Image
Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Yrkesbeskrivelse

Industrirørlegger

Industrirørleggeren er en fagarbeider som monterer røropplegg, og utfører sveising og platearbeid.

Som industrirørlegger jobber du med produksjon, montering, vedlikehold og testing av røranlegg og rørinstallasjoner til industrien, både på land og offshore. Dette kan være industribygg, båter og på olje- og gassplattformer.

Mens en vanlig rørlegger jobber med bolighus jobber industrirørleggeren med større anlegg knyttet til industrien.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrirørleggeren:

  • montere røropplegg med pumper, ventiler o.l.
  • utføre og dokumentere lekkasjetesting av rør og rørsystem
  • bøye rør og beregne mål
  • sveise og sammenføye rør og rørsystem
  • kvalitetssikring og avviksrapportering
  • vedlikehold verktøy og sveiseutstyr

Industrirørleggeren har gode kunnskaper om materialene han/hun arbeider med, og følger nasjonale og internasjonale standarder og produktkrav.

Hvor jobber industrirørleggere ?

Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som for eksempel kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Personlige egenskaper

Som industrirørleggeren har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industrirørleggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber rørleggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 457113 - Industrirørleggerfaget, Vg3

Bedrifter

Industrirørlegger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7134107 - DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER)
  • 7134101 - INDUSTRIRØRLEGGER
  • 7134105 - SKIPSRØRLEGGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. mars 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag