Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb
Yrkesbeskrivelse

Teknisk tegner

favoritt ikon

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Som teknisk tegner lager du tekniske arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. Arbeidet skjer i stor grad ved bruk av digitale verktøy innen dataassistert konstruksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk tegner:

  • lage 3D-modeller og arbeidstegninger etter informasjon fra fagspesialister som designingeniører og arkitekter
  • utarbeide teknisk dokumentasjon 
  • ansvar for presentasjon av prosjekter
  • lage brosjyrer, publikasjoner og annet presentasjonsmateriale 

Som teknisk tegner kan du fylle en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker og 3D-visualiserer. Arbeidsområdene kan variere mye mellom disse betegnelsene, men fellestrekk for alle er at du konkretiserer og visualiserer ideer ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske tegnere vil ofte samarbeide med en rekke andre yrkesgrupper, som eksempelvis ingeniører, dokumentører, entreprenører og arkitekter

Hvor jobber tekniske tegnere?

Mange tekniske tegnere er ansatt hos arkitektkontorer, ingeniørfirmaer eller entreprenørfirmaer. Som teknisk tegner kan du også være offentlig ansatt. Det er også en del tekniske tegnere som er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som teknisk tegner er det svært viktig at du er flink til å se løsninger, samtidig som du er presis og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være strukturert, ha teknisk innsikt og ha gode datakunnskaper. Evne til samarbeid og kommunikasjon er svært viktig. 

Utdanning

Utdanning som teknisk tegner, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker, tilbys ved flere fagskoler og ved fjernundervisningsinstitusjoner. Du kan også ta kortere og lengre kurs som tilbys i privatmarkedet.

Opplæring innen teknisk tegning inngår i visse utdanninger som arkitektur- og ingeniørutdanninger. Det er også mulig ta høyere utdanning som teknisk tegner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Se oversikt over utdanninger 
Se også søk på 3D-utdanninger

Opptakskrav
Vanligvis generell studiekompetanse. Private skoler vurderer som regel realkompetanse på lik linje med studiekompetanse. Har du bakgrunn som håndverker, landskapsarkitekt, interiørkonsulent, innen data, media eller lignende, vil du med teknisk tegning spisse den kompetansen du allerede har.

Etter- og videreutdanning
Med utdanning som teknisk tegner har du godt grunnlag for videre studier innen teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du også ta relevant universitets- og høyskoleutdanning.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Teknisk tegner
Heltid
Alle sektorer
2 355 personer
779 personer
1 576 personer
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 410 kr
47 030 kr
49 060 kr
580 920 kr
564 360 kr
588 720 kr
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 410 kr
47 030 kr
49 060 kr
580 920 kr
564 360 kr
588 720 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
50 590 kr
48 670 kr
51 550 kr
607 080 kr
584 040 kr
618 600 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
51 710 kr
49 270 kr
52 930 kr
620 520 kr
591 240 kr
635 160 kr
Teknisk tegner
Deltid
Alle sektorer
375 personer
202 personer
173 personer
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
552 000 kr
551 880 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
552 000 kr
551 880 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 297 kr
47 060 kr
46 210 kr
48 180 kr
564 720 kr
554 520 kr
578 160 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 297 kr
47 630 kr
46 570 kr
49 020 kr
571 560 kr
558 840 kr
588 240 kr
Teknisk tegner
Heltid
Kommunal
213 personer
137 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca 304 kr
48 600 kr
49 290 kr
583 200 kr
591 480 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 304 kr
48 600 kr
49 290 kr
583 200 kr
591 480 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 304 kr
48 390 kr
49 190 kr
580 680 kr
590 280 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 304 kr
48 630 kr
49 470 kr
583 560 kr
593 640 kr
Teknisk tegner
Heltid
Privat
2 128 personer
698 personer
1 430 personer
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 400 kr
46 990 kr
49 040 kr
580 800 kr
563 880 kr
588 480 kr
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 400 kr
46 990 kr
49 040 kr
580 800 kr
563 880 kr
588 480 kr
Ca 314 kr
Ca 302 kr
Ca 320 kr
50 880 kr
48 900 kr
51 850 kr
610 560 kr
586 800 kr
622 200 kr
Ca 314 kr
Ca 302 kr
Ca 320 kr
52 100 kr
49 550 kr
53 350 kr
625 200 kr
594 600 kr
640 200 kr
Teknisk tegner
Deltid
Privat
326 personer
183 personer
143 personer
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
45 830 kr
45 990 kr
549 960 kr
549 960 kr
551 880 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
45 830 kr
45 990 kr
549 960 kr
549 960 kr
551 880 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 030 kr
45 980 kr
48 520 kr
564 360 kr
551 760 kr
582 240 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 670 kr
46 370 kr
49 500 kr
572 040 kr
556 440 kr
594 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du meget gode kunnskaper om data­teknologi.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.