Image
Oppskjæring av fisk

Yrkesbeskrivelse

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer, det vil si fisk og annen sjømat. Fagarbeidere i sjømatproduksjon er ansatt i bedrifter som lager sjømat.

Fagarbeideren kan følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne. Det er viktig å ha et høyt fokus på kvalitet i arbeidet. 

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du enten være faglig ansvarlig for produksjonen, eller du kan være del av en produksjonslinje.

I jobben inngår bruk av både manuelt utstyr som kniver, og mer avanserte maskiner.

Hvor jobber fagarbeidere sjømatproduksjon ?

Fagarbeidere er ansatt i fiskeindustribedrifter, hos sjømatprodusenter, på fiskefartøy og for ulike eksportbedrifter innenfor næringen. Sjømatbedrifter finnes over hele kysten, landet rundt. Det er også gode muligheter for å jobbe i utlandet.

Personlige egenskaper

Som fagarbeider i sjømatproduksjon bør du være interessert i produksjonsprosesser. Du bør være godt organisert og kunne jobbe effektivt. I faget er det viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, og ikke minst gode samarbeidsegenskaper. Du bør også være kvalitetsbevisst. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du ta utdanning på fagskole i matteknikk.

Hva jobber fagarbeiderutdannede i sjømatproduksjon som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fagarbeidere sjømatproduksjon ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Fagarbeider sjømatproduksjon i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8271101 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FISK)
 • 8271102 - ETIKETTARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271114 - FAGARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271106 - FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI)
 • 8271103 - FALSER (HERMETIKK - FISK)
 • 8271115 - FLEKKER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271111 - FORMANN (FISKEINDUSTRI)
 • 8271107 - FRYSER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271122 - FRYSERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271116 - HERMETIKKARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271117 - KONSERVERINGSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271120 - KONTROLLØR (FISKEINDUSTRI)
 • 8271109 - KUTTER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271104 - MASKINPAKKER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271105 - PAKKEMASKINFØRER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271108 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271113 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271118 - RØKERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271112 - SKINNER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271121 - SPESIALARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271119 - TØRRFISKTILVIRKER
 • 7411119 - FISKEARBEIDER
 • 7411102 - FISKEHANDLER
 • 7411114 - FILETSKJÆRER
 • 7411116 - LAKSESLAKTER
 • 7411117 - FISKESLAKTER
 • 7411118 - FILETARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag