Image
Kvinneleg kokk på et kjøkken
Lenke
Maskot, NTB Scanpix

Yrkesbeskrivelse

Kokk

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Kokker tilbereder mat og gjør den klar for servering.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kokk:

 • lage varm og kald mat
 • planlegge innkjøp og beregne pris
 • behandle råvarer 
 • delta i konseptutvikling og planlegging av menyer
 • vask og renhold av kjøkken

I det daglige arbeidet må kokkene ofte sette opp meny og planlegge innkjøp. Jobber du i et stort kjøkken vil du gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og har ansvar for innkjøp og planlegging. Ved mindre kjøkken gjør kokken dette selv. 

Noen steder vil hver kokk ha ansvar for en spesiell del av matproduksjonen, for eksempel å steke kjøtt, koke suppe, tilberede grønnsaker eller lage desserter. Ved større kjøkken er det ofte flere avdelinger, og arbeidet fordeles mellom kokker og assistenter.

Som kokk må du ha god kunnskap om råvarer og råvarebehandling. Næringsinnhold, matsikkerhet, allergier og regelverk innenfor hygiene og HMS er også temaer du må vite mye om. 

Som kokk må du regne med å jobbe turnus. Det innebærer arbeid på kveldstid, i helgene og på helligdager.

Man skiller mellom yrkesbetegnelsene ernæringskokk (tidligere institusjonskokk) og kokk. Ernæringskokkene har spesialkompetanse innen diett og ernæring. De arbeider ved institusjonskjøkken, for eksempel i fengsel, på sykehus eller sykehjem.

Hvor jobber kokker ?

Som kokk kan du arbeide på for eksempel restauranter, kafeer, bedriftskantiner, innenfor skipsfart og offshore, i store offentlige institusjoner (for eksempel på sykehus og i forsvaret), innenfor dagligvarehandelen og i næringsmiddelindustrien.

Personlige egenskaper

Du bør interessere deg for mat, være kreativ og ha estetisk sans. Som kokk må du kunne jobbe selvstendig og samtidig være god til å samarbeide med andre. Det er viktig at du takler å jobbe under tidspress. Det kan være fysisk krevende å jobbe som kokk, derfor er det en fordel å være i god form. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Innenfor kokkefaget finnes det flere muligheter for videreutdanning. Hotelledelse og reiselivsledelse er noen av aktuelle videreutdanninger innen faget. Du kan også ta mesterbrev i kokkefaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber kokkeutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458106 - Institusjonskokkfaget, Vg3
 • 458108 - Kokkfaget, Vg3
 • 483202 - Stuertutdanning, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter

Kokk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5122102 - DIETTKOKK
 • 5122103 - FISKEBÅTSTUERT
 • 5122104 - FORPLEININGSJEF (STUERT)
 • 5122108 - FØRSTEKOKK
 • 5122128 - HJELPEKOKK
 • 5122121 - KJØKKENISTRUKTØR
 • 5122114 - KOKK
 • 5122116 - OVERKOKK
 • 5122110 - OVERSTUERT
 • 5122126 - PIZZAKOKK
 • 5122118 - SJEFSKOKK
 • 5122119 - STUERT
 • 5122123 - GATEKJØKKENMEDARBEIDER
 • 5122129 - PIZZABAKER

Sist kvalitetsikret den 24. august 2020, av NHO mat og drikke