Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

Arbeidsoppgaver

Som IT-prosjektleder har du ansvaret for å lede et arbeid eller prosjekt knyttet til IT. Det kan være innkjøp av nytt IT-system eller programvare, utvikle nye IT-løsninger i en bedrift eller for en kunde, utvikle ny funksjonalitet på en nettside og mye mer.

Som IT-prosjektleder skal du planlegge og gjennomføre prosjektet sammen med kunden eller den som eier produktet, designere, utviklere og økonomer. Prosjektlederen får ofte et visst handlingsrom, det kan være kostnader, tid og kvalitet. Da skal IT-prosjektlederen sørge for at man gjennomfører prosjektet innenfor den tiden som er gitt, innenfor budsjettet og innenfor kravspesifikasjonen som er gitt.

Det er prosjektlederens ansvar å følge opp fremdriften av prosjektene og sørge for at man er i en riktig fase til riktig tid, og at alle de planlagte aktivitetene blir gjort. Prosjektlederen skal også kommunisere med eieren av prosjektet om hvordan man ligger an.

Prosjektlederen skal også vite hvilke usikkerheter og risikoer som finnes i prosjektet, og må hele tiden overvåke disse. Ser man at en risiko er i ferd med å inntreffe, må prosjektlederen varsle eier og planlegge tiltak.

En prosjektleder innen IT må ha forståelse og kjennskap til ulike teknologier, og også metoder for å gjennomføre oppgaver på en smidig, lean eller agil måte.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • delta i planleggingen av prosjektet
 • lage prosjektplaner og budsjetter
 • kommunisere med eieren av prosjektet og de som jobber i prosjektet
 • holde oversikt over økonomien og tidsbruken i prosjektet
 • motivere medarbeidere
 • følge opp fakturaer og betalinger
 • holde oversikt over avtaler og på eksterne konsulenter i prosjektet
 • følge opp fakturaer (kontrollere, attestere, følge opp mot prognose)

Hvor jobber IT-prosjektledere?

En prosjektleder i IT kan jobbe overalt der man skal gjennomføre IT-prosjekter. Det kan være både i offentlig forvaltning som i kommuner, offentlige etater og direktorater. Det kan være i private bedrifter som som i banker, byggebransjen, helsebedrifter eller i IT selskaper. 

 

Hvordan er det å jobbe som it-prosjektleder?

Viktige egenskaper for en it-prosjektleder

Som en IT-prosjektleder må du være selvgående og initiativrik og kan inspirere andre. Du må være god på å kommunisere og samarbeide og være strukturert. Du bør ha Interesse for teknologi og være oppdatert på trender og relevante løsninger. I tillegg kommer det godt med om du er rask til å tilegne og anvende ny kunnskap.

Hva tjener IT-prosjektledere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata.

Bedrifter: Hvor jobber IT-prosjektledere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IT-prosjektledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.