Gjennomgått i samarbeid med Noroff 29. desember 2023

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Som teknisk tegner lager du tekniske arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. Arbeidet skjer i stor grad ved bruk av digitale verktøy innen dataassistert konstruksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk tegner:

 • lage 3D-modeller og arbeidstegninger etter informasjon fra fagspesialister som designingeniører og arkitekter
 • utarbeide teknisk dokumentasjon 
 • ansvar for presentasjon av prosjekter
 • lage brosjyrer, publikasjoner og annet presentasjonsmateriale 

Som teknisk tegner kan du ha mange ulike jobber, som DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker eller 3D-visualiserer. Selv om oppgavene kan være forskjellige, handler alle jobbene om å gjøre ideer tydeligere ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske tegnere vil ofte samarbeide med en rekke andre yrkesgrupper, som eksempelvis ingeniører, dokumentører, entreprenører og arkitekter

Hvor jobber tekniske tegnere?

Mange tekniske tegnere er ansatt hos arkitektkontorer, ingeniørfirmaer eller entreprenørfirmaer. Som teknisk tegner kan du også være offentlig ansatt. Det er også en del tekniske tegnere som er selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som teknisk tegner?

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med hestehale, svart genser og flerfarget nøkkelring rundt halsen. Hun smiler. I bakgrunnen er en hvit vegg.

Teknisk tegner

Kjersti Titlestad

– Å sette sammen ulike tegninger over rør, sprinkelanlegg, bygg og elektro og få det til å passe sammen, det er veldig gøy, sier Kjersti.
teknisk tegner Anita Eide Øvland portrett

Teknisk tegner

Anita Eide Øvland

Anita jobber med teknisk tegning i interiørbransjen, og er opptatt av å lage noe fint og funksjonelt for andre.

Passer jeg til å bli teknisk tegner?

Som teknisk tegner er det svært viktig at du er flink til å se løsninger, samtidig som du er presis og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være strukturert, ha teknisk innsikt og ha gode datakunnskaper. Evne til samarbeid og kommunikasjon er svært viktig. 

Hva tjener tekniske tegnere?

Hvordan utdanner du deg til teknisk tegner?

Utdanning som teknisk tegner, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker, tilbys ved flere fagskoler og ved fjernundervisningsinstitusjoner. Du kan også ta kortere og lengre kurs som tilbys i privatmarkedet.

Opplæring innen teknisk tegning inngår i visse utdanninger som arkitektur- og ingeniørutdanninger. Det er også mulig ta høyere utdanning som teknisk tegner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Utdanninger DAK-operatør 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Med utdanning som teknisk tegner har du godt grunnlag for videre studier innen teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du også ta relevant universitets- og høyskoleutdanning.

Hvilke utdanninger er vanligst for tekniske tegnere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber tekniske tegnere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tekniske tegnere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7350123 - FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING)
 • 7350121 - DAK-OPERATØR
 • 7350122 - TEKNISK TEGNER
 • 7350120 - OPTISK TEGNER
 • 7350119 - TEGNEASSISTENT
 • 7350118 - KONSTRUKTØR (TEKNISK TEGNING)
 • 7350116 - TEKNISK ILLUSTRATØR
 • 7350114 - TEGNER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 7350113 - TEGNER (TEKNISK)
 • 7350112 - TEGNER (ELEKTROTEKNIKK)
 • 7350111 - TEGNER (BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK)
 • 7350107 - MASKINTEGNER
 • 7350106 - KARTTEGNER
 • 7350105 - KARTRETTER
 • 7350104 - KARTREPRODUSØR
 • 7350103 - KARTINSPEKTØR
 • 7350102 - KARTGRAFIKER
 • 3114130 - TEKNISK TEGNER (MASKIN)
 • 7350125 - FORMANN (TEKNISK TEGNING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.