Gjennomgått i samarbeid med Norske Trevarer, Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 09. mai 2022

Snekker

Snekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger.

Arbeidsoppgaver

Tidligere fikk man svennebrev som trevaresnekker, det er nå endret til snekker. 

En snekker jobber ofte i lokale bedrifter som har egne produksjonslokaler. Som snekker er du også ofte ute på hus og hytter på befaring og for å ferdigstille eller montere produktene.   

Som snekker er det vanlig å fordype deg innen: 

 • vindus- og dørsnekring som lager både moderne og tradisjonelle vinduer som er tilpasset eldre bygninger utseendemessig og alt fra vanlige ytterdører til avanserte skyvedører og garasjedører
 • innredningssnekring som lager spesialinnredninger til rom som bad og kjøkken, kontor, hotell, hytter og restauranter
 • trappesnekring som måler, produserer og monterer trapper

Snekkerfaget er et tradisjonsrikt fag der det brukes både tradisjonelle håndverksteknikker og moderne teknikker. Med det menes maskinarbeid og i økende grad datastyrte maskiner og verktøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en snekker: 

 • velge råvarer og materialer til ulike produkter og produksjonsoppgaver
 • utføre enkelt vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr
 • utføre enkle programmeringer og lage komponenter ved bruk av digitalt styrte maskiner
 • forbehandle og overflatebehandle ulike produkter
 • ivareta miljøhensyn ved valg av arbeidsmetoder og materialer 

Snekkeren er nært beslektet med andre snekkeryrker som møbelsnekker, industrisnekkertømrer

Andre beslektede yrker er fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon, båtbygger, orgelbygger.

Hvor jobber Snekkere?

En snekker jobber ofte i store og små lokale bedrifter, der de har egne produksjonslokaler. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende

Bli med en snekker på jobb

Hvordan er det å jobbe som snekker ?

Intervjuer

Dame med lyst hår i hestehale og svart genser. Verkstedhall i bakgrunnen.

Snekker

Kamilla Kverme

– Du må være villig til å lære nye ting og vise interesse for faget, for du lærer stadig nye ting i dette yrket, sier arbeidsleder og snekker Kamilla.
En mann ikledd svart genser og gul vest ser mot kamera. Han har mørkt, kort hår og briller. I bakgrunnen ligger det planker.

Snekker

Sebastian Thomas

– Det beste jeg vet med å være snekker, er å skape ting og få et resultat ut av det jeg holder på med, forteller Sebastian.

Passer jeg til å bli snekker ?

Som snekker må du ha gode samarbeidsevner. Du må være praktisk anlagt, nøyaktig og ha blikk for detaljer. Det er en fordel om du liker å skape med hendene, samt tegne og konstruere produkter ved hjelp av datastyrte programmer og maskiner.  

Hva tjener Snekkere?

Hvordan utdanner du deg til snekker ?

Utdanning til fagarbeider i snekkerfaget er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber snekkerfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457142 - Snekkerfaget, Vg3
 • 458324 - Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3
 • 458321 - Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II

Bedrifter: Hvor jobber Snekkere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Snekkere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7421132 - FAGANSVARLIG (SNEKKER)
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421124 - FORMANN (SNEKKERI)
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
 • 7421118 - SNEKKER
 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421112 - SNEKKERMESTER
 • 7421110 - SNEKKERFORMANN
 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.