Yrkesbeskrivelse

Museumsformidler

favoritt ikon

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller levende historieformidling.

Som museumsformidler kan du ha mange ulike arbeidsoppgaver ved museet, avhengig av museets størrelse og fagfelt.

Yrket krever høy kompetanse innen museets fagområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en museumsformidler:

  • Ta imot barnehagebarn og elever fra grunnskolen 
  • Undervise elever i videregående opplæring og studenter
  • Ha omvisning for andre grupper som besøker museet
  • Planlegge arrangementer på museet, som temadag eller foredrag
  • Forberede et variert tilbud til sommersesongen 
  • Være med å skape utstillinger
  • Lage opplegg for ulike besøksgrupper 

Yrket kalles også museumspedagog. 

Personlige egenskaper

Som museumsformidler må du ha god kompetanse innenfor det fagområdet museet konsentrerer seg om. Det er viktig med pedagogiske evner for å kunne formidle på best mulig måte. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås og kommunisere med barn og unge.

Hvor jobber museumsformidlere?

Museumsformidleren er tilknyttet et museum.

Utdanning

For å jobbe som museumsformidler er det ikke et krav at du har utdanning innen en spesiell retning. Vanligvis er det imidlertid et krav om at du har høyere utdanning innenfor relevante fag, eller mye erfaring innen museumsdrift eller andre kulturområder.

Relevante fagområder i høyere utdanning kan variere mye ut ifra hvilken type museum du ønsker å være tilknyttet. Relevante fagområder kan være arkeolog, kunsthistorie, etnologi, kulturvern, museologi, forkloristikk eller antropologi. Teaterteknikk benyttes i formidling ved en del museer. 

Se utdanninger innen museum

Opptakskrav
Opptakskravet til høyere utdanning er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for museumsformidlere. Kurs innenfor spesifikk fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Akademiske yrker

Heltidsansatte

Biblioteker, museer, arkiv og annet

548 personer

Ca 250 kr

41 300 kr

490 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Lignende yrker