Vaskerioperatør
Yrkesbeskrivelse

Tekstilrenser

favoritt ikon

En tekstilrenser jobber med kjemisk rens av ulike tekstiler.

Tekstilrenseren arbeider med rengjøring av klær, skinn og tepper i renserier og vaskerier. Det stilles store krav til kunnskap om kjemikaliene som brukes og utslipp av disse. Mange tekstiler og skinn blir vasket i vann, mens resten rengjøres i løsemidler på grunn av materialet i tøyet eller på grunn av flekker. Lovbestemt vedlikeholdsmerking spesifiserer om tøyet skal vaskes eller renses. 

Tekstilrensere tilbyr tjenester til forbrukere og mindre storkunder som hoteller, restauranter, kontor, verksteder eller offentlige institusjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tekstilrenser:

  • motta tekstiler og informere kunden om konsekvenser av rengjøringsprosessene
  • sortere tekstiler
  • utføre forbehandling, maskinrens og våtbehandling
  • presse, dampe og stryke
  • vedlikeholde maskiner og utstyr

Yrket er et håndverksfag spesialisert mot kjemiske renserier, og må ikke forveksles med vaskerioperatør som jobber i industrielle vaskerier.

Hvor jobber tekstilrensere?

Tekstilrenseren arbeider i kjemiske renserier og vaskerier.

Personlige egenskaper

Som tekstilrenser bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Du må kunne kommunisere godt, siden kundeservice er en viktig del av jobben. Du vil komme i kontakt med forskjellige kjemiske stoffer. Du bør derfor ikke være allergisk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tekstilrensfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber tekstilrenserutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for tekstilrensere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Deltid
Alle sektorer
1 379 personer
986 personer
393 personer
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 182 kr
30 750 kr
31 190 kr
29 520 kr
369 000 kr
374 280 kr
354 240 kr
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 182 kr
30 750 kr
31 190 kr
29 580 kr
369 000 kr
374 280 kr
354 960 kr
Ca 187 kr
Ca 189 kr
Ca 182 kr
30 260 kr
30 580 kr
29 510 kr
363 120 kr
366 960 kr
354 120 kr
Ca 187 kr
Ca 189 kr
Ca 182 kr
30 670 kr
30 900 kr
30 130 kr
368 040 kr
370 800 kr
361 560 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Heltid
Alle sektorer
1 283 personer
754 personer
529 personer
Ca 193 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
31 270 kr
31 390 kr
30 850 kr
375 240 kr
376 680 kr
370 200 kr
Ca 193 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
31 510 kr
31 480 kr
31 320 kr
378 120 kr
377 760 kr
375 840 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 189 kr
30 850 kr
31 030 kr
30 610 kr
370 200 kr
372 360 kr
367 320 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 189 kr
31 830 kr
31 730 kr
31 990 kr
381 960 kr
380 760 kr
383 880 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Deltid
Kommunal
324 personer
295 personer
29 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca
32 600 kr
32 600 kr
391 200 kr
391 200 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 183 kr
31 470 kr
31 650 kr
29 640 kr
377 640 kr
379 800 kr
355 680 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 183 kr
31 610 kr
31 790 kr
29 640 kr
379 320 kr
381 480 kr
355 680 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Deltid
Privat
1 045 personer
682 personer
363 personer
Ca 186 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
30 190 kr
30 760 kr
29 460 kr
362 280 kr
369 120 kr
353 520 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
30 190 kr
30 760 kr
29 550 kr
362 280 kr
369 120 kr
354 600 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 182 kr
29 920 kr
30 150 kr
29 500 kr
359 040 kr
361 800 kr
354 000 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 182 kr
30 400 kr
30 530 kr
30 160 kr
364 800 kr
366 360 kr
361 920 kr
Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Heltid
Privat
1 150 personer
648 personer
502 personer
Ca 191 kr
Ca 193 kr
Ca 190 kr
31 020 kr
31 300 kr
30 800 kr
372 240 kr
375 600 kr
369 600 kr
Ca 191 kr
Ca 193 kr
Ca 190 kr
31 320 kr
31 460 kr
31 310 kr
375 840 kr
377 520 kr
375 720 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
30 750 kr
30 920 kr
30 540 kr
369 000 kr
371 040 kr
366 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
31 820 kr
31 710 kr
31 980 kr
381 840 kr
380 520 kr
383 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold