Image
En kvinne forbereder et stoff som skal renses i maskinen

Yrkesbeskrivelse

Tekstilrenser

En tekstilrenser jobber med kjemisk rens av ulike tekstiler.

Tekstilrenseren arbeider med rengjøring av klær, skinn og tepper i renserier og vaskerier. Det stilles store krav til kunnskap om kjemikaliene som brukes og utslipp av disse. Mange tekstiler og skinn blir vasket i vann, mens resten rengjøres i løsemidler på grunn av materialet i tøyet eller på grunn av flekker. Lovbestemt vedlikeholdsmerking spesifiserer om tøyet skal vaskes eller renses. 

Tekstilrensere tilbyr tjenester til forbrukere og mindre storkunder som hoteller, restauranter, kontor, verksteder eller offentlige institusjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tekstilrenser:

 • motta tekstiler og informere kunden om konsekvenser av rengjøringsprosessene
 • sortere tekstiler
 • utføre forbehandling, maskinrens og våtbehandling
 • presse, dampe og stryke
 • vedlikeholde maskiner og utstyr

Yrket er et håndverksfag spesialisert mot kjemiske renserier, og må ikke forveksles med vaskerioperatør som jobber i industrielle vaskerier.

Hvor jobber tekstilrensere ?

Tekstilrenseren arbeider i kjemiske renserier og vaskerier.

Personlige egenskaper

Som tekstilrenser bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Du må kunne kommunisere godt, siden kundeservice er en viktig del av jobben. Du vil komme i kontakt med forskjellige kjemiske stoffer. Du bør derfor ikke være allergisk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tekstilrensfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber tekstilrenserutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 483301 - Tekstilrensfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Hva er de vanligste utdanningene for tekstilrensere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Tekstilrenser i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8266114 - FORMANN (FARGING, VASKING, RENSING MV. AV TEKSTIL O.L.)
 • 8266110 - KJEMISK RENSER
 • 8266113 - MESTER (TEKSTILRENHOLD)
 • 8266111 - PELSRENSER
 • 8266103 - RENSERIARBEIDER
 • 8266102 - RENSERIMASKINARBEIDER
 • 8266118 - SPESIALARBEIDER (FARGING, VASKING, RENSING MV. AV TEKSTIL O.L.)
 • 8266109 - TEKSTILRENHOLDER
 • 8266105 - VASKERIASSISTENT
 • 8266104 - VASKERIARBEIDER
 • 8266119 - VASKERIMEDARBEIDER
 • 9132119 - TEPPERENSER

Sist kvalitetsikret den 27. februar 2017, av Norsk renseri og vaskeriforening