Image
Kiropraktor
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

En kiropraktor behandler pasienter med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet eller i nerve-, muskel-, skjelettsystemet.

Det kan for eksempel dreie seg om hode- og nakkesmerter, smerter i kjeve eller skuldre, isjiassmerter, whiplash, korsrygg- og bekkenplager eller idrettsskader.

Kiropraktorens oppgave er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og forebygge slike plager. Dette gjøres i klinisk konsultasjon med pasienten.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kiropraktor:

  • samtale med pasienten for å kartlegge sykehistorien 
  • kartlegge smerte/ubehag og hvor i kroppen det sitter
  • funksjonell testing av nerve-, muskel- og skjelettapparatet
  • behandling ved hjelp av teknikker som eksempelvis leddkorreksjon, triggerpunktterapi, massasje, trykkbølgebehandling, tøyninger av muskulatur og treningsøvelser
  • veiledning om kosthold og livsstil
  • henvisning til medisinske undersøkelser og bildediagnostikk som røntgen, MR og CT

Alle kiropraktorer har rett til å sykmelde og henvise direkte til spesialist og undersøkelser. 

En kiropraktor samarbeider ofte med lege, tannlege og fysioterapeut.

Kiropraktor er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber kiropraktorer ?

De fleste kiropraktorer jobber i privat praksis, mange av dem i tverrfaglige klinikker. Kiropraktorer kan også jobbe innen forskning og i det offentlige helsevesenet.

Personlige egenskaper

Du må like å ha kontakt med mennesker og være flink til å kommunisere. Du må også kunne løse problemer, ha god vurderingsevne og gode samarbeidsevner. 

Utdanning

Kiropraktorutdanning tilbys ikke i Norge. For å bli kiropraktor tar de fleste den femårige masterutdanningen i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia. Turnustjenesten på ett år kommer i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge.

Ved utvalgte studiesteder er det mulig å ta medisin grunnfag som en forberedelse til studier i utlandet. ANSA har oversikt over utdanning og opptakskrav i flere land.

Se oversikt over hvem som tilbyr Medisin grunnfag.

Bedrifter

Kiropraktor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3226113 - KIROPRAKTOR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 09. mai 2019, av Norsk kiropraktorforening