Image
Trevaresnekker fikser vindu
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Snekker

Snekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger.

Tidligere fikk man svennebrev som trevaresnekker, det er nå endret til snekker. 

En snekker jobber ofte i lokale bedrifter som har egne produksjonslokaler. Som snekker er også ofte ute på hus og hytter på befaring og for å ferdigstille eller montere produktene.   

Som snekker er det vanlig å fordype deg innen: 

 • vindus- og dørsnekkring som lager både moderne og tradisjonelle vinduer som er tilpasset eldre bygninger utseendemessig og alt fra vanlige ytterdører til avanserte skyvedører og garasjedører
 • innredningssnekkring som lager spesialinnredninger til rom som bad og kjøkken, kontor, hotell, hytter og restauranter
 • trappesnekkring som måler, produserer og monterer trapper

Snekkerfaget er et tradisjonsrikt fag der det brukes både tradisjonelle håndverksteknikker og moderne teknikker. Med det menes maskinarbeid og i økende grad datastyrte maskiner og verktøy.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • velge råvarer og materialer til ulike produkter og produksjonsoppgaver
 • utføre enkelt vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr
 • utføre enkle programmeringer og lage komponenter ved bruk av digitalt styrte maskiner
 • forbehandle og overflatebehandle ulike produkter
 • ivareta miljøhensyn ved valg av arbeidsmetoder og materialer 

Snekkeren er nært beslektet med andre snekkeryrker som møbelsnekker, industrisnekkertømrer

Andre beslektede yrker er fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon, båtbygger, orgelbygger.

Hvor jobber Snekkere ?

En snekker jobber ofte i store og små lokale bedrifter, der de har egne produksjonslokaler. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper

Som snekker må du ha gode samarbeidsevner. Du må være praktisk anlagt, nøyaktig og ha blikk for detaljer. Det er en fordel om du liker å skape med hendene, samt tegne og konstruere produkter ved hjelp av datastyrte programmer og maskiner.  

Utdanning

Utdanning til fagarbeider i snekkerfaget er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber snekkerfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 458324 - Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3
 • 458321 - Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II

Bedrifter

Snekker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7421132 - FAGANSVARLIG (SNEKKER)
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
 • 7421124 - FORMANN (SNEKKERI)
 • 7421118 - SNEKKER
 • 7421110 - SNEKKERFORMANN
 • 7421112 - SNEKKERMESTER
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 09. mai 2022, av Norske Trevarer, Faglig råd for bygg og anleggsteknikk