Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb
Yrkesbeskrivelse

Teknisk tegner

favoritt ikon

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Som teknisk tegner lager du tekniske arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. Arbeidet skjer i stor grad ved bruk av digitale verktøy innen dataassistert konstruksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk tegner:

  • lage 3D-modeller og arbeidstegninger etter informasjon fra fagspesialister som designingeniører og arkitekter
  • utarbeide teknisk dokumentasjon 
  • ansvar for presentasjon av prosjekter
  • lage brosjyrer, publikasjoner og annet presentasjonsmateriale 

Som teknisk tegner kan du fylle en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker og 3D-visualiserer. Arbeidsområdene kan variere mye mellom disse betegnelsene, men fellestrekk for alle er at du konkretiserer og visualiserer ideer ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske tegnere vil ofte samarbeide med en rekke andre yrkesgrupper, som eksempelvis ingeniører, dokumentører, entreprenører og arkitekter

Hvor jobber tekniske tegnere?

Mange tekniske tegnere er ansatt hos arkitektkontorer, ingeniørfirmaer eller entreprenørfirmaer. Som teknisk tegner kan du også være offentlig ansatt. Det er også en del tekniske tegnere som er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som teknisk tegner er det svært viktig at du er flink til å se løsninger, samtidig som du er presis og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være strukturert, ha teknisk innsikt og ha gode datakunnskaper. Evne til samarbeid og kommunikasjon er svært viktig. 

Utdanning

Utdanning som teknisk tegner, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker, tilbys ved flere fagskoler og ved fjernundervisningsinstitusjoner. Du kan også ta kortere og lengre kurs som tilbys i privatmarkedet.

Opplæring innen teknisk tegning inngår i visse utdanninger som arkitektur- og ingeniørutdanninger. Det er også mulig ta høyere utdanning som teknisk tegner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Se oversikt over utdanninger 
Se også søk på 3D-utdanninger

Opptakskrav
Vanligvis generell studiekompetanse. Private skoler vurderer som regel realkompetanse på lik linje med studiekompetanse. Har du bakgrunn som håndverker, landskapsarkitekt, interiørkonsulent, innen data, media eller lignende, vil du med teknisk tegning spisse den kompetansen du allerede har.

Etter- og videreutdanning
Med utdanning som teknisk tegner har du godt grunnlag for videre studier innen teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du også ta relevant universitets- og høyskoleutdanning.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Teknisk tegner
Deltid
Alle sektorer
397 personer
217 personer
180 personer
Ca 273 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
44 250 kr
44 370 kr
44 230 kr
531 000 kr
532 440 kr
530 760 kr
Ca 273 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
44 250 kr
44 370 kr
44 230 kr
531 000 kr
532 440 kr
530 760 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 280 kr
44 750 kr
44 310 kr
45 320 kr
537 000 kr
531 720 kr
543 840 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 280 kr
45 030 kr
44 610 kr
45 570 kr
540 360 kr
535 320 kr
546 840 kr
Teknisk tegner
Heltid
Alle sektorer
2 217 personer
747 personer
1 470 personer
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
45 830 kr
47 500 kr
563 280 kr
549 960 kr
570 000 kr
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
45 830 kr
47 500 kr
563 280 kr
549 960 kr
570 000 kr
Ca 304 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
49 270 kr
47 420 kr
50 210 kr
591 240 kr
569 040 kr
602 520 kr
Ca 304 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
50 120 kr
47 910 kr
51 250 kr
601 440 kr
574 920 kr
615 000 kr
Teknisk tegner
Kommunal
263 personer
167 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 295 kr
47 230 kr
47 830 kr
566 760 kr
573 960 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 295 kr
47 230 kr
47 830 kr
566 760 kr
573 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 292 kr
46 290 kr
47 270 kr
555 480 kr
567 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 292 kr
46 480 kr
47 500 kr
557 760 kr
570 000 kr
Teknisk tegner
Heltid
Kommunal
225 personer
145 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 297 kr
47 230 kr
48 080 kr
566 760 kr
576 960 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 297 kr
47 230 kr
48 080 kr
566 760 kr
576 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 294 kr
46 410 kr
47 580 kr
556 920 kr
570 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 294 kr
46 620 kr
47 830 kr
559 440 kr
573 960 kr
Teknisk tegner
Privat
2 334 personer
862 personer
1 472 personer
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 650 kr
45 610 kr
47 290 kr
559 800 kr
547 320 kr
567 480 kr
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 650 kr
45 610 kr
47 290 kr
559 800 kr
547 320 kr
567 480 kr
Ca 303 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
49 140 kr
47 230 kr
50 210 kr
589 680 kr
566 760 kr
602 520 kr
Ca 303 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
50 010 kr
47 730 kr
51 280 kr
600 120 kr
572 760 kr
615 360 kr
Teknisk tegner
Deltid
Privat
350 personer
200 personer
150 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
44 180 kr
44 060 kr
44 230 kr
530 160 kr
528 720 kr
530 760 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
44 180 kr
44 060 kr
44 230 kr
530 160 kr
528 720 kr
530 760 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
45 020 kr
44 240 kr
46 120 kr
540 240 kr
530 880 kr
553 440 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
45 330 kr
44 560 kr
46 420 kr
543 960 kr
534 720 kr
557 040 kr
Teknisk tegner
Heltid
Privat
1 984 personer
662 personer
1 322 personer
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
46 080 kr
47 420 kr
563 280 kr
552 960 kr
569 040 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
46 080 kr
47 420 kr
563 280 kr
552 960 kr
569 040 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 312 kr
49 620 kr
47 840 kr
50 510 kr
595 440 kr
574 080 kr
606 120 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 312 kr
50 550 kr
48 380 kr
51 640 kr
606 600 kr
580 560 kr
619 680 kr
Teknisk tegner
Alle sektorer
2 614 personer
964 personer
1 650 personer
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 292 kr
46 670 kr
45 540 kr
47 370 kr
560 040 kr
546 480 kr
568 440 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 292 kr
46 670 kr
45 540 kr
47 370 kr
560 040 kr
546 480 kr
568 440 kr
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 308 kr
48 790 kr
46 910 kr
49 850 kr
585 480 kr
562 920 kr
598 200 kr
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 308 kr
49 580 kr
47 370 kr
50 830 kr
594 960 kr
568 440 kr
609 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Betongfagarbeidere støper underlag.

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Dataelektroniker i arbeid.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Feier står på at tak og renser en pipe.

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Arkitekt står med tegninger og ser på takbjelker.

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.