Gjennomgått i samarbeid med Hålogaland Teater 25. oktober 2022

Lystekniker

Lysteknikeren er med på å utforme og gjenomfør belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

Arbeidsoppgaver

En lystekniker (lysmester) har ansvar for den lystekniske driften og det lystekniske utstyret ved teateroppsetninger, TV- og filminnspillinger, konserter og lignende.

Lysteknikerne benytter datastyrte kontrollbord til blant annet å bestemme intensitet, farge og retning på lyset. Belysningen understreker miljøet og stemningen i oppsetningen. Ved siden av å jobbe med lys, styrer ofte lysteknikere andre visuelle effekter som for eksempel kunstsnø og røykeffekter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en lystekniker

 • Vurdere lysbehov og scenetilpasning til for eksempel en teaterproduksjon eller filminnspilling.
 • Samarbeide med regissører, scenografer, lydteknikere, filmfotografer eller andre, for å få det beste resultatet.
 • Operere lysbord og gjennomføre sceneteknisk arbeid i forbindelse med prøver, forestillinger og innspillinger
 • Rigge utstyr og systemer
 • Ansvar for og vedlikehold av teknisk utstyr
 • Sørge for at alt er trygt, og i tråd med lover og regler (HMS)

Hvor jobber lysteknikere?

Lysteknikere jobber i produksjonsselskaper for film, TV, teatre, ved kulturskoler eller ulike konsertsaler. Noen er selvstendig næringsdrivende og leies inn til prosjekter av kortere eller lengre varighet.

Hvordan er det å jobbe som lystekniker?

Intervjuer

Alternativt portrett bilde Lovise Gjerdingen

Lystekniker

Lovise Gjerdingen

– Jeg er ei guttejente i et mannsdominert yrke. Det hadde vært kult å få flere jenter inn i bransjen, sier Lovise Gjerdingen.

Passer jeg til å bli lystekniker?

Som lystekniker bør du ha interesse for lys, teknikk og elektronikk. Samtidig må du like å eksperimentere med ulike tekniske virkemidler. Du må være god til å samarbeide, siden jobben som lystekniker innebærer tett samarbeid med andre involverte for å finne fram til riktig lysuttrykk.

Hva tjener lysteknikere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til lystekniker?

Det finnes ikke mange spesifikke utdanningstilbud for lysteknikere i Norge. Mange lysteknikere har en elektrikerutdanning eller lignende i bunnen. Flere folkehøgskoler tilbyr linjer der lysteknikk inngår, og det er også studiemuligheter i utlandet.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Utdanningsinstitusjonene tilbyr et utvalg kurs som kan være av interesse å ta for å få bredest mulig kompetanse. Som lystekniker kan du for eksempel ta et kurs i pyroteknikk.

Hva jobber lysdesignutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 655112 - Bachelor, lysdesign, treårig
 • 655111 - Høgskolekandidat, lysdesign, toårig
 • 555127 - Fagskoleutdanning, lys- og scenearbeid, ettårig
 • 555123 - Fagskoleutdanning, lysteknikk og scenearbeid, toårig
 • 555115 - Fagskoleutdanning, lysteknikk og scenearbeid
 • 655115 - Høgskolekandidat, lys og scene, toårig

Bedrifter: Hvor jobber lysteknikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lysteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3131123 - LYSTEKNIKER
 • 3131129 - LYSRIGGER
 • 3131125 - LYSKONSULENT
 • 3131124 - LYSDESIGNER
 • 3131122 - LYSSETTER
 • 3131121 - LYSMESTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren

Byggdrifter / vaktmester

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.