Image
Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Kulde- og varmepumpetekniker

En kulde- og varmepumpetekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper.

En kulde- og varmepumpetekniker jobber med kuldeanlegg og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulde- og varmepumpetekniker:

 • montasje, oppstart og justering av kuldeanlegg og varmepumper 
 • kontrollere og vedlikeholde anlegg 
 • finne og reparere feil på anlegg 
 • skifte ut deler på anlegg 
 • gi råd og informasjon til kunder 

Kulde- og varmepumpeteknikeren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg og varmepumper. Mekanikk, termodynamikk, elektroteknikk, rørlegging og hardlodding, er noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpetekniker. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Kulde- og varmepumpeteknikeren arbeider med både store og små kuldeanlegg - og varmepumper . Kuldeanlegg og varmepumpesystemer finnes over alt i samfunnet. Blant annet i:

 • kjøledisker og frysere i dagligvare
 • større industrielle fryseanlegg blant annet i maritim industri
 • fryseanlegg på fiskebåter
 • varmepumper i større næringsbygg og boligbygg
 • isanlegg i ishaller og kunstisbaner
 • kjøleanlegg til datasentre og yrkesbygg

Hvor jobber kulde- og varmepumpeteknikere ?

Kulde- og varmepumpeteknikeren kan jobbe i bedrifter som spesialiserer på kulde- og varmepumpeteknikk, i elektrobedrifter, bedrifter som jobber med ventilasjon eller i større entreprenørbedrifter. 

Personlige egenskaper

En kulde- og varmepumpetekniker må ha interesse for teknologi, ha god systemforståelse og være nøyaktig. Kulde- og varmepumpeteknikeren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Hva jobber kulde- og varmepumpeteknikkfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 455118 - Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Vg3

Bedrifter

Kulde- og varmepumpetekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7134123 - KULDEMONTØR
 • 7134102 - KULDEMONTØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134109 - KULDEMONTØRMESTER (RØRLEGGER VVS)
 • 7134125 - VARMEPUMPEMONTØR
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi