Gjennomgått i samarbeid med Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 13. desember 2023

Skipsmotormekaniker

En skipsmotormekaniker vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Arbeidsoppgaver

En skipsmotormekaniker het tidligere motormann, men får nytt navn fra 01.08.2022, i forbindelse med fagfornyelsen.

Skipsmotormekaniker håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipsmotormekaniker:

 • vedlikehold i maskinrom og andre tekniske rom
 • vaktfunksjon
 • forefallende arbeid
 • motormekanikk
 • holde orden, renhold og rydding
 • avfallshåndtering
 • observere og rapportere avvik
 • følge gitte rutiner og prosedyrer
 • sikkerhet og beredskap

Arbeidet ledes av en maskinist eller maskinsjef. Motormenn jobber på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber skipsmotormekanikere?

En motormann jobber som oftest om bord på skip, men det er også mulig å jobbe på landbasert industri.

Hvordan er det å jobbe som skipsmotormekaniker?

Intervjuer

Portrettbilde av en gutt med lyst kort hår og ullgenser

Skipsmotormekaniker

Heine Frøyland Ihle

– Jeg har alltid likt meg på sjøen og kjørt båt siden jeg var liten. Så hva er vel bedre enn å kombinere to hobbyer, mener skipsmotormekaniker Heine Frøyland Ihle.
Motormann Thrine Gohn klatret opp i ubåten hun jobber på.

Motormann

Thrine Gohn

Thrine er motormann på ubåt. En liten verden på dypet med både faglige og sosiale utfordringer.

Viktige egenskaper for en skipsmotormekaniker

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og selvstendig. Du må være flink til å takle stress og håndtere utfordringer. Det er viktig med gode samarbeidsevner og du bør være sosial. Det er en fordel å ha gode engelskkunnskaper, og du bør være nysgjerrig og ha en interesse for faget. 

Hva tjener skipsmotormekanikere?

Hvordan utdanner du deg til skipsmotormekaniker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Du kan også ta fagbrev som motormann i Forsvaret.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg videre til maskinist eller maskinsjef når du har oppnådd nok fartstid om bord. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for skipsmotormekanikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber skipsmotormekanikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455231 - Skipsmotormekanikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber skipsmotormekanikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skipsmotormekanikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8342101 - MOTORMANN
 • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.