Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Industrirørlegger

Industrirørleggeren er en fagarbeider som monterer røropplegg, og utfører sveising og platearbeid.

Arbeidsoppgaver

Som industrirørlegger jobber du med produksjon, montering, vedlikehold og testing av røranlegg og rørinstallasjoner til industrien, både på land og offshore. Dette kan være industribygg, båter og på olje- og gassplattformer.

Mens en vanlig rørlegger jobber med bolighus jobber industrirørleggeren med større anlegg knyttet til industrien.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrirørleggeren:

  • montere røropplegg med pumper, ventiler o.l.
  • utføre og dokumentere lekkasjetesting av rør og rørsystem
  • bøye rør og beregne mål
  • sveise og sammenføye rør og rørsystem
  • kvalitetssikring og avviksrapportering
  • vedlikehold verktøy og sveiseutstyr

Industrirørleggeren har gode kunnskaper om materialene han/hun arbeider med, og følger nasjonale og internasjonale standarder og produktkrav.

Hvor jobber industrirørleggere ?

Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som for eksempel kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Intervjuer

En ung mann står med en selvlysende arbeidsjakke og med en vernehjelm på hodet. Han har hendene i lommene på jakken. Han smiler til kameraet. I bakgrunnen står en arbeidsbil.

Industrirørlegger

Joakim Müller

– Som industrirørlegger er man både høyt og lavt. Noen ganger står jeg i en lift eller stillas oppunder taket. Andre ganger jobber jeg med rør under bakken, sier Joakim.

Viktige egenskaper

Som industrirørleggeren har du god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industrirørleggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant rørleggerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 457113 - Industrirørleggerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industrirørleggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7134107 - DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER)
  • 7134105 - SKIPSRØRLEGGER
  • 7134101 - INDUSTRIRØRLEGGER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.