Image
Lydtekniker justerer lys i teatersal.

Yrkesbeskrivelse

Lystekniker

Lysteknikeren er med på å utforme belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

En lystekniker (lysmester) har ansvar for den lystekniske driften og det lystekniske utstyret ved teateroppsetninger, TV- og filminnspillinger, konserter og lignende.

Lysteknikeren skal, i samarbeid med fotografer og scenografer, utforme belysningen til teaterproduksjoner og filminnspillinger. Lyset skal falle på karakterene på en måte som er i tråd med fotografens, regissørens, lydteknikerens og scenografens ønske. Belysningen understreker miljøet og stemningen i oppsetningen.

Lysteknikerne benytter datastyrte kontrollbord til blant annet å bestemme intensitet, farge og retning på lyset. Ved siden av å jobbe med lys, styrer ofte lysteknikere andre visuelle effekter som for eksempel kunstsnø og røykeffekter.

Hvor jobber lysteknikere ?

Lysteknikere jobber i produksjonsselskaper for film, fjernsyn, teatre, ved kulturskoler eller ulike konsertsaler. Noen er selvstendig næringsdrivende og leies inn til prosjekter av kortere eller lengre varighet.

Personlige egenskaper

Som lystekniker bør du ha interesse for lys, teknikk og elektronikk. Samtidig må du like å eksperimentere med ulike tekniske virkemidler. Du må være god til å samarbeide, siden jobben som lystekniker innebærer tett samarbeid med andre involverte for å finne fram til riktig lysuttrykk.

Utdanning

Det tilbys utdanning for lysteknikere flere steder i landet.

Oversikt over utdanningssteder

Mange lysteknikere har en elektrikerutdanning eller lignende i bunnen. Det også finnes mange studiemuligheter i utlandet.

Etter- og videreutdanning

Utdanningsinstitusjonene tilbyr et utvalg kurs som kan være av interesse å ta for å få bredest mulig kompetanse. Som lystekniker kan du for eksempel ta et kurs i pyroteknikk.

Hva jobber lysdesignutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 555127 - Fagskoleutdanning, lys- og scenearbeid, ettårig
  • 555123 - Fagskoleutdanning, lysteknikk og scenearbeid, toårig
  • 655112 - Bachelor, lysdesign, treårig
  • 655111 - Høgskolekandidat, lysdesign, toårig

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Lystekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3131123 - LYSTEKNIKER
  • 3131129 - LYSRIGGER
  • 3131122 - LYSSETTER
  • 3131124 - LYSDESIGNER
  • 3131125 - LYSKONSULENT
  • 3131121 - LYSMESTER

Sist kvalitetsikret den 18. januar 2017, av Creo