Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb
Yrkesbeskrivelse

Teknisk tegner

favoritt ikon

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Som teknisk tegner lager du tekniske arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. Arbeidet skjer i stor grad ved bruk av digitale verktøy innen dataassistert konstruksjon.

Som teknisk tegner utarbeider du 3D-modeller og arbeidstegninger etter informasjon fra fagspesialister, som for eksempel designingeniører og arkitekter. Tekniske tegnere kan også ha ansvar for presentasjon av prosjekter, som utarbeiding av brosjyrer, publikasjoner og annet presentasjonsmateriale. 

Som teknisk tegner kan du fylle en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker og 3D-visualiserer. Arbeidsområdene kan variere mye mellom disse betegnelsene, men fellestrekk for alle er at du konkretiserer og visualiserer ideer ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske tegnere vil ofte samarbeide med en rekke andre yrkesgrupper, som eksempelvis ingeniører, dokumentører, entreprenører og arkitekter

Hvor jobber tekniske tegnere?

En teknisk tegner jobber ofte med større produksjonsprosjekter. Du vil ofte være ansatt hos arkitektkontorer, ingeniørfirmaer eller entreprenørfirmaer. Du kan også være offentlig ansatt. Det er også en del tekniske tegnere som er selvstendig næringsdrivende og tar oppdrag som konsulent.

Personlige egenskaper

Som teknisk tegner er det svært viktig at du er flink til å se løsninger, samtidig som du er presis og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være strukturert, og ha gode datakunnskaper. Evne til samarbeid og kommunikasjon er svært viktig. Det stilles høye krav til teknisk innsikt, utførelse og nøyaktighet.

Utdanning

Utdanning som teknisk tegner, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker, tilbys ved flere fagskoler og ved fjernundervisningsinstitusjoner. Du kan også ta kortere og lengre kurs som tilbys i privatmarkedet.

Opplæring innen teknisk tegning inngår i visse utdanninger som arkitektur- og ingeniørutdanninger. Det er også mulig ta høyere utdanning som teknisk tegner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Se oversikt over utdanninger 
Se også søk på 3D-utdanninger

Opptakskrav
Vanligvis generell studiekompetanse. Private skoler vurderer som regel realkompetanse på lik linje med studiekompetanse. Har du bakgrunn som håndverker, landskapsarkitekt, interiørkonsulent, innen data, media eller lignende, vil du med teknisk tegning spisse den kompetansen du allerede har.

Etter- og videreutdanning
Med utdanning som teknisk tegner har du godt grunnlag for videre studier innen teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du også ta relevant universitets- og høyskoleutdanning.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tekniske tegnere
Deltid
Alle sektorer
408 personer
226 personer
182 personer
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 261 kr
42 970 kr
43 560 kr
42 330 kr
515 640 kr
522 720 kr
507 960 kr
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 261 kr
42 970 kr
43 560 kr
42 330 kr
515 640 kr
522 720 kr
507 960 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 280 kr
43 840 kr
42 520 kr
519 360 kr
526 080 kr
510 240 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 590 kr
44 020 kr
43 010 kr
523 080 kr
528 240 kr
516 120 kr
Tekniske tegnere
Heltid
Alle sektorer
2 193 personer
746 personer
1 447 personer
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 284 kr
45 710 kr
44 870 kr
46 000 kr
548 520 kr
538 440 kr
552 000 kr
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 284 kr
45 710 kr
44 870 kr
46 000 kr
548 520 kr
538 440 kr
552 000 kr
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 660 kr
45 930 kr
48 550 kr
571 920 kr
551 160 kr
582 600 kr
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
48 540 kr
46 460 kr
49 610 kr
582 480 kr
557 520 kr
595 320 kr
Tekniske tegnere
Heltid
Kommunal
231 personer
80 personer
151 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 288 kr
45 830 kr
46 580 kr
549 960 kr
558 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 288 kr
45 830 kr
46 580 kr
549 960 kr
558 960 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 285 kr
45 340 kr
43 910 kr
46 100 kr
544 080 kr
526 920 kr
553 200 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 285 kr
45 540 kr
43 910 kr
46 320 kr
546 480 kr
526 920 kr
555 840 kr
Tekniske tegnere
Deltid
Privat
365 personer
211 personer
154 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
42 690 kr
42 860 kr
41 630 kr
512 280 kr
514 320 kr
499 560 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
42 690 kr
42 860 kr
41 630 kr
512 280 kr
514 320 kr
499 560 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 270 kr
43 750 kr
42 540 kr
519 240 kr
525 000 kr
510 480 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 610 kr
43 940 kr
43 110 kr
523 320 kr
527 280 kr
517 320 kr
Tekniske tegnere
Heltid
Privat
1 945 personer
659 personer
1 286 personer
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 284 kr
45 790 kr
45 000 kr
46 000 kr
549 480 kr
540 000 kr
552 000 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 284 kr
45 790 kr
45 000 kr
46 000 kr
549 480 kr
540 000 kr
552 000 kr
Ca 297 kr
Ca 285 kr
Ca 302 kr
48 040 kr
46 230 kr
48 970 kr
576 480 kr
554 760 kr
587 640 kr
Ca 297 kr
Ca 285 kr
Ca 302 kr
49 010 kr
46 810 kr
50 140 kr
588 120 kr
561 720 kr
601 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Mann tester spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill. I dette yrket må du være teknisk og kreativ, i tillegg til analytisk – slik at du kan sette deg inn i hvilke spill kjøperne ønsker.

Murar i arbeid.

Murer

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Arkitekt står med tegninger og ser på takbjelker.

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.