Image
En skipsmotormekaniker, også kalt motormann, inspiserer motorrommet
Lenke

Yrkesbeskrivelse

skipsmotormekaniker

En skipsmotormekaniker vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

En skipsmotormekaniker het tidligere motormann, men får nytt navn fra 01.08.2022, i forbindelse med fagfornyelsen.

Skipsmotormekaniker håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipsmotormekaniker:

 • vedlikehold i maskinrom og andre tekniske rom
 • vaktfunksjon
 • forefallende arbeid
 • motormekanikk
 • holde orden, renhold og rydding
 • avfallshåndtering
 • observere og rapportere avvik
 • følge gitte rutiner og prosedyrer
 • sikkerhet og beredskap

Arbeidet ledes av en maskinist eller maskinsjef. Motormenn jobber på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber skipsmotormekanikere ?

En motormann jobber som oftest om bord på skip, men det er også mulig å jobbe på landbasert industri.

Personlige egenskaper

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og selvstendig. Du må være flink til å takle stress og håndtere utfordringer. Det er viktig med gode samarbeidsevner og du bør være sosial. Det er en fordel å ha gode engelskkunnskaper, og du bør være nysgjerrig og ha en interesse for faget. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Du kan også ta fagbrev som motormann i Forsvaret.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg videre til maskinist eller maskinsjef når du har oppnådd nok fartstid om bord. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber skipsmotormekanikere som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455231 - Skipsmotormekanikerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for skipsmotormekanikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

skipsmotormekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8342101 - MOTORMANN
 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 23. september 2021, av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest (Maropp), Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler