Image
An prosjektleder snakker foran et møte
Lenke
Adobe stock / Jacob Lund

Yrkesbeskrivelse

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

Som IT-prosjektleder har du ansvaret for å lede et arbeid eller prosjekt knyttet til IT. Det kan være innkjøp av nytt IT-system eller programvare, utvikle nye IT-løsninger i en bedrift eller for en kunde, utvikle ny funksjonalitet på en nettside og mye mer.

Som IT-prosjektleder skal du planlegge og gjennomføre prosjektet sammen med kunden eller den som eier produktet, designere, utviklere og økonomer. Prosjektlederen får ofte et visst handlingsrom, det kan være kostnader, tid og kvalitet. Da skal IT-prosjektlederen sørge for at man gjennomfører prosjektet innenfor den tiden som er gitt, innenfor budsjettet og innenfor kravspesifikasjonen som er gitt.

Det er prosjektlederens ansvar å følge opp fremdriften av prosjektene og sørge for at man er i en riktig fase til riktig tid, og at alle de planlagte aktivitetene blir gjort. Prosjektlederen skal også kommunisere med eieren av prosjektet om hvordan man ligger an.

Prosjektlederen skal også vite hvilke usikkerheter og risikoer som finnes i prosjektet, og må hele tiden overvåke disse. Ser man at en risiko er i ferd med å inntreffe, må prosjektlederen varsle eier og planlegge tiltak.

En prosjektleder innen IT må ha forståelse og kjennskap til ulike teknologier, og også metoder for å gjennomføre oppgaver på en smidig, lean eller agil måte.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • delta i planleggingen av prosjektet
  • lage prosjektplaner og budsjetter
  • kommunisere med eieren av prosjektet og de som jobber i prosjektet
  • holde oversikt over økonomien og tidsbruken i prosjektet
  • motivere medarbeidere
  • følge opp fakturaer og betalinger
  • holde oversikt over avtaler og på eksterne konsulenter i prosjektet
  • følge opp fakturaer (kontrollere, attestere, følge opp mot prognose)

Hvor jobber IT-prosjektledere ?

En prosjektleder i IT kan jobbe overalt der man skal gjennomføre IT-prosjekter. Det kan være både i offentlig forvaltning som i kommuner, offentlige etater og direktorater. Det kan være i private bedrifter som som i banker, byggebransjen, helsebedrifter eller i IT selskaper. 

 

Personlige egenskaper

Som en IT-prosjektleder må du være selvgående og initiativrik og kan inspirere andre. Du må være god på å kommunisere og samarbeide og være strukturert. Du bør ha Interesse for teknologi og være oppdatert på trender og relevante løsninger. I tillegg kommer det godt med om du er rask til å tilegne og anvende ny kunnskap.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata.

Bedrifter

IT-prosjektleder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
  • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)

Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY