Lydtekniker justerer lys i teatersal.
Yrkesbeskrivelse

Lys­tekniker

favoritt ikon

Lysteknikeren er med på å utforme belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

En lystekniker (lysmester) har ansvar for den lystekniske driften og det lystekniske utstyret ved teateroppsetninger, TV- og filminnspillinger, konserter og lignende.

Lysteknikeren skal, i samarbeid med fotografer og scenografer, utforme belysningen til teaterproduksjoner og filminnspillinger. Lyset skal falle på karakterene på en måte som er i tråd med fotografens, regissørens, lydteknikerens og scenografens ønske. Belysningen understreker miljøet og stemningen i oppsetningen.

Lysteknikerne benytter datastyrte kontrollbord til blant annet å bestemme intensitet, farge og retning på lyset. Ved siden av å jobbe med lys, styrer ofte lysteknikere andre visuelle effekter som for eksempel kunstsnø og røykeffekter.

Hvor jobber lysteknikere?

Lysteknikere jobber i produksjonsselskaper for film, fjernsyn, teatre, ved kulturskoler eller ulike konsertsaler. Noen er selvstendig næringsdrivende og leies inn til prosjekter av kortere eller lengre varighet.

Personlige egenskaper

Som lystekniker bør du ha interesse for lys, teknikk og elektronikk. Samtidig må du like å eksperimentere med ulike tekniske virkemidler. Du må være god til å samarbeide, siden jobben som lystekniker innebærer tett samarbeid med andre involverte for å finne fram til riktig lysuttrykk.

Utdanning

Det tilbys utdanning for lysteknikere flere steder i landet.

Oversikt over utdanningssteder

Mange lysteknikere har en elektrikerutdanning eller lignende i bunnen. Det også finnes mange studiemuligheter i utlandet.

Etter- og videreutdanning
Utdanningsinstitusjonene tilbyr et utvalg kurs som kan være av interesse å ta for å få bredest mulig kompetanse. Som lystekniker kan du for eksempel ta et kurs i pyroteknikk.

Hva jobber lysdesignutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for lysteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Skuespiller blir filmet utendørs

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Pianostemmer stemmer piano

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.