Image
Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Som teknisk tegner lager du tekniske arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. Arbeidet skjer i stor grad ved bruk av digitale verktøy innen dataassistert konstruksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk tegner:

 • lage 3D-modeller og arbeidstegninger etter informasjon fra fagspesialister som designingeniører og arkitekter
 • utarbeide teknisk dokumentasjon 
 • ansvar for presentasjon av prosjekter
 • lage brosjyrer, publikasjoner og annet presentasjonsmateriale 

Som teknisk tegner kan du fylle en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker og 3D-visualiserer. Arbeidsområdene kan variere mye mellom disse betegnelsene, men fellestrekk for alle er at du konkretiserer og visualiserer ideer ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske tegnere vil ofte samarbeide med en rekke andre yrkesgrupper, som eksempelvis ingeniører, dokumentører, entreprenører og arkitekter

Hvor jobber tekniske tegnere ?

Mange tekniske tegnere er ansatt hos arkitektkontorer, ingeniørfirmaer eller entreprenørfirmaer. Som teknisk tegner kan du også være offentlig ansatt. Det er også en del tekniske tegnere som er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som teknisk tegner er det svært viktig at du er flink til å se løsninger, samtidig som du er presis og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være strukturert, ha teknisk innsikt og ha gode datakunnskaper. Evne til samarbeid og kommunikasjon er svært viktig. 

Utdanning

Utdanning som teknisk tegner, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker, tilbys ved flere fagskoler og ved fjernundervisningsinstitusjoner. Du kan også ta kortere og lengre kurs som tilbys i privatmarkedet.

Opplæring innen teknisk tegning inngår i visse utdanninger som arkitektur- og ingeniørutdanninger. Det er også mulig ta høyere utdanning som teknisk tegner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Utdanninger DAK-operatør 

Etter- og videreutdanning
Med utdanning som teknisk tegner har du godt grunnlag for videre studier innen teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du også ta relevant universitets- og høyskoleutdanning.

Hva er de vanligste utdanningene for tekniske tegnere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Teknisk tegner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7350122 - TEKNISK TEGNER
 • 3114130 - TEKNISK TEGNER (MASKIN)
 • 7350121 - DAK-OPERATØR
 • 7350123 - FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING)
 • 7350118 - KONSTRUKTØR (TEKNISK TEGNING)
 • 7350107 - MASKINTEGNER
 • 7350120 - OPTISK TEGNER
 • 7350119 - TEGNEASSISTENT
 • 7350111 - TEGNER (BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK)
 • 7350112 - TEGNER (ELEKTROTEKNIKK)
 • 7350113 - TEGNER (TEKNISK)
 • 7350114 - TEGNER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 7350116 - TEKNISK ILLUSTRATØR
 • 7350102 - KARTGRAFIKER
 • 7350103 - KARTINSPEKTØR
 • 7350104 - KARTREPRODUSØR
 • 7350105 - KARTRETTER
 • 7350106 - KARTTEGNER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 18. oktober 2021, av Noroff