

En kulde- og varmepumpetekniker jobber med kuldeanlegg og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulde- og varmepumpetekniker:

 • montasje, oppstart og justering av kuldeanlegg og varmepumper 
 • kontrollere og vedlikeholde anlegg 
 • finne og reparere feil på anlegg 
 • skifte ut deler på anlegg 
 • gi råd og informasjon til kunder 

Kulde- og varmepumpeteknikeren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg og varmepumper. Mekanikk, termodynamikk, elektroteknikk, rørlegging og hardlodding, er noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpetekniker. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Kulde- og varmepumpeteknikeren arbeider med både store og små kuldeanlegg - og varmepumper . Kuldeanlegg og varmepumpesystemer finnes over alt i samfunnet. Blant annet i:

 • kjøledisker og frysere i dagligvare
 • større industrielle fryseanlegg blant annet i maritim industri
 • fryseanlegg på fiskebåter
 • varmepumper i større næringsbygg og boligbygg
 • isanlegg i ishaller og kunstisbaner
 • kjøleanlegg til datasentre og yrkesbygg

Hvor jobber kulde- og varmepumpeteknikere?

Kulde- og varmepumpeteknikeren kan jobbe i bedrifter som spesialiserer på kulde- og varmepumpeteknikk, i elektrobedrifter, bedrifter som jobber med ventilasjon eller i større entreprenørbedrifter. 

Bli med en kulde- og varmepumpetekniker på jobb

Hvordan er det å jobbe som kulde- og varmepumpetekniker?

Intervjuer

Ei dame i svart t-skjorte og hvit hjelm. Hun er ute.

Kulde – og varmepumpetekniker

Amalie Nikolaisen

– For meg finnes ikke en vanlig arbeidsdag. Vi gjør veldig mye forskjellig fra dag til dag, og det er kjempegøy, sier Amalie.

Passer jeg til å bli kulde- og varmepumpetekniker?

En kulde- og varmepumpetekniker må ha interesse for teknologi, ha god systemforståelse og være nøyaktig. Kulde- og varmepumpeteknikeren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Hva tjener kulde- og varmepumpeteknikere?

Hvordan utdanner du deg til kulde- og varmepumpetekniker?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Hvilke utdanninger er vanligst for kulde- og varmepumpeteknikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber kulde- og varmepumpeteknikkfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 455118 - Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Vg3
 • 555112 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk

Bedrifter: Hvor jobber kulde- og varmepumpeteknikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kulde- og varmepumpeteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7134125 - VARMEPUMPEMONTØR
 • 7134123 - KULDEMONTØR
 • 7134109 - KULDEMONTØRMESTER (RØRLEGGER VVS)
 • 7134102 - KULDEMONTØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134115 - VVS-MONTØR
 • 7241160 - KULDEMONTØR (ELEKTROFAGARBEIDER)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.